Person Image

Administration

Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

Expertise Cloud

AdvertisementBeauty BloggerBrand namebusiness runningconceptual metaphorCurrent Trends of ThesisEncomiastic literatureexpressionfacebookFliersfood reviewsKeywords Function of Conceptual Metaphorlexical borrowingLinguistic strategiesกลวิธีทางภาษากลวิธีทางศัพท์ โฆษณา น้ำหอม แผ่นปลิว Lexical Selectionกลวิธีทางศัพท์ โฆษณา สถานเสริมความงามการเชื่อมโยงความโดยการละการใช้ภาษา กรมธรรม์ประกันภัยการใช้ภาษา บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ การใช้ภาษา ภาพสะท้อนสังคม บทวิทยุการใช้ภาษา หนังสือธรรมะการใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ ภาษาไทยการบัญญัติศัพท์ Keywords: Foreign languagesการเปลี่ยนแปลงคำอ่านการยืมคำการศึกษาวิเคราะห์สำนวนใหม่ การเมืองไทย นิตยสารข่าวการสอนภาษาไทยขนมไทยคนความเชื่อความเชื่อ ละครทางโทรทัศน์ เพลงประกอบละครความเป็นล้าปางความรักคำคมคำคม เว็บเพจ เฟซบุ๊กคำซ้อน ตำราพิไชยสงครามคำโปรยปกคำพ้องความ ช้าง ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างคำยืม นวนิยายไทยคำศัพท์ สังคมเพศที่สามคำสอน คุณธรรม น้ำใจ วรรณกรรม เยาวชนคำสำคัญ: การใช้ภาษาคำสำคัญ: คำภาษาต่างประเทศเครือข่ายสังคมออนไลน์โฆษณาโฆษณาของสถานเสริมความงามโฆษณาแฝง นิตยสารท่องเที่ยว ลักษณะการใช้ภาษาจุดแข็งจุดอ่อนชีวิตรัก ความรัก คําทํานายชะตาชีวิต คนเกิดวันอาทิตย์ชื่อหมู่บ้าน สระบุรี ใต้เตียงดารา Keyword: languageถ้อยค้าอุปลักษณ์ถ้อยคำถ้อยคำอุปลักษณ์ทักษะการเขียนภาษาไทยทักษาปกรณ์นวนิยายรักชายนางงาม สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กนางร้าย นวนิยายพาฝัน มโนทัศน์เชิงอุปลักษณ์นามศัพท์ “ทนาย”นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก Keywords: Motherแนวโน้มวิทยานิพนธ์แนววิธีวาทกรรมเชิงประวัติศาสตร์บทความแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบทบาทความเป็นแม่บทปรายหน้า หนังตะลุงบิวตี้บล็อกเกอร์แบรนด์เนมประชดประชันประโยค พระยาอุปกิตศิลปสาร เปรียบเทียบ ภาษาลาว ภาษาไทย พรรณนาโวหารบันเทิงคดีพระบรมราโชวาท อัตลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการเพศชายเพศหญิงเฟซบุ๊กภรรยาน้อยภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ นางงามไทยภาพลักษณ์ พระสงฆ์ไทย ประกาศสดุดี รัชกาลที่ 9ภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาษากฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. 127ภาษาไทยภาษาพาดหัวข่าว หนังสือพิมพ์ออนไลน์ กลวิธีทางภาษาในข้อความ the language of news headlinesภาษาระดับข้อความ ประมวลกฎหมายอาญาภาษาและเนื้อหา วรรณกรรมนิราศ ภาษาให้ก้าลังใจมิติของความรัก เพลงไทยลูกทุ่ง ครูสลา คุณวุฒิ การอ้างถึงแม่แม่ ถ้อยคำอุปลักษณ์ นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็กรีวิวรูปลักษณ์ที่พึงประสงค์โรงพยาบาลเอกชนละครโทรทัศน์ไทยวรรณศิลป์ สาวเครือฟ้าวัจนกรรม

Interest

ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 46 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 31 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)