Person Image

Administration

Education

  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (ภาษาไทย), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2554

Expertise Cloud

กลวิธีทางภาษากลวิธีทางศัพท์ โฆษณา สถานเสริมความงามการเชื่อมโยงความโดยการละการใช้ภาษา กรมธรรม์ประกันภัยการใช้ภาษา บทความวิจารณ์ภาพยนตร์ การใช้ภาษา ภาพสะท้อนสังคม บทวิทยุการใช้ภาษา หนังสือธรรมะการใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆการตั้งชื่อ วิทยานิพนธ์ ภาษาไทยการบัญญัติศัพท์ Keywords: Foreign languagesการเปลี่ยนแปลงคำอ่านการยืมคำการศึกษาวิเคราะห์สำนวนใหม่ การเมืองไทย นิตยสารข่าวการสอนภาษาไทยขนมไทยคนความเชื่อความเชื่อ ละครทางโทรทัศน์ เพลงประกอบละครความเป็นล้าปางความรักคำคมคำคม เว็บเพจ เฟซบุ๊กคำซ้อน ตำราพิไชยสงครามคำโปรยปกคำพ้องความ ช้าง ดุษฎีสังเวยกล่อมช้างคำยืม นวนิยายไทยคำศัพท์ สังคมเพศที่สามคำสอน คุณธรรม น้ำใจ วรรณกรรม เยาวชนคำสำคัญ: การใช้ภาษาคำสำคัญ: คำภาษาต่างประเทศเครือข่ายสังคมออนไลน์โฆษณาโฆษณาของสถานเสริมความงามโฆษณาแฝง นิตยสารท่องเที่ยว ลักษณะการใช้ภาษาจุดแข็งจุดอ่อนชีวิตรัก ความรัก คําทํานายชะตาชีวิต คนเกิดวันอาทิตย์ชื่อหมู่บ้าน สระบุรี ใต้เตียงดารา Keyword: languageถ้อยค้าอุปลักษณ์ถ้อยคำถ้อยคำอุปลักษณ์ทักษะการเขียนภาษาไทยทักษาปกรณ์นวนิยายรักชายนางงาม สังคมออนไลน์เฟซบุ๊กนางร้าย นวนิยายพาฝัน มโนทัศน์เชิงอุปลักษณ์นามศัพท์ “ทนาย”นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็ก Keywords: Motherแนวโน้มวิทยานิพนธ์แนววิธีวาทกรรมเชิงประวัติศาสตร์บทความแสดงความคิดเห็น หนังสือพิมพ์ไทยรัฐบทบาทความเป็นแม่บทปรายหน้า หนังตะลุงบิวตี้บล็อกเกอร์แบรนด์เนมประชดประชันประโยค พระยาอุปกิตศิลปสาร เปรียบเทียบ ภาษาลาว ภาษาไทย พรรณนาโวหารบันเทิงคดีพระบรมราโชวาท อัตลักษณ์ สถาบันอุดมศึกษาพัฒนาการเพศชายเพศหญิงเฟซบุ๊กภาพลักษณ์ภาพลักษณ์ นางงามไทยภาพลักษณ์ พระสงฆ์ไทย ประกาศสดุดี รัชกาลที่ 9ภาพสะท้อนวัฒนธรรมภาษากฎหมายลักษณอาญา ร.ศ. 127ภาษาไทยภาษาระดับข้อความ ประมวลกฎหมายอาญาภาษาและเนื้อหา วรรณกรรมนิราศ ภาษาให้ก้าลังใจมิติของความรัก เพลงไทยลูกทุ่ง ครูสลา คุณวุฒิ การอ้างถึงแม่แม่ ถ้อยคำอุปลักษณ์ นิตยสารเกี่ยวกับแม่และเด็กรีวิวรูปลักษณ์ที่พึงประสงค์โรงพยาบาลเอกชนวรรณศิลป์ สาวเครือฟ้าวัจนกรรมวัจนกรรม ความเชื่อ คาทานายวัจนกรรม ประชดประชัน นวนิยายหญิงรักหญิงวาทกรรมวาทกรรม อุดมการณ์ ความเป็นผู้หญิง โฆษณา แฟชั่นวาทกรรม โรงพยาบาลเอกชน การใช้คำศัพท์วาทกรรมโฆษณา ความงาม กลวิธีทางศัพท์ วาทกรรมวิเคราะห์เชิงวิพากษ์วิทยานิพนธ์วิธีการตั้งชื่อศัพท์บัญญัติ อุปกรณ์ ทดลองการเกษตรศิลปศาสตร์มหาบัณฑิตสถานภาพวิทยานิพนธ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีสาขาภาษาไทย มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์สามัญทัศน์สำนวนภาษาไทใหญ่ สำนวนไทยมาตรฐานหลักสูตรหลักสูตร ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ภาษาไทย

Interest

ภาษาไทย, การใช้ภาษาไทยในวงการต่างๆ, การสอนภาษาไทย, ทักษะการเขียนภาษาไทย

Administrative Profile


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 74 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 44 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 30 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation


แสดงความคิดเห็น

(0)