Interest


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (10)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Tomato leaf curl Karnataka virus from Bangalore, India, appears to be a recombinant begomovirusChatchawankanphanich O., Maxwell D.2002Phytopathology
92(6),pp. 637-645
53
2Isolation of Ralstonia solanacearum-infecting bacteriophages from tomato fields in Chiang Mai, Thailand, and their experimental use as biocontrol agentsBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kotera S., Narulita E., Kawasaki T., Fujie M., Yamada T.2015Journal of Applied Microbiology
118(4),pp. 1023-1033
47
3Detection of quantitative trait loci for mungbean yellow mosaic India virus (MYMIV) resistance in mungbean (Vigna radiata (L.) Wilczek) in India and PakistanKitsanachandee R., Somta P., Chatchawankanphanich O., Akhtar K., Shah T., Nair R., Bains T., Sirari A., Kaur L., Srinives P.2013Breeding Science
63(4),pp. 367-373
36
4Two asian jumbo phages, φRSL2 and φRSF1, infect Ralstonia solanacearum and show common features of φKZ-related phagesBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Blanc-Mathieu R., Mihara T., Nishimura Y., Askora A., Phironrit N., Leksomboon C., Chatchawankanphanich O., Kawasaki T., Nakano M., Fujie M., Ogata H., Yamada T.2016Virology
494,pp. 56-66
25
5Molecular characterization of tomato-infecting begomoviruses in ThailandSawangjit S., Chatchawankanphanich O., Chiemsombat P., Attathom T., Dale J., Attathom S.2005Virus Research
109(1),pp. 1-8
22
6Field evaluation of mungbean recombinant inbred lines against mungbean yellow mosaic disease using new disease scale in ThailandAkhtar K.P., Kitsanachandee R., Srinives P., Abbas G., Asghar M.J., Shah T.M., Atta B.M., Chatchawankanphanich O., Sarwar G., Ahmad M., Sarwar N.2009Plant Pathology Journal
25(4),pp. 422-428
21
7Augmentin® as an alternative antibiotic for growth suppression of Agrobacterium for tomato (Lycopersicon esculentum) transformationIeamkhang S., Chatchawankanphanich O.2005Plant Cell, Tissue and Organ Culture
82(2),pp. 213-220
17
8Genomic diversity of large-plaque-forming podoviruses infecting the phytopathogen Ralstonia solanacearumKawasaki T., Narulita E., Narulita E., Matsunami M., Ishikawa H., Shimizu M., Fujie M., Bhunchoth A., Phironrit N., Chatchawankanphanich O., Yamada T.2016Virology
492,pp. 73-81
15
9Replications of two closely related groups of jumbo phages show different level of dependence on host-encoded RNA polymeraseMatsui T., Yoshikawa G., Mihara T., Chatchawankanphanich O., Chatchawankanphanich O., Kawasaki T., Nakano M., Fujie M., Ogata H., Yamada T.2017Frontiers in Microbiology
8(JUN)
14
10Development and application of triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assays for begomovirus detection using monoclonal antibodies against Tomato yellow leaf curl Thailand virusSeepiban C., Charoenvilaisiri S., Warin N., Bhunchoth A., Phironrit N., Phuangrat B., Chatchawankanphanich O., Attathom S., Gajanandana O.2017Virology Journal
14(1)
14
11Glutamine synthetase mutation conferring target-site-based resistance to glufosinate in soybean cell selectionsPornprom T., Prodmatee N., Chatchawankanphanich O.2009Pest Management Science
65(2),pp. 216-222
12
12Ethylene and pollination decrease transcript abundance of an ethylene receptor gene in Dendrobium petalsThongkum M., Thongkum M., Burns P., Burns P., Burns P., Bhunchoth A., Warin N., Chatchawankanphanich O., van Doorn W.2015Journal of Plant Physiology
176,pp. 96-100
12
13Occurrence and distribution of begomoviruses infecting tomatoes, peppers and cucurbits in ThailandCharoenvilaisiri S., Seepiban C., Phironrit N., Phuangrat B., Yoohat K., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Gajanandana O.2020Crop Protection
127
10
14Endogenous auxin regulates the sensitivity of Dendrobium (cv. Miss Teen) flower pedicel abscission to ethyleneRungruchkanont K., Ketsa S., Chatchawankanphanich O., Van Doorn W.2007Functional Plant Biology
34(10),pp. 885-894
10
15Detection of Xanthomonas citri subsp. citri from field samples using single-tube nested PCRKositcharoenkul N., Kositcharoenkul N., Chatchawankanphanich O., Bhunchoth A., Kositratana W., Kositratana W.2011Plant Pathology
60(3),pp. 436-442
9
16Detection of tomato yellow leaf curl Thailand virus by PCR without DNA extractionLeamkhang S., Riangwong L., Chatchawankanphanich O.2005Molecular Biotechnology
31(3),pp. 233-238
7
17Possible recombination of tomato-infecting begomoviruses in ThailandSawangjit S., Chatchawankanphanich O., Chiemsombat P., Attathom T., Dale J., Attathom S.2005Journal of General Plant Pathology
71(4),pp. 314-318
6
18A Ralstonia solanacearum phage ϕRP15 is closely related to Viunalikeviruses and encodes 19 tRNA-related sequencesMihara T., Nasr-Eldin M., Chatchawankanphanich O., Bhunchoth A., Phironrit N., Kawasaki T., Nakano M., Fujie M., Ogata H., Yamada T.2016Virology Reports
6,pp. 61-73
6
193D structure of three jumbo phage headsNeumann E., Kawasaki T., Effantin G., Estrozi L.F., Chatchawankanphanich O., Yamada T., Yamada T., Schoehn G.2020Journal of General Virology
101(11),pp. 1219-1226
6
20Development of a protocol for the identification of tospoviruses and thrips species in individual thripsSeepiban C., Charoenvilaisiri S., Kumpoosiri M., Bhunchoth A., Chatchawankanphanich O., Gajanandana O.2015Journal of Virological Methods
222,pp. 206-213
5
21Incidence and molecular diversity of poleroviruses infecting cucurbit crops and weed plants in ThailandCheewachaiwit S., Cheewachaiwit S., Cheewachaiwit S., Warin N., Phuangrat B., Rukpratanporn S., Gajanandana O., Balatero C.H., Chatchawankanphanich O.2017Archives of Virology
162(7),pp. 2083-2090
3
22Isolation and characterization of bacteriophages that infect Ralstonia solanacearum in ThailandBhunchoth A., Bhunchoth A., Bhunchoth A., Phironrit N., Leksomboon C., Kawasaki T., Yamada T., Chatchawankanphanich O.2018Acta Horticulturae
1207,pp. 155-161
3
23C22 podovirus infectivity is associated with intermediate stiffnessSae-Ueng U., Bhunchoth A., Phironrit N., Treetong A., Sapcharoenkun C., Chatchawankanphanich O., Leartsakulpanich U., Chitnumsub P.2020Scientific Reports
10(1)
2
24The complete genomic sequence of the novel myovirus RP13 infecting Ralstonia solanacearum, the causative agent of bacterial wiltKawasaki T., Endo H., Ogata H., Chatchawankanphanich O., Yamada T.2021Archives of Virology
166(2),pp. 651-654
2
25Phenotypic responses of putative resistance chili cultivars infected by PepYLCV with viruliferous whitefly transmissionSangsotkaew Y., Jeeatid N., Siri N., Thummabenjapone P., Chatchawankanphanich O., Phuangrat B., Techawongstien S.2021Acta Horticulturae
1326,pp. 181-187
2
26Development of a triple antibody sandwich enzyme-linked immunosorbent assay for cassava mosaic disease detection using a monoclonal antibody to Sri Lankan cassava mosaic virusCharoenvilaisiri S., Seepiban C., Kumpoosiri M., Rukpratanporn S., Warin N., Phuangrat B., Chitchuea P., Siripaitoon S., Chatchawankanphanich O., Gajanandana O.2021Virology Journal
18(1)
1
27Resistance to three distinct begomovirus species in the agronomical superior tropical pumpkin line avpu1426 developed at the world vegetable centerDhillon N.P.S., Srimat S., Laenoi S., Bhunchoth A., Phuangrat B., Warin N., Deeto R., Chatchawankanphanich O., Jom K.N., Sae-Tan S., Jang S.W., Noh H., Schafleitner R., Chan Y.L., Picó B., Sáez C., Kenyon L.2021Agronomy
11(6)
1
28A deletion mutant generating by replacement construct in sorbitol dehydrogenase of Ralstonia solanacearum bacterial wilt strainKanjanasopa D., Chowpongpang S., Chatchawankanphanich O., Kositratana W., Thaveechai N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(4),pp. 902-913
0
29Characterization of the sugar utilization gene polS from Ralstonia solanacearumKanjanasopa D., Chatchawankanphanich O., Chowpongpang S., Kositratana W., Thaveechai N.2006Kasetsart Journal - Natural Science
40(3),pp. 738-747
0
30Interactive effect of Ralstonia solanacearum on lethal wilt of Chili caused by Phytophthora capsiciLeksomboon C., Chatchawankanphanich O., Suwanwongse S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
46(6),pp. 894-903
0
31Thermoresponsive C22 phage stiffness modulates the phage infectivitySae-Ueng U., Bhunchoth A., Phironrit N., Treetong A., Sapcharoenkun C., Chatchawankanphanich O., Leartsakulpanich U., Chitnumsub P.2022Scientific Reports
12(1)
0
32Occurrence and distribution of tospovirus and thrips species infecting tomato crops in ThailandSeepiban C., Charoenvilaisiri S., Warin N., Bhunchoth A., Chatchawankanphanich O., Gajanandana O.2018Acta Horticulturae
1207,pp. 287-293
0