Person Image

  Education

  • วศ.บ.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2526
  • วศ.ม.(ชลประทาน), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย, 2528
  • Ph.D.(Biological and Irrigation Enginerring), Utah State University, สหรัฐอเมริกา, 2537

  Expertise Cloud

  Climate ChangeClimate VariabilityCropsenvironmental sustainabilityevapotranspirationFlash FloodhydropowerInitial abstractionirrigation requirementJoint water managementkrigingKriging interpolationland useLand use changeLandsat 7Landsat imageryLandsat thematic mapperLandslideLand-use changeLoei BasinLoei RiverLoei River BasinLow flowslower Mekong basinManagementman-made disaster riskMapping evapotranspiration at high resolution with internalized calibrationMapWindow GISMean square errorMekong mainstreamMekong RiverMeteorological DroughtMETRICMIKE 11MIKE SHEModelingMODISMulti-criteriaNorthern ThailandNRCS-CN modelReforestationRenewable energyreservoirrhizosphereRice field water managementrisk communicationRisk AssessmentRisk Managementriver bankriver basinrubberRubber plantationsRubber productionRunoffRun-offrunoff assessmentRunoff Evaluationsandbarsatellite datasatellite imagerysatellite sensorSeasonality indexself purificationSelf-purificationSentinel-1sewer networkSewer systemSlope Complexsoil and water assessment toolsoil moistureSolar radiationSolar radiation modelsSoutheast AsiaSpatialspatial and temporal reference evapotranspirationStream flowSWATSWAT ModelTRMMUpper Nan river basinvariogram modelwater allocationWater balancewater budgetการจัดการน้ำการจัดการน้ำร่วมกันการบริหารจัดการน้ำการมีส่วนร่วมการมีส่วนร่วมของประชาชนความเต็มใจจ่ายความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศบัญชีน้ำแบบจำลอง NRCS-CNแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาภาคตะวันออกแม่น้ำโขงสายประธานระบบฐานข้อมูลลุ่มน้ำปิงตอนบนสมดุลน้ำ

  Interest

  Water Resources Development, Fluid Mechanics, Hydraulic , Water Resources Management and Policy, Basic research

  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น
  • สถานที่ปฏิบัติงานวิจัย
   • ห้อง 7-211/4 ชั้น 2 อาคาร7

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 6 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 3 โครงการ)
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 2 โครงการ)
  • ทุนนอก 23 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 16 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 7 โครงการ)

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 77 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 39 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 38 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 2 เรื่อง (เชิงวิชาการ 2 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1A comparative performance analysis of three standardized climatic drought indices in the Chi River basin, ThailandHomdee T., Pongput K., Kanae S.2016Agriculture and Natural Resources
  50(3),pp. 211-219
  83
  2Hydropower development priority using MCDM methodSupriyasilp T., Pongput K., Boonyasirikul T.2009Energy Policy
  37(5),pp. 1866-1875
  70
  3The effect of reforestation on stream flow in Upper Nan river basin using Soil and Water Assessment Tool (SWAT) modelWangpimool W., Pongput K., Sukvibool C., Sombatpanit S., Gassman P.2013International Soil and Water Conservation Research
  1(2),pp. 53-63
  29
  4The impact of para rubber expansion on streamflow and otherwater balance components of the Nam Loei River Basin, ThailandWangpimool W., Pongput K., Tangtham N., Prachansri S., Gassman P.W.2017Water (Switzerland)
  9(1)
  16
  5Hydrologic evaluation and effect of climate change on the at Samat watershed, Northeastern Region, ThailandGraiprab P., Pongput K., Tangtham N., Gassman P.2010International Agricultural Engineering Journal
  19(2),pp. 12-22
  12
  6Comparison and calibration of canal gate automation algorithmsPongput K., Merkley G.1997Journal of Irrigation and Drainage Engineering
  123(3),pp. 222-225
  8
  7HDPE pipeline length for conditioning anaerobic process to decrease BOD in municipal wastewaterJinjaruk T., Jinjaruk T., Chunkao K., Pongput K., Choeihom C., Pattamapitoon T., Pattamapitoon T., Wararam W., Wararam W., Thaipakdee S., Srichomphu M., Maskulrath P.2018EnvironmentAsia
  11(1),pp. 31-44
  7
  8Enhanced Water Management for Muang Fai Irrigation Systems through Remote Sensing and SWOT AnalysisSupriyasilp T., Pongput K., Boonyanupong S., Suwanlertcharoen T.2021Water Resources Management
  35(1),pp. 263-277
  7
  9A challenge of incentive for small hydropower commercial investment in ThailandSupriyasilp T., Pinitjitsamut M., Pongput K., Wanaset A., Boonyanupong S., Rakthai S., Boonyasirikul T.2017Renewable Energy
  111,pp. 861-869
  7
  10Evaluation of spatial and temporal reference evapotranspiration in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K.2007ScienceAsia
  33(2),pp. 245-252
  5
  11Development of dynamic flash flood hazard index (DFFHI) in Wang River Basin, ThailandChantip S., Marjang N., Pongput K.202022nd Congress of the International Association for Hydro-Environment Engineering and Research-Asia Pacific Division, IAHR-APD 2020: "Creating Resilience to Water-Related Challenges"
  2
  12El Niño-Southern Oscillation and rainfall characteristics in Northern Thailand: implications for adaptation in rainfed farmsSupriyasilp T., Pongput K.2021Regional Environmental Change
  21(4)
  2
  13Root Zone Soil Moisture Assessment at the Farm Scale Using Remote Sensing and Water Balance ModelsSupriyasilp T., Suwanlertcharoen T., Pongput N., Pongput K.2022Sustainability (Switzerland)
  14(3)
  1
  14Spatial and temporal distribution of irrigation requirements in the Chao Phraya River Basin, ThailandKosa P., Pongput K., Nontananandh S., Khobklag P.2008Kasetsart Journal - Natural Science
  42(4),pp. 758-766
  1
  15Estimation of spatial and temporal reference evapotranspiration in the Chao Phraya River BasinKosa P., Pongput K.2006Kasetsart Journal - Natural Science
  40(4),pp. 1010-1019
  1
  16Water balance model as a tool for building participation and joint water use promotion at the river basin level*Supriyasilp T., Pongput K.2021Irrigation and Drainage
  70(2),pp. 254-268
  1
  17Water Allocation from Kaeng Krachan Reservoir for Environmental SustainabilityRakthai S., Piputsitee C., Pongput K.2011Contemporary Ob/Gyn
  56(12),pp. 243-251
  0
  18Water balance using modis satellite dataKosa P., Pongput K.2010Advances in Geosciences: Volume 17: Hydrological Science (HS)
  ,pp. 153-164
  0
  19Estimation of Actual Evapotranspiration Using Satellite-Based Surface Energy Balance Derived from Landsat Imagery in Northern ThailandSuwanlertcharoen T., Chaturabul T., Supriyasilp T., Pongput K.2023Water (Switzerland)
  15(3)
  0
  20Riverbank change detection and impact of water level rise along Mekong river in Nong Khai province of northeast Thailand using geo-informatics approachSuwanlertcharoen T., Pongput K.2017International Journal of Geoinformatics
  13(1),pp. 49-58
  0