Interest


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 2 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ)

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 2 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

Person Relation

Show All (24)

Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1TT Virus Infection in GibbonsNoppornpanth S., Chinchai T., Ratanakorn P., Poovorawan Y.2001Journal of Veterinary Medical Science
63(6),pp. 663-666
6
2Genotypic antimicrobial resistance assays for use on E. Coli isolates and stool specimensPholwat S., Pholwat S., Liu J., Taniuchi M., Chinli R., Pongpan T., Thaipisutikul I., Ratanakorn P., Platts-Mills J.A., Fleece M., Stroup S., Gratz J., Gratz J., Mduma E., Mujaga B., Walongo T., Nshama R., Kimathi C., Foongladda S., Houpt E.R.2019PLoS ONE
14(5)
8
3Molecular detection and genetic diversity of bovine Babesia spp., Theileria orientalis, and Anaplasma marginale in beef cattle in ThailandJirapattharasate C., Jirapattharasate C., Adjou Moumouni P., Cao S., Iguchi A., Liu M., Wang G., Zhou M., Vudriko P., Efstratiou A., Changbunjong T., Sungpradit S., Ratanakorn P., Moonarmart W., Sedwisai P., Weluwanarak T., Wongsawang W., Suzuki H., Xuan X.2017Parasitology Research
116(2),pp. 751-762
23
4Ecologie risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in thailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
199(12),pp. 1736-1743
1
5Indigenous sources of 2007-2008 H5N1 avian influenza outbreaks in ThailandChaichoune K., Wiriyarat W., Thitithanyanont A., Phonarknguen R., Sariya L., Suwanpakdee S., Noimor T., Chatsurachai S., Suriyaphol P., Ungchusak K., Ratanakorn P., Webster R.G., Thompson M., Auewarakul P., Puthavathana P.2009Journal of General Virology
90(1),pp. 216-222
31
6Molecular study of feline hemoplasmas in freeranging fishing cats (Prionailurus viverrinus) in ThailandSuksai P., Tangsudjai S., Sariya L., Chamsai T., Sedwisai P., Patumrattanathan S., Prasittichai L., Cutter P., Ratanakorn P., Sangkachai N.2016Japanese Journal of Veterinary Research
64(3),pp. 205-213
3
7Detection and phylogenetic characterization of hepatitis e virus genotype 3 in a captive wild boar in ThailandWiratsudakul A., Sariya L., Prompiram P., Tantawet S., Suraruangchai D., Sedwisai P., Sangkachai N., Suksai P., Ratanakorn P.2012Journal of Zoo and Wildlife Medicine
43(3),pp. 640-644
15
8Molecular evidence for genetic distinctions between Chlamydiaceae detected in Siamese crocodiles (Crocodylus siamensis) and known Chlamydiaceae speciesSariya L., Kladmanee K., Bhusri B., Thaijongrak P., Tonchiangsai K., Chaichoun K., Ratanakorn P.2015Japanese Journal of Veterinary Research
63(1),pp. 5-14
11
9Molecular epidemiological analysis of highly pathogenic avian influenza H5N1 subtype isolated from poultry and wild bird in ThailandUchida Y., Uchida Y., Chaichoune K., Wiriyarat W., Watanabe C., Hayashi T., Hayashi T., Patchimasiri T., Nuansrichay B., Parchariyanon S., Okamatsu M., Tsukamoto K., Takemae N., Takemae N., Ratanakorn P., Yamaguchi S., Saito T., Saito T.2008Virus Research
138(1-2),pp. 70-80
28
10A long-term serosurvey of avian influenza H5 among wild birds in Nakhon Sawan Province, ThailandPoltep K., Ketchim N., Paungpin W., Prompiram P., Sedwisai P., Chamsai T., Puthavathana P., Puthavathana P., Ratanakorn P.2018Journal of Zoo and Wildlife Medicine
49(2),pp. 464-469
2
11Comparison of outbreaks of H5N1 highly pathogenic AVIAN influenza in wild birds and poultry in thailandSiengsanan J., Chaichoune K., Phonaknguen R., Sariya L., Prompiram P., Kocharin W., Tangsudjai S., Suwanpukdee S., Wiriyarat W., Pattanarangsan R., Robertson I., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Ratanakorn P.2009Journal of Wildlife Diseases
45(3),pp. 740-747
31
12Detection of elephant endotheliotropic herpesvirus 4 in captive asian elephants (Elephas maximus) in ThailandBhusri B., Suksai P., Mongkolphan C., Tiyanun E., Ratanakorn P., Chaichoun K., Sariya L.2017Thai Journal of Veterinary Medicine
47(1),pp. 97-102
3
13Distribution and abundance of Stomoxyini flies (Diptera: Muscidae) in ThailandChangbunjong T., Weluwanarak T., Ratanakorn P., Maneeon P., Ganpanakngan M., Apiwathnasorn C., Sungvornyothin S., Sriwichai P., Sumruayphol S., Ruangsittichai J.2012Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
43(6),pp. 1400-1410
15
14Aspects of biological psychiatry in Thailand.Ratanakorn P.1967International journal of neurology
6(1),pp. 46-52
0
15Ectoparasitic fauna of birds, and volant and non-volant small mammals captured at Srinakarin Dam, Kanchanaburi, ThailandChangbunjong T., Jirapattharasate C., Buddhirongawatr R., Chewajon K., Charoenyongyoo P., Suwanapakdee S., Waengsothorn S., Triwitayakorn K., Chaichoun K., Ratanakorn P.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
41(3),pp. 526-535
9
16Investigation on predominant Leptospira serovars and its distribution in humans and livestock in Thailand, 2010-2015Chadsuthi S., Bicout D.J., Wiratsudakul A., Suwancharoen D., Petkanchanapong W., Modchang C., Modchang C., Triampo W., Triampo W., Ratanakorn P., Chalvet-Monfray K.2017PLoS Neglected Tropical Diseases
11(2)
51
17Mosquito distribution and West Nile virus infection in zoos and in important sites of migratory and resident birds, ThailandChangbunjong T., Weluwanarak T., Toawan N., Suksai P., Sedwisai P., Chamsai T., Jirapattharasate C., Sungpradit S., Samung Y., Ratanakorn P.2012Asian Pacific Journal of Tropical Disease
2(4),pp. 268-272
5
18Avian influenza H5N1 in tigers and leopardsKeawcharoen J., Oraveerakul K., Kuiken T., Fouchier R.A.M., Amonsin A., Payungporn S., Noppornpanth S., Wattanodorn S., Theamboonlers A., Tantilertcharoen R., Pattanarangsan R., Arya N., Ratanakorn P., Osterhaus A.D.M.E., Poovorawan Y.2004Emerging Infectious Diseases
10(12),pp. 2189-2191
395
19Antimicrobial Resistance in Swine Fecal Specimens Across Different Farm Management SystemsPholwat S., Pholwat S., Pongpan T., Chinli R., Rogawski McQuade E.T., Thaipisuttikul I., Ratanakorn P., Liu J., Taniuchi M., Houpt E.R., Foongladda S.2020Frontiers in Microbiology
11
6
20Erythrocyte binding preference of 16 subtypes of low pathogenic avian influenza and 2009 pandemic influenza A (H1N1) virusesWiriyarat W., Lerdsamran H., Pooruk P., Webster R., Louisirirotchanakul S., Ratanakorn P., Chaichoune K., Nateerom K., Puthavathana P.2010Veterinary Microbiology
146(3-4),pp. 346-349
13
21Distribution of haplotypes and microsatellite alleles among Asian elephants (Elephas maximus) in ThailandFickel J., Lieckfeldt D., Ratanakorn P., Pitra C.2007European Journal of Wildlife Research
53(4),pp. 298-303
11
22Host cytokine responses of pigeons infected with highly pathogenic thai avian influenza viruses of subtype H5N1 isolated from wild birdsHayashi T., Hayashi T., Hiromoto Y., Hiromoto Y., Chaichoune K., Patchimasiri T., Chakritbudsabong W., Prayoonwong N., Chaisilp N., Wiriyarat W., Parchariyanon S., Ratanakorn P., Uchida Y., Uchida Y., Saito T., Saito T.2011PLoS ONE
6(8)
35
23Satellite telemetry tracks flyways of Asian Openbill storks in relation to H5N1 avian influenza spread and ecological changeRatanakorn P., Suwanpakdee S., Wiriyarat W., Eiamampai K., Chaichoune K., Wiratsudakul A., Sariya L., Puthavathana P., Puthavathana P.2018BMC Veterinary Research
14(1)
3
24One Health drivers of antibacterial resistance: Quantifying the relative impacts of human, animal and environmental use and transmissionBooton R.D., Booton R.D., Meeyai A., Meeyai A., Alhusein N., Alhusein N., Buller H., Feil E., Lambert H., Lambert H., Mongkolsuk S., Pitchforth E., Reyher K.K., Reyher K.K., Sakcamduang W., Satayavivad J., Singer A.C., Sringernyuang L., Thamlikitkul V., Thamlikitkul V., Vass L., Vass L., Avison M.B., Chantong B., Charoenlap N., Couto N., Dulyayangkul P., Gibbon M.J., Gould V.C., Montrivade V., Phoonsawad K., Rangkadilok N., Ratanakorn P., Sirikanchana K., Suriyo T., Suwanpakdee S., Turner K.M.E., Turner K.M.E., Wichuwaranan K., Wiratsudakul A.2021One Health
12
20
25Immobilization of captive plains zebras (Equus quagga) with a combination of etorphine hydrochloride, acepromazine, and xylazine hydrochloridePlangsangmas T., Rattanathanya H., Tipkantha W., Sanannu S., Maikaew U., Thaeonoen J., Sangkharak B., Chinson P., Hin-On W., Kanatiyanont N., Siriaroonrat B., Chansue N., Ratanakorn P.2022The Journal of veterinary medical science
84(1),pp. 181-185
0
26Surveillance for reassortant virus by multiplex reverse transcription-PCR specific for eight genomic segments of avian influenza A H5N1 virusesAuewarakul P., Sangsiriwut K., Chaichoune K., Thitithanyanont A., Wiriyarat W., Songserm T., Ponak-nguen R., Prasertsopon J., Pooruk P., Sawanpanyalert P., Ratanakorn P., Puthavathana P.2007Journal of Clinical Microbiology
45(5),pp. 1637-1639
9
27Molecular epidemiology of bovine Babesia spp. and Theileria orientalis parasites in beef cattle from northern and northeastern ThailandJirapattharasate C., Adjou Moumouni P., Cao S., Iguchi A., Liu M., Wang G., Zhou M., Vudriko P., Changbunjong T., Sungpradit S., Ratanakorn P., Moonarmart W., Sedwisai P., Weluwanarak T., Wongsawang W., Suzuki H., Xuan X.2016Parasitology International
65(1),pp. 62-69
13
28Molecular epidemiology of gibbon hepatitis B virus transmisionNoppornpanth S., Noppornpanth S., Noppornpanth S., Haagmans B.L., Bhattarakosol P., Ratanakorn P., Niesters H.G.M., Osterhaus A.D.M.E., Poovorawan Y.2003Journal of General Virology
84(1),pp. 147-155
28
29A Study of Risk Factors for Infection with HPAI H5N1 in Small Poultry Farms in Thailand Using a Questionnaire SurveySiengsanan-Lamont J., Robertson I.D., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Ellis T., Saengchoowong S., Suwanpukdee S., Yongyuttawichai P., Cheewajorn K., Jangjaras J., Chaichoun K., Wiriyarat W., Ratanakorn P.2013Zoonoses and Public Health
60(3),pp. 209-214
2
30Pathogenicity of genetically similar, H5N1 highly pathogenic avian influenza virus strains in chicken and the differences in sensitivity among different chicken breedsMatsuu A., Matsuu A., Matsuu A., Kobayashi T., Kobayashi T., Patchimasiri T., Shiina T., Suzuki S., Chaichoune K., Ratanakorn P., Hiromoto Y., Hiromoto Y., Abe H., Abe H., Parchariyanon S., Saito T., Saito T.2016PLoS ONE
11(4)
22
31A cross-sectional study of porcine reproductive and respiratory syndrome virus and Mycoplasma hyopneumoniae in wild boars reared in different types of captive setting in ThailandWiratsudakul A., Prompiram P., Pholtep K., Tantawet S., Suraruangchai D., Sedwisai P., Sangkachai N., Ratanakorn P.2013Journal of Veterinary Science and Technology
4(6)
0
32Serosurveillance for pandemic influenza A (H1N1) 2009 virus infection in domestic elephants, ThailandPaungpin W., Paungpin W., Wiriyarat W., Chaichoun K., Tiyanun E., Sangkachai N., Changsom D., Poltep K., Ratanakorn P., Puthavathana P., Puthavathana P.2017PLoS ONE
12(10)
7
33Ultrasonographic assessment and ultrasound-guided biopsy of the retropharyngeal lymph nodes in Asian elephants (Elephas maximus)Hildebrandt T., Hermes R., Ratanakorn P., Rietschel W., Fickel J., Frey R., Wibbelt G., Reid C., Göritz F.2005Veterinary Record
157(18),pp. 544-548
13
34Differential host gene responses in mice infected with two highly pathogenic avian influenza viruses of subtype H5N1 isolated from wild birds in ThailandHayashi T., Hayashi T., Chaichoune K., Patchimasiri T., Hiromoto Y., Hiromoto Y., Kawasaki Y., Kawasaki Y., Wiriyarat W., Chakritbudsabong W., Prayoonwong N., Chaisilp N., Parchariyanon S., Ratanakorn P., Uchida Y., Uchida Y., Tsuda T., Saito T., Saito T.2011Virology
412(1),pp. 9-18
9
35Ultrasonography of the urogenital tract in elephants (Loxodonta africana and Elephas maximus): An important tool for assessing male reproductive functionHildebrandt T.B., Hermes R., Pratt N.C., Fritsch G., Blottner S., Schmitt D.L., Ratanakorn P., Brown J.L., Rietschel W., Göritz F.2000Zoo Biology
19(5),pp. 333-345
47
36Minimal susceptibility to highly pathogenic avian influenza H5N1 viral infection of pigeons (Columba Livia) and potential transmission of the virus to comingled domestic chickensPhonaknguen R., Phonaknguen R., Phonaknguen R., Chaichoun K., Wiriyarat W., Sariya L., Prayoowong N., Chaisilp N., Moonjit P., Puthavathana P., Auewarakul P., Ratanakorn P., Songserm T.2013Kasetsart Journal - Natural Science
47(5),pp. 720-732
4
37A survey of ectoparasitic arthropods on domestic animals In Tak Province, ThailandChangbunjong T., Buddhirongawatr R., Suwanpakdee S., Siengsanan J., Yongyuttawichai P., Cheewajorn K., Jangjaras J., Sangloung C., Ratanakorn P.2009Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
40(3),pp. 435-442
22
38Susceptibility of openbill storks (Anastomus oscitans) to highly pathogenic avian influenza virus subtype H5N1Chaichoun K., Wiriyarat W., Phonaknguen R., Sariya L., Taowan N.a., Chakritbudsabong W., Chaisilp N., Eiam-ampai K., Phuttavatana P., Ratanakorn P.2013Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
44(5),pp. 799-809
1
39High prevalence of antibodies against hepatitis A virus among captive nonhuman primatesSa-nguanmoo P., Thawornsuk N., Rianthavorn P., Sommanustweechai A., Ratanakorn P., Poovorawan Y.2010Primates
51(2),pp. 167-170
11
40Satellite Tracking on the Flyways of Brown-Headed Gulls and Their Potential Role in the Spread of Highly Pathogenic Avian Influenza H5N1 VirusRatanakorn P., Wiratsudakul A., Wiriyarat W., Eiamampai K., Farmer A.H., Webster R.G., Chaichoune K., Suwanpakdee S., Pothieng D., Puthavathana P.2012PLoS ONE
7(11)
12
41Spatio-temporal patterns of leptospirosis in Thailand: Is flooding a risk factor?Suwanpakdee S., Kaewkungwal J., White L.J., Asensio N., Ratanakorn P., Singhasivanon P., Day N.P.J., Pan-Ngum W.2015Epidemiology and Infection
143(10),pp. 2106-2115
29
42Cross-species transmission of gibbon and orangutan hepatitis B virus to uPA/SCID mice with human hepatocytesSa-nguanmoo P., Tanaka Y., Ratanakorn P., Sugiyama M., Murakami S., Payungporn S., Sommanustweechai A., Mizokami M., Poovorawan Y.2011Virus Research
158(1-2),pp. 209-215
3
43Ecologic risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in ThailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
199(12),pp. 1735-1743
62
44Serological evidence of herpesvirus infection in gibbonsSakulwira K., Theamboonlers A., Charoonrut P., Ratanakorn P., Poovorawan Y.2002BMC Microbiology
2,pp. 1-5
5
45Occurrence of ectoparasites on rodents in Sukhothai province, Northern ThailandChangbunjong T., Weluwanarak T., Chamsai T., Sedwisai P., Ngamloephochit S., Suwanpakdee S., Yongyuttawichai P., Wiratsudakul A., Chaichoun K., Ratanakorn P.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
41(6),pp. 1324-1330
12
46Virological and molecular epidemiological investigations into the role of wild birds in the epidemiology of influenza A/H5N1 in central ThailandSiengsanan-Lamont J., Robertson I., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Blacksell S.D., Ellis T., Fenwick S., Saengchoowong S., Suwanpukdee S., Yongyuttawichai P., Sariya L., Prompiram P., Chaichoun K., Wiriyarat W., Pothieng D., Ratanakorn P.2011Veterinary Microbiology
148(2-4),pp. 213-218
16
47Erratum to Ectoparasitic fauna of birds, and volant and non-volant small mammals captured at srinakarin dam, Kanchanaburi, Thailand (The Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health, (2010), 41, 3, (526-535))Changbunjong T., Jirapattharasate C., Buddhirongawatr R., Chewajon K., Charoenyongyoo P., Suwanapakdee S., Waengsothorn S., Triwitayakorn K., Chaichoun K., Ratanakorn P.2010Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
41(5),pp. 1271
0
48Prevalence, whole genome characterization and phylogenetic analysis of hepatitis B virus in captive orangutan and gibbonSa-nguanmoo P., Thongmee C., Ratanakorn P., Pattanarangsan R., Boonyarittichaikij R., Chodapisitkul S., Theamboonlers A., Tangkijvanich P., Poovorawan Y.2008Journal of Medical Primatology
37(6),pp. 277-289
18
49Outbreak control and viral evolution of the highly pathogenic H5N1 avian influenzain ThailandWiriyarat W., Chaichoune K., Ratanakorn P., Auewarakul P.2013Avian Influenza: Molecular Evolution, Outbreaks and Prevention/Control
,pp. 49-66
0