Expertise Cloud


Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 0 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 0 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 0 เรื่อง)
  • ทรัพย์สินทางปัญญา 0 เรื่อง (ลิขสิทธิ์ 0 เรื่อง, เครื่องหมายการค้า 0 เรื่อง, อนุสิทธิบัตร 0 เรื่อง, สิทธิบัตร 0 เรื่อง)
  • สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง (ขึ้นทะเบียนพันธุ์พืช หรือพันธุ์สัตว์ หรือสิ่งประดิษฐ์ มก. 0 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 0 คนแรก

  Person Relation


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Effects of chemical modification on enzyme activity and stability of bromoperoxidase from a thai seaweedRuewonga P., Kongkiatiikajorn J., Suthipongyhai, Panijpan B.1997FASEB Journal
  11(9)
  0
  2Reactions between phosphorylated thiamines and tannic acid as followed by difference spectroscopyPanijpan B., Chetupon S.1981International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  51(4),pp. 380-384
  0
  3Enhancing highschool students' achievement in permutation and combination through nontraditional word problems, sport problems and probabilistic gamesBusadee N., Panijpan B., Laosinchai P., Ruenwongsa P.2010International Journal of Learning
  17(7),pp. 413-428
  0
  4Promoting student understanding of genetics and biodiversity by using inquiry-based and hands-on learning unit with an emphasis on guided inquiryMonvises A., Ruenwongsa P., Panijpan B., Sriwattanarothai N.2011International Journal of Learning
  17(12),pp. 227-244
  0
  5A geometric interpretation of pascal's formula for sums of powers of integersLaosinchai P., Panijpan B.2012American Mathematical Monthly
  119(1),pp. 58-64
  0
  6Using principles of subtractive colors to teach color of pigments: A 5e learning cycle lesson for pre-service elementary teachersMunmai A., Ruenwongsa P., Panijpan B., Barman N., Magee P.A., Somsook E.2011International Journal of Learning
  18(1),pp. 203-218
  0
  7An experiential learning unit for promoting conceptual understanding and skills in diagnostic laboratory in undergraduate studentsArchavarungson N., Saengthong T., Riengrojpitak S., Panijpan B., Ruenwongsa P., Jittam P.2011International Journal of Learning
  18(2),pp. 203-217
  0
  8Biocontrol of insect pests in the rice field: A learning unit about environmental problems for secondary school studentsPewnim K., Ketpichainarong W., Panijpan B., Ruenwongsa P.2011International Journal of Learning
  18(2),pp. 219-233
  0
  9Wild Betta fighting fish species in Thailand and other Southeast Asian countriesPanijpan B., Sriwattanarothai N., Laosinchai P.2020ScienceAsia
  46(4),pp. 382-391
  0
  10Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium prachuapense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from Southern ThailandSaengphan N., Panijpan B., Senapin S., Senapin S., Laosinchai P., Suksomnit A., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2021Zootaxa
  4966(4),pp. 428-442
  0
  11Screening and identification of yeast strains from fruits and vegetables: Potential for biological control of postharvest chilli anthracnose (Colletotrichum capsici)Chanchaichaovivat A., Ruenwongsa P., Panijpan B.2007Biological Control
  42(3),pp. 326-335
  97
  12Conformational Nature of Monomeric GlucagonPanijpan B., Gratzer W.1974European Journal of Biochemistry
  45(2),pp. 547-553
  52
  13Enhancing nursing students' skills in vital signs assessment by using multimedia computer-assisted learning with integrated content of anatomy and physiologyKaveevivitchai C., Kaveevivitchai C., Chuengkriankrai B., Luecha Y., Thanooruk R., Panijpan B., Ruenwongsa P.2009Nurse Education Today
  29(1),pp. 65-72
  50
  14Putative modes of action of Pichia guilliermondii strain R13 in controlling chilli anthracnose after harvestChanchaichaovivat A., Panijpan B., Ruenwongsa P.2008Biological Control
  47(2),pp. 207-215
  48
  15Induction of defense response against Colletotrichum capsici in chili fruit by the yeast Pichia guilliermondii strain R13Nantawanit N., Chanchaichaovivat A., Panijpan B., Ruenwongsa P.2010Biological Control
  52(2),pp. 145-152
  47
  16GUANIDINE HYDROCHLORIDE AND THE CIRCULAR DICHROISM OF RANDOM COIL POLYPEPTIDESCortijo M., Panijpan B., Gratzer W.B.1973International Journal of Peptide and Protein Research
  5(4),pp. 179-186
  46
  17The malaria parasite monitored by photoacoustic spectroscopyBalasubramanian D., Rao C., Panijpan B.1984Science
  223(4638),pp. 828-830
  46
  18The Siamese fighting fish: Well-known generally but little-known scientificallyMonvises A., Nuangsaeng B., Sriwattanarothai N., Panijpan B.2009ScienceAsia
  35(1),pp. 8-16
  45
  19Enhanced learning of biotechnology students by an inquiry-based cellulase laboratoryKetpichainarong W., Panijpan B., Ruenwongsa P.2010International Journal of Environmental and Science Education
  5(2),pp. 169-187
  37
  20BERIBERI CAUSED BY ANTITHIAMIN FACTORS IN FOOD AND ITS PREVENTIONVimokesant S., Kunjara S., Rungruangsak K., Nakornchai S., Panijpan B.1982Annals of the New York Academy of Sciences
  378(1),pp. 123-136
  37
  21Development of a web-based learning medium on mechanism of labour for nursing studentsGerdprasert S., Gerdprasert S., Pruksacheva T., Panijpan B., Ruenwongsa P.2010Nurse Education Today
  30(5),pp. 464-469
  34
  22Defective protein folding and intracellular retention of thyroglobulin-R19K mutant as a cause of human congenital goiterKim P.S., Lee J., Jongsamak P., Menon S., Li B., Hossain S.A., Bae J.H., Panijpan B., Arvan P.2008Molecular Endocrinology
  22(2),pp. 477-484
  34
  23Incorporation of dioxygen into the hydroxylated product during the C-C single bond cleavage of 1,2-bis(p-methoxyphenyl)propane-1,3-diol catalysed by hemin. A novel model system for the hemoprotein ligninaseHabe T., Shimada M., Okamoto T., Panijpan B., Higuchi T.1985Journal of the Chemical Society, Chemical Communications
  (19),pp. 1323-1324
  32
  24Molecular and morphological evidence supports the species status of the Mahachai fighter Betta sp. Mahachai and reveals new species of Betta from ThailandSriwattanarothai N., Steinke D., Ruenwongsa P., Hanner R., Panijpan B.2010Journal of Fish Biology
  77(2),pp. 414-424
  29
  25Biomimetic approach to lignin degradation II. The mechanism of oxidative C-C bond cleavage reactions of lignin model compounds with natural iron (III) porphyrin chloride as a hemeenzyme model systemShimada M., Higuchi T., Habe T., Okamoto T., Panijpan B.1987Holzforschung
  41(5),pp. 277-285
  29
  26Chemical interactions between thiamin and tannic acid. I. Kinetics, oxygen dependence and inhibition by ascorbic acidRungruangsak K., Tosukhowong P., Panijpan B., Vimokesant S.L.1977American Journal of Clinical Nutrition
  30(10),pp. 1680-1685
  24
  27Alterations in membrane proteins of mouse erythrocytes infected with different species and strains of malaria parasitesYuthavong Y., Wilairat P., Panijpan B., Potiwan C., Beale G.H.1979Comparative Biochemistry and Physiology -- Part B: Biochemistry and
  63(1),pp. 83-85
  23
  28Beyond textbook illustrations: Hand-held models of ordered DNA and protein structures as 3D supplements to enhance student learning of helical biopolymersJittivadhna K., Ruenwongsa P., Panijpan B.2010Biochemistry and Molecular Biology Education
  38(6),pp. 359-364
  22
  29Measuring binding affinity of protein-ligand interaction using spectrophotometry: Binding of neutral red to riboflavin-binding proteinChenprakhon P., Sucharitakul J., Panijpan B., Chaiyen P.2010Journal of Chemical Education
  87(8),pp. 829-831
  21
  30Development of an intergeneric conjugal transfer system for rimocidin-producing Streptomyces rimosusPhornphisutthimas S., Phornphisutthimas S., Phornphisutthimas S., Sudtachat N., Bunyoo C., Chotewutmontri P., Panijpan B., Thamchaipenet A.2010Letters in Applied Microbiology
  50(5),pp. 530-536
  20
  31Conjugation in Escherichia coli: A laboratory exercisePhornphisutthimas S., Phornphisutthimas S., Thamchaipenet A., Panijpan B.2007Biochemistry and Molecular Biology Education
  35(6),pp. 440-445
  18
  32An interactive web-based learning unit to facilitate and improve intrapartum nursing care of nursing studentsGerdprasert S., Gerdprasert S., Pruksacheva T., Panijpan B., Ruenwongsa P.2011Nurse Education Today
  31(5),pp. 531-535
  18
  33Separation and determination of thiamin and its phosphate esters by reversed-hase high-performance liquid chromatographyKumura M., Panijpan B., Itokawa Y.1982Journal of Chromatography A
  245(1),pp. 141-143
  15
  34Binding of antimalarial drugs to hemozoin from Plasmodium bergheiJearnpipatkul A., Govitrapong P., Yuthavong Y., Wilairat P., Panijpan B.1980Experientia
  36(9),pp. 1063-1064
  14
  35Biodiversity of the Betta smaragdina (Teleostei: Perciformes) in the northeast region of Thailand as determined by mitochondrial COI and nuclear ITS1 gene sequencesKowasupat C., Panijpan B., Laosinchai P., Ruenwongsa P., Phongdara A., Wanna W., Senapin S., Senapin S., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2014Meta Gene
  2(1),pp. 83-95
  14
  36Phylogenetic analysis of parasitic trematodes of the genus euclinostomum found in trichopsis and betta fishSenapin S., Senapin S., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Laosinchai P., Kowasupat C., Ruenwongsa P., Panijpan B.2014Journal of Parasitology
  100(3),pp. 368-371
  14
  37Molecular complexes of quinoline antimalarials with iron-porphyrin components of protease-digested methemoglobinJearnpipatkul A., Panijpan B.1980Chemico-Biological Interactions
  33(1),pp. 83-90
  13
  38Southeast Asian mouth-brooding Betta fighting fish (Teleostei: Perciformes) species and their phylogenetic relationships based on mitochondrial COI and nuclear ITS1 DNA sequences and analysesPanijpan B., Kowasupat C., Laosinchai P., Ruenwongsa P., Phongdara A., Senapin S., Senapin S., Wanna W., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Kühne J., Fasquel F.2014Meta Gene
  2,pp. 862-879
  12
  39Hand-held model of a sarcomere to illustrate the sliding filament mechanism in muscle contractionJittivadhna K., Ruenwongsa P., Panijpan B.2009American Journal of Physiology - Advances in Physiology Education
  33(4),pp. 297-301
  11
  40Optimization of the water absorption by crosslinked agar-g-poly(acrylic acid)Wuttisela K., Panijpan B., Triampo W., Triampo D.2008Polymer (Korea)
  32(6),pp. 537-543
  11
  41A facile solvent-free cannizzaro reaction: An instructional model for introductory organic chemistry laboratoryPhonchaiya S., Panijpan B., Rajviroongit S., Wright T., Blanchfield J.T.2009Journal of Chemical Education
  86(1),pp. 85-86
  10
  42Superoxide dismutase (SOD) in mouse red blood cells infected with Plasmodium berghei.Suthipark U., Krungkrai J., Jearnpipatkul A., Yuthavong Y., Panijpan B.1982The Journal of parasitology
  68(2),pp. 337-339
  10
  43Plasmodium berghei: Uptake and distribution of chloroquine in infected mouse erythrocytesSirawaraporn W., Panijpan B., Yuthavong Y.1982Experimental Parasitology
  54(2),pp. 260-270
  10
  44Chlorpromazine enhances haemolysis induced by haeminPanijpan B., Kantakanit N.1983Journal of Pharmacy and Pharmacology
  35(7),pp. 473-475
  10
  45SDS-polyacrylamide gel electrophoresis: A simple explanation of why it worksSvasti J., Svasti J., Panijpan B.1977Journal of Chemical Education
  54(9),pp. 560-562
  10
  46Physicochemical properties of nanoparticles titania from alcohol burner calcinationYodyingyong S., Sae-Kung C., Panijpan B., Triampo W., Triampo D.2011Bulletin of the Chemical Society of Ethiopia
  25(2),pp. 263-272
  10
  47Betta mahachaiensis, a new species of bubble-nesting fighting fish (Teleostei: Osphronemidae) from Samut Sakhon Province, ThailandKowasupat C., Panijpan B., Ruenwongsa P., Sriwattanarothai N.2012Zootaxa
  (3522),pp. 49-60
  9
  48Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium suphanense sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from ThailandSaengphan N., Panijpan B., Senapin S., Senapin S., Laosinchai P., Ruenwongsa P., Suksomnit A., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2018Zootaxa
  4482(1),pp. 151-163
  9
  49Chirality of the disulfide bond in biomoleculesPanijpan B.1977Journal of Chemical Education
  54(11),pp. 670-672
  9
  50Chemical interactions between thiamin and tannic acid. II. Separation of productsKositawattanakul T., Tosukhowong P., Vimokesant S.L., Panijpan B.1977American Journal of Clinical Nutrition
  30(10),pp. 1686-1691
  9
  51Red seaweed enzyme-catalyzed bromination of Bromophenol red: An inquiry-based kinetics laboratory experiment for undergraduatesJittam P., Boonsiri P., Promptmas C., Sriwattanarothai N., Archavarungson N., Ruenwongsa P., Panijpan B.2009Biochemistry and Molecular Biology Education
  37(2),pp. 99-105
  9
  52Vanadium-dependent bromoperoxidases from Gracilaria algaeSuthiphongchai T., Boonsiri P., Panijpan B.2008Journal of Applied Phycology
  20(3),pp. 271-278
  9
  53Kinetics of thiamine-polyphenol interactions and mechanism of thiamine disulphide formationPanijpan B., Ratanaubolchai K.1980International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  50(3),pp. 247-253
  8
  54On the pH dependence of binding of berberine to DNARungsitiyakorn A., Wilairat P., Panijpan B.1981Journal of Pharmacy and Pharmacology
  33(1),pp. 125-127
  8
  55Betta siamorientalis, a new species of bubble-nest building fighting fish (Teleostei: Osphronemidae) from eastern ThailandKowasupat C., Panijpan B., Ruenwongsa P., Jeenthong T., Jeenthong T.2012Vertebrate Zoology
  62(3),pp. 387-397
  8
  56The mechanism of action of salivary amylase: A simple undergraduate experimentRungruangsak K., Panijpan B.1979Journal of Chemical Education
  56(6),pp. 423-424
  7
  57Interaction of antimalarial drugs with heminPanijpan B., Mohan Rao C., Balasubramanian D.1983Bioscience Reports
  3(12),pp. 1113-1117
  7
  58Cyanogen bromide, a good reagent for assay of thiamine in urineRatanaubolchai K., Panijpan B.1979Clinical Chemistry
  25(9),pp. 1670-1671
  6
  59Yeast biocontrol of a fungal plant disease: A model for studying organism interrelationshipsChanchaichaovivat A., Chanchaichaovivat A., Chanchaichaovivat A., Panijpan B., Ruenwongsa P.2008Journal of Biological Education
  43(1),pp. 36-40
  6
  60Making ordered DNA and protein structures from computer-printed transparency film cut-outsJittivadhna K., Ruenwongsa P., Panijpan B.2009Biochemistry and Molecular Biology Education
  37(4),pp. 220-226
  6
  61Can we trace arbitrary rays to locate an image formed by a thin lens?Suppapittayaporn D., Panijpan B., Emarat N.2010Physics Teacher
  48(4),pp. 256-257
  6
  62Learning About the Unit Cell and Crystal Lattice With Computerized Simulations and Games: A Pilot StudyLuealamai S., Panijpan B.2012Simulation and Gaming
  43(1),pp. 67-84
  6
  63An experiment illustrating the change in ligand pK a upon protein bindingChenprakhon P., Panijpan B., Chaiyen P.2012Journal of Chemical Education
  89(6),pp. 791-795
  5
  64Macrobrachium chainatense sp. Nov. (Decapoda: Palaemonidae): A freshwater prawn from Thailand based on morphology and molecular phylogenySaengphan N., Panijpan B., Senapin S., Senapin S., Laosinchai P., Ruenwongsa P., Suksomnit A., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2019Zootaxa
  4664(2),pp. 274-284
  5
  65Histopathology and culturable bacteria associated with “big belly” and “skin nodule” syndromes in ornamental Siamese fighting fish, Betta splendensDong H., Dong H., Senapin S., Senapin S., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K., Techatanakitarnan C., Dokladda K., Ruenwongsa P., Panijpan B.2018Microbial Pathogenesis
  122,pp. 46-52
  5
  66An inexpensive furnace for calcination: Simple TiO2 synthesisYodyingyong S., Panijpan B., Triampo W., Triampo D.2009Journal of Chemical Education
  86(8),pp. 950-952
  5
  67From research on local materials to the learning of science: An inquiry-based laboratory for undergraduatesSriwattanarothai N., Jittam P., Ruenwongsa P., Panijpan B.2009International Journal of Learning
  16(6),pp. 459-474
  5
  68Kinetics of bisulphite cleavage of the three biological phosphorylated derivatives of thiamineJaroensanti J., Panijpan B.1981International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  51(1),pp. 34-38
  5
  69Resolution of the initial phase controversy in the thiamine-polyphenol reactionPanijpan B., Vilartsakdanon P., Rungruangsak K., Vimokesant S.L.1978International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  48(3),pp. 262-267
  5
  70High voltage paper electrophoresis as an alternative method for thiamin determination in the presence of substances capable of interfering with thiochrome formationPanijpan B., Detkriangkraikun P.1979American Journal of Clinical Nutrition
  32(4),pp. 723-725
  4
  71The buoyant density of DNA and the G + C content.Panijpan B.1977Journal of chemical education
  54(3),pp. 172-173
  4
  72Separation of thiamin and its common degradation and oxidation products by high-performance liquid chromatography.Panijpan B., Kimura M., Itokawa Y.1982Journal of Chromatography A
  245(1),pp. 144-147
  4
  73Biochemical aspects of drug action and resistance in malaria parasitesYuthavong Y., Panijpan B., Ruenwongsa P., Sirawaraporn W.1985Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  16(3),pp. 459-472
  4
  74Mitochondrial COI and nuclear RAG1 DNA sequences and analyses of specimens of the three morphologically established species in the genus Trichopsis (Perciformes: Osphronemidae) reveal new/cryptic speciesPanijpan B., Laosinchai P., Senapin S., Senapin S., Kowasupat C., Ruenwongsa P., Kühne J., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2015Meta Gene
  4,pp. 17-28
  4
  75Salivary Myeloperoxidase, Assessed by 3,3′-Diaminobenzidine Colorimetry, Can Differentiate Periodontal Patients from Nonperiodontal SubjectsKlangprapan S., Chaiyarit P., Hormdee D., Kampichai A., Kampichai A., Khampitak T., Daduang J., Tavichakorntrakool R., Panijpan B., Boonsiri P.2016Enzyme Research
  2016
  4
  76PROMOTING STUDENTS' CONCEPTUAL UNDERSTANDING OF PLANT DEFENSE RESPONSES USING THE FIGHTING PLANT LEARNING UNIT (FPLU)Nantawanit N., Panijpan B., Ruenwongsa P.2012International Journal of Science and Mathematics Education
  10(4),pp. 827-864
  4
  77A demonstration setup to simulate detection of planets outside the solar systemChoopan W., Ketpichainarong W., Laosinchai P., Panijpan B.2011Physics Education
  46(5),pp. 554-558
  4
  78Studying how plants defend themselves: A chemical weapon produced by chilli fruitNantawanit N., Panijpan B., Ruenwongsa P.2011Journal of Biological Education
  45(4),pp. 244-250
  3
  79Effects of hypochlorite on thiamine and its derivativesJaroensanti J., Panijpan B.1981Experientia
  37(12),pp. 1248-1250
  3
  80Enhancing student conceptualization of a combustion chemical reaction using the tapioca bomb activity: An inquiry-based approachKeeratichamroen W., Dechsri P., Panijpan B., Ruenwongsa P.2010International Journal of Learning
  17(1),pp. 275-292
  3
  81Enhancing student conceptualization of enzyme activity using a cellulose digesting enzyme: An inquiry-based approachKetpichainarong W., Ruenwongsa P., Panijpan B.2009International Journal of Learning
  16(2),pp. 17-32
  3
  82A handheld LED coloured-light mixer for students to learn collaboratively the primary colours of lightNopparatjamjomras S., Chitaree R., Panijpan B.2009Physics Education
  44(2),pp. 123-128
  3
  83Improving Thai students' understanding of concepts in protein purification by using Thai and English versions of a simulation programPhornphisutthimas S., Panijpan B., Wood E., Booth A.2007Biochemistry and Molecular Biology Education
  35(5),pp. 316-321
  3
  84A kinetic study of thiamine cleavage by bisulphite using a simple visible spectrophotometerPuangkanok P., Jaroensanti J., Panijpan B.1981Biochemical Education
  9(3),pp. 94-95
  2
  85Newton's third law on a scalebalanceNopparatjamjomras S., Panijpan B., Huntula J.2009Physics Education
  44(5),pp. 484-487
  2
  86Addressing widespread iodine deficiency disorders: A serious health problem in thailand and beyondKetpichainarong W., Jittam P., Ruenwongsa P., Panijpan B.2010Journal of Chemical Education
  87(7),pp. 662-664
  2
  87Erratum: The singly protonated structure of thiamine - Basicity of the heterocyclic nitrogen versus NH2 nitrogen (Journal of Chemical Education (1979) 56(12) (a371-a373))Panijpan B.1979Journal of Chemical Education
  56(12),pp. 805-806
  2
  88Protonation scheme in acid-induced DNA strand separationPanijpan B.1979Trends in Biochemical Sciences
  4(9)
  2
  89Absorbance change in the visible region should be reconsidered for assay of starch cleavage by α-amylasesRungruangsak K., Panijpan B.1978Clinical Chemistry
  24(6),pp. 1085
  2
  90Cyanogen bromide, a good reagent for assay of thiamine in biological extractsRatanaubolchai K., Jareonsanti J., Panijpan B.1981Clinical Chemistry
  27(10),pp. 1777-1778
  2
  91Promoting inquiry-based teaching practices through an aquatic toxicology laboratoryNuangsaeng B., Ketpichainarong W., Ruenwongsa P., Panijpan B., Niemi K.J.2011International Journal of Learning
  17(12),pp. 161-180
  2
  92An inquiry learning unit for enhancing elementary pre-service teacher understanding of factors affecting chemical reaction rateJeenjenkit U., Magee P., Barman N., Ruenwongsa P., Panijpan B.2011International Journal of Learning
  17(10),pp. 309-328
  2
  93Creating young scientists through community science projectsPewnim K., Ketpichainarong W., Panijpan B., Ruenwongsa P.2011Procedia - Social and Behavioral Sciences
  15,pp. 2956-2962
  2
  94A demonstration device to simulate the radial velocity method for exoplanet detectionChoopan W., Liewrian W., Ketpichainarong W., Panijpan B.2016Physics Education
  51(4)
  2
  95A siamese fighting fish learning unit for cooperative learning among primary studentsMonvises A., Ruenwongsa P., Panijpan B., Sriwattanarothai N.2010International Journal of Learning
  17(5),pp. 231-246
  2
  96Morphology and molecular phylogeny of Macrobrachium saengphani sp. nov. (Decapoda: Palaemonidae) from Northern ThailandSAENGPHAN N., PANIJPAN B., SENAPIN S., SENAPIN S., LAOSINCHAI P., SUKSOMNIT A., PHIWSAIYA K., PHIWSAIYA K.2020Zootaxa
  4868(4),pp. 531-542
  2
  97Biochemistry in Thailand — the struggle of a ‘young’ sciencePanijpan B.1980Trends in Biochemical Sciences
  5(12),pp. III-IV
  1
  98Discovery of wild populations of betta smaragdina ladiges, 1972 (Teleostei, osphronemidae) in a western province of ThailandPammanasut P., Panijpan B., Senapin S., Senapin S., Ruenwongsa P., Sriwattanarothai N., Laosinchai P., Phiwsaiya K., Phiwsaiya K.2018Check List
  14(6),pp. 1077-1082
  1
  99A model-building exercisePanijpan B.1980Biochemical Education
  8(4),pp. 104-105
  1
  100Do chiral molecules necessarily show optical activity?Panijpan B.1980Biochemical Education
  8(4),pp. 101
  1
  101Enhancing high-school students' conceptual understanding of the linkages between the earth and trigonometry through an inquiry-based learning unitWongapiwatkul P., Laosinchai P., Ruenwongsa P., Panijpan B.2011International Journal of Learning
  18(2),pp. 1-21
  1
  102Development of an inquiry-based learning unit for enhancing high-school students' understanding of animal social behaviorKowasupat C., Jittam P., Sriwattanarothai N., Ruenwongsa P., Panijpan B.2012International Journal of Learning
  18(10),pp. 167-190
  1
  103Using computer simulation and game module to enhance undergraduate students' 3D-visualizationLuealamai S., Panijpan B., Ruenwongsa P.2010International Journal of Learning
  17(5),pp. 355-370
  1
  104Determination of thiamine modification by polyphenols using K3Fe(CN)6, HgCl2 and CNBrRatanaubolchai K., Panijpan B.1980International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  50(1),pp. 3-9
  1
  105A comparison of 3 reagents in converting thiamine to thiochrome in the presence of plant extracts and polyphenolsRatanaubolchai K., Pikulkarntalert S., Panijpan B.1980Experientia
  36(7),pp. 825-826
  1
  106Precipitation of thiamine and tannic acid by calcium and magnesium cations.Kajadphai A., Vimokesant S., Panijpan B.1982International Journal for Vitamin and Nutrition Research
  52(1),pp. 102-103
  1
  107A magnetic set-up to help teach Newton's lawsPanijpan B., Sujarittham T., Arayathanitkul K., Tanamatayarat J., Nopparatjamjomras S.2009Physics Education
  44(6),pp. 599-602
  1
  108A closer look at some biological heterocyclic basesPanijpan B.1980Biochemical Education
  8(1),pp. 27-28
  1
  109Separation and determination of thiamine, pyrithiamine, pyridine, 2-methyl-4-amino-5-hydroxymethylpyrimidine and 4-methyl-5-(β-hydroxyethyl)thiazole by reversed-phase high-performance liquid chromatographyPanijpan B., Kimura M., Itokawa Y.1983Journal of Chromatography A
  258(C),pp. 307-309
  1
  110Learning about modes in atomic force microscopy by means of hands-on activities based on a simple apparatusPhuapaiboon U., Panijpan B., Osotchan T.2009Physics Education
  44(3),pp. 306-309
  1
  111Biochemical Education: Feasible Research Regardless of ResourcePanijpan B.1984Biochemical Education
  12(3),pp. 133-134
  0
  112Emperor's crown model teaches fluidicsNopparatjamjomras S., Panijpan B.2010Physics Education
  45(2),pp. 137-138
  0
  113Erratum: Newtons third law on a scale balance (Physics Education (2009) 44 (484-487))Nopparatjamjomras S., Panijpan B., Huntula J.2009Physics Education
  44(6),pp. 664
  0
  114Biophysics educationPanijpan B.2010AIP Conference Proceedings
  1263,pp. 9-11
  0
  115Effects of multivitamin supplementation for improvement of thiamin, riboflavin, and retinol nutrition in pediatric patientsAngkatavanich J., Panijpan B., Suthutvoravut U., Tontisirin K.1993Journal of the Medical Association of Thailand
  76(SUPPL. 2),pp. 138-145
  0