Interest

ชีวเคมีของโปรตีน เอนไซม์ ฮีโมโกลบินผิดปกติ โรคพันธุกรรม ชีวเคมีศึกษา

Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 4 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 4 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

  Person Relation

  Show All (22)

  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Detection of superoxide dismutase (Cu–Zn) isoenzymes in leaves and pseudobulbs of Bulbophyllum morphologlorum Kraenzl orchid by comparative proteomic analysisHuehne P.S., Bhinija K., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Svasti J., Mongkolsuk S.2020Biochemistry and Biophysics Reports
  22
  2
  2Biochemical education in Thailand: Past, present and futureSvasti J., Surarit R.1991Biochemical Education
  19(3),pp. 129-135
  2
  3Automated amino acid analysis comes of age: but textbook errors persistSvasti J.1980Trends in Biochemical Sciences
  5(1)
  2
  4A survey of the content of introductory biochemistry courses for different degree programs at Thai universitiesSvasti J., Surarit R.1992Biochemical Education
  20(4),pp. 204-209
  2
  5Federation of Asian and Oceanian Biochemists and Molecular Biologists Incorporated (FAOBMB Inc.): A brief historySvasti J., Sawyer W.2006IUBMB Life
  58(5-6),pp. 280-282
  2
  6Argininosuccinate synthetase deficiency: Mutation analysis in 3 Thai patientsWasant P., Viprakasit V., Srisomsap C., Liammongkolkul S., Ratanarak P., Sathienkijakanchai A., Svasti J., Svasti J.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  36(3),pp. 757-761
  1
  7Teaching and research: Opposite faces of the same coin?Svasti M.R.J.2006ScienceAsia
  32(4),pp. 333-335
  1
  8Structural analysis of proteins in Thailand: Identification of abnormal hemoglobinsSvasti J., Svasti J., Boontrakulpoontawee P., Boontrakulpoontawee P., Boontrakulpoontawee P., Yongsuwan S., Yongsuwan S., Sarikaputi M., Sarikaputi M., Siriboon W., Siriboon W., Surarit R.1994Pure and Applied Chemistry
  66(1),pp. 105-110
  1
  9Plasma amino acid and urine organic acid analyses of methylmalonic acidemia in a Thai infantSrisomsap C., Wasant P., Svasti J., Svasti J., Chokchaichamnankit D., Liammongkolkul S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  30(SUPPL. 2),pp. 140-142
  1
  10Hb Kurosaki [α7(A5)Lys→Glu (4AG→GAG)]: An α2-globin gene mutation found in ThailandNgiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Sae-Ngow B., Svasti J., Svasti J.2005Hemoglobin
  29(2),pp. 155-159
  1
  11Graduate training, research and excellence: Viewpoint from Mahidol UniversitySvasti M.R.J., Svasti M.R.J.2007ScienceAsia
  33(3),pp. 253-256
  1
  12Doubts concerning validity of aerobic-anaerobic theorySvasti J.1979Trends in Biochemical Sciences
  4(6)
  1
  13A laboratory experiment illustrating tooth decaySurarit R., Benjavongkulchai E.O., Svasti J.1994Biochemical Education
  22(1),pp. 45-47
  1
  14How I became a biochemist: what biochemistry has done for me?Svasti J.2009IUBMB life
  61(4),pp. 476-478
  1
  15Characterization of fatty acids and proteins associated with the xanthophyll-enriched membrane fraction isolated from the thylakoid membranes of irradiance-stressed Dunaliella salinaYokthongwattana K., Sriariyanun M., Ekaratcharoenchai P., Svasti J.2010Journal of Applied Phycology
  22(2),pp. 147-155
  1
  16Synthesis of long-chain alkyl glucosides via reverse hydrolysis reactions catalyzed by an engineered β-glucosidaseThenchartanan P., Pitchayatanakorn P., Wattana-Amorn P., Ardá A., Svasti J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Jiménez-Barbero J., Kongsaeree P.T.2020Enzyme and Microbial Technology
  140
  1
  17Plasma amino acid analyses in two cases of maple syrup urine diseaseSurarit R., Surarit R., Srisomsap C., Wasant P., Svasti J., Svasti J., Suthatvoravut U., Chokchaichamnankit D., Liammongkolkul S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  30(SUPPL. 2),pp. 138-139
  1
  18Recent Studies on the Abnormal Hemoglobins found in ThailandSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Itchayanan D., Limwuttiwóng A., Siriboon W., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Journal of Chemical Society of Pakistan
  21(3),pp. 281-288
  1
  19Effect of vitamin A deficiency on the testis-specific histone TH2B of the ratWattanaseree J., Svasti J., Bubpaniroj P., Mitranond V.1984Journal of Biochemistry
  95(1),pp. 179-186
  1
  20Antiviral isoflavonoid sulfate and steroidal glycosides from the fruits of Solanum torvumArthan D., Svasti J., Kittakoop P., Pittayakhachonwut D., Tanticharoen M., Thebtaranonth Y., Thebtaranonth Y.2002Phytochemistry
  59(4),pp. 459-463
  161
  21Vanillin suppresses in vitro invasion and in vivo metastasis of mouse breast cancer cellsLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Sakurai H., Kawasaki N., Choo M., Saitoh Y., Aozuka Y., Singhirunnusorn P., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J., Saiki I.2005European Journal of Pharmaceutical Sciences
  25(1),pp. 57-65
  124
  22Vanillin suppresses metastatic potential of human cancer cells through PI3K inhibition and decreases angiogenesis in VivoLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kramb J., Kramb J., Kramb J., Suthiphongchai T., Suthiphongchai T., Suthiphongchai T., Surarit R., Surarit R., Surarit R., Srisomsap C., Srisomsap C., Srisomsap C., Dannhardt G., Dannhardt G., Dannhardt G., Svasti J., Svasti J., Svasti J.2009Journal of Agricultural and Food Chemistry
  57(8),pp. 3055-3063
  102
  23Mucoadhesive curcumin nanospheres: Biological activity, adhesion to stomach mucosa and release of curcumin into the circulationSuwannateep N., Banlunara W., Wanichwecharungruang S., Chiablaem K., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J.2011Journal of Controlled Release
  151(2),pp. 176-182
  97
  24The complete amino acid sequence of a mouse kappa light chain.Svasti J., Milstein C.1972The Biochemical journal
  128(2),pp. 427-444
  90
  25Detection of cathepsin B up-regulation in neoplastic thyroid tissues by proteomic analysisSrisomsap C., Subhasitanont P., Otto A., Mueller E., Punyarit P., Wittmann-Liebold B., Svasti J., Svasti J.2002Proteomics
  2(6),pp. 706-712
  80
  26Mitochondrial and endoplasmic reticulum stress pathways cooperate in zearalenone-induced apoptosis of human leukemic cellsBanjerdpongchai R., Kongtawelert P., Khantamat O., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Svasti J., Svasti J.2010Journal of Hematology and Oncology
  3
  74
  27Structural Insights into Rice BGlu1 β-Glucosidase Oligosaccharide Hydrolysis and TransglycosylationChuenchor W., Pengthaisong S., Robinson R.C., Yuvaniyama J., Oonanant W., Bevan D.R., Esen A., Chen C.J., Opassiri R., Svasti J., Cairns J.R.K.2008Journal of Molecular Biology
  377(4),pp. 1200-1215
  68
  28Proteomic analysis and abrogated expression of O-GlcNAcylated proteins associated with primary breast cancerChampattanachai V., Netsirisawan P., Chaiyawat P., Phueaouan T., Charoenwattanasatien R., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J.2013Proteomics
  13(14),pp. 2088-2099
  62
  29Curcumin suppresses vasculogenic mimicry capacity of hepatocellular carcinoma cells through STAT3 and PI3K/AKT inhibitionChiablaem K., Lirdprapamongkol K., Keeratichamroen S., Surarit R., Surarit R., Svasti J.2014Anticancer Research
  34(4),pp. 1857-1864
  61
  30Kinetics of a two-component p-hydroxyphenylacetate hydroxylase explain how reduced flavin is transferred from the reductase to the oxygenaseSucharitakul J., Sucharitakul J., Phongsak T., Entsch B., Entsch B., Svasti J., Chaiyen P., Ballou D.2007Biochemistry
  46(29),pp. 8611-8623
  59
  31Proteomic analysis of cholangiocarcinoma cell lineSrisomsap C., Sawangareetrakul P., Subhasitanont P., Panichakul T., Keeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Sirisinha S., Sirisinha S., Svasti J., Svasti J.2004Proteomics
  4(4),pp. 1135-1144
  58
  32Characterization of the novel antibacterial peptide Leucrocin from crocodile (Crocodylus siamensis) white blood cell extractsPata S., Yaraksa N., Daduang S., Temsiripong Y., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2011Developmental and Comparative Immunology
  35(5),pp. 545-553
  58
  33Proteomic studies of cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma cell secretomesSrisomsap C., Sawangareetrakul P., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Bhudhisawasdi V., Wongkham S., Svasti J., Svasti J.2010Journal of Biomedicine and Biotechnology
  2010
  54
  34Characterization of a rice β-glucosidase highly expressed in flower and germinating shootOpassiri R., Ketudat Cairns J., Akiyama T., Wara-Aswapati O., Svasti J., Esen A.2003Plant Science
  165(3),pp. 627-638
  53
  35Hydrolysis of soybean isoflavonoid glycosides by Dalbergia β-glucosidasesChuankhayan P., Rimlumduan T., Svasti J., Ketudat Cairns J.2007Journal of Agricultural and Food Chemistry
  55(6),pp. 2407-2412
  53
  36The disulphide bridges of a mouse immunoglobulin G1 protein.Svasti J., Milstein C.1972The Biochemical journal
  126(4),pp. 837-850
  53
  37Human group-specific component. Changes in electrophoretic mobility resulting from vitamin D binding and from neuraminidase digestionSvasti J., Bowman B.H.1978Journal of Biological Chemistry
  253(12),pp. 4188-4194
  52
  38Chrysin overcomes TRAIL resistance of cancer cells through Mcl-1 downregulation by inhibiting STAT3 phosphorylationLirdprapamongkol K., Sakurai H., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I.2013International Journal of Oncology
  43(1),pp. 329-337
  51
  39Lupeol and stigmasterol suppress tumor angiogenesis and inhibit cholangiocarcinoma growth in mice via downregulation of tumor necrosis factor-aKangsamaksin T., Chaithongyot S., Wootthichairangsan C., Hanchaina R., Tangshewinsirikul C., Svasti J., Svasti J.2017PLoS ONE
  12(12)
  51
  40Electrospinning of alginate/soy protein isolated nanofibers and their release characteristics for biomedical applicationsWongkanya R., Chuysinuan P., Pengsuk C., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Nooeaid P.2017Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  2(3),pp. 309-316
  51
  41Isolation and characterization of an enzyme with β-glucosidase and β-fucosidase activities from Dalbergia cochinchinensis PierreSrisomsap C., Svasti J., Svasti J., Surarit R., Surarit R., Champattanachai V., Sawangareetrakul P., Boonpuan K., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D.1996Journal of Biochemistry
  119(3),pp. 585-590
  49
  42Vanillin enhances TRAIL-induced apoptosis in cancer cells through inhibition of NF-κB activationLirdprapamongkol K., Sakurai H., Suzuki S., Koizumi K., Prangsaengtong O., Prangsaengtong O., Viriyaroj A., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J., Saiki I.2010In Vivo
  24(4),pp. 501-506
  47
  43β-Glucosidase, exo-β-glucanase and pyridoxine transglucosylase activities of rice BGlu1Opassiri R., Hua Y., Wara-Aswapati O., Akiyama T., Svasti J., Esen A., Ketudat Cairns J.2004Biochemical Journal
  379(1),pp. 125-131
  46
  44An endochitinase A from Vibrio carchariae: Cloning, expression, mass and sequence analyses, and chitin hydrolysisSuginta W., Vongsuwan A., Songsiriritthigul C., Prinz H., Estibeiro P., Duncan R., Svasti J., Fothergill-Gilmore L.2004Archives of Biochemistry and Biophysics
  424(2),pp. 171-180
  44
  45Extracellular ligninolytic enzymes by Lentinus polychrous Lév. under solid-state fermentation of potential agro-industrial wastes and their effectiveness in decolorization of synthetic dyesSarnthima R., Khammuang S., Svasti J.2009Biotechnology and Bioprocess Engineering
  14(4),pp. 513-522
  44
  46The heterogeneity of the protamines from human spermatozoaPongsawasdi P., Svasti J.1976BBA - Protein Structure
  434(2),pp. 462-473
  43
  47Eco-friendly synthesis of fucoidan-stabilized gold nanoparticlesSoisuwan S., Warisnoicharoen W., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2010American Journal of Applied Sciences
  7(8),pp. 1038-1042
  43
  48Localization of α-glucosidases I, II, and III in organs of European honeybees, Apis mellifera L., and the origin of α-glucosidase in honeyKubota M., Tsuji M., Nishimoto M., Wongchawalit J., Okuyama M., Mori H., Matsui H., Surarit R., Svasti J., Kimura A., Chiba S.2004Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  68(11),pp. 2346-2352
  42
  49Use of 8-Substituted-FAD Analogues to Investigate the Hydroxylation Mechanism of the Flavoprotein 2-Methyl-3-hydroxypyridine-5-carboxylic Acid OxygenaseChaiyen P., Sucharitakul J., Svasti J., Entsch B., Massey V., Ballou D.2004Biochemistry
  43(13),pp. 3933-3943
  41
  50Furostanol glycoside 26-O-β-glucosidase from the leaves of Solanum torvumArthan D., Kittakoop P., Esen A., Svasti J.2006Phytochemistry
  67(1),pp. 27-33
  41
  51Enzymatic properties of wild-type and active site mutants of chitinase A from Vibrio carchariae, as revealed by HPLC-MSSuginta W., Vongsuwan A., Songsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Svasti J., Prinz H.2005FEBS Journal
  272(13),pp. 3376-3386
  40
  52The structural basis of oligosaccharide binding by rice BGlu1 beta-glucosidaseChuenchor W., Pengthaisong S., Robinson R., Yuvaniyama J., Svasti J., Cairns J.2011Journal of Structural Biology
  173(1),pp. 169-179
  40
  53Studies of the in vitro cytotoxic, antioxidant, lipase inhibitory and antimicrobial activities of selected Thai medicinal plantsKaewpiboon C., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Winayanuwattikun P., Yongvanich T., Puwaprisirisan P., Svasti J., Assavalapsakul W.2012BMC Complementary and Alternative Medicine
  12
  39
  54A flavonoid chrysin suppresses hypoxic survival and metastatic growth of mouse breast cancer cellsLirdprapamongkol K., Sakurai H., Abdelhamed S., Yokoyama S., Maruyama T., Athikomkulchai S., Viriyaroj A., Awale S., Yagita H., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Saiki I.2013Oncology Reports
  30(5),pp. 2357-2364
  38
  55Prognostic significance of 14-3-3γ overexpression in advanced non-small cell lung cancerRaungrut P., Wongkotsila A., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Geater S., Phukaoloun M., Suwiwat S., Thongsuksai P.2014Asian Pacific Journal of Cancer Prevention
  15(8),pp. 3513-3518
  38
  56Aberrant O-GlcNAc-modified proteins expressed in primary colorectal cancerPhueaouan T., Chaiyawat P., Netsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2013Oncology Reports
  30(6),pp. 2929-2936
  37
  57Sequence and expression of Thai rosewood β-glucosidase/β-fucosidase, a family 1 glycosyl hydrolase glycoproteinKetudat Cairns J., Ketudat Cairns J., Champattanachai V., Champattanachai V., Srisomsap C., Wittman-Liebold B., Thiede B., Svasti J., Svasti J.2000Journal of Biochemistry
  128(6),pp. 999-1008
  36
  58Purification, characterization and comparison of reptile lysozymesThammasirirak S., Ponkham P., Preecharram S., Khanchanuan R., Phonyothee P., Daduang S., Srisomsap C., Araki T., Svasti J., Svasti J.2006Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
  143(2),pp. 209-217
  35
  59Transglucosylation of tertiary alcohols using cassava β-glucosidaseSvasti J., Phongsak T., Sarnthima R.2003Biochemical and Biophysical Research Communications
  305(3),pp. 470-475
  35
  60Enzymatic synthesis of cello-oligosaccharides by rice BGlu1 β-glucosidase glycosynthase mutantsHommalai G., Withers S., Chuenchor W., Cairns J., Svasti J.2007Glycobiology
  17(7),pp. 744-753
  35
  61Dalcochinin-8'-O-β-D-glucoside and its β-glucosidase enzyme from Dalbergia cochinchinensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Techasakul S., Techasakul S., Surarit R., Surarit R.1999Phytochemistry
  50(5),pp. 739-743
  34
  62Development and characterization of bio-derived polyhydroxyalkanoate nanoparticles as a delivery system for hydrophobic photodynamic therapy agentsPramual S., Assavanig A., Bergkvist M., Batt C.A., Sunintaboon P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Niamsiri N.2016Journal of Materials Science: Materials in Medicine
  27(2),pp. 1-11
  34
  63Exploring stemness gene expression and vasculogenic mimicry capacity in well- and poorly-differentiated hepatocellular carcinoma cell linesLirdprapamongkol K., Chiablaem K., Sila-Asna M., Surarit R., Bunyaratvej A., Svasti J., Svasti J.2012Biochemical and Biophysical Research Communications
  422(3),pp. 429-435
  32
  64Identification of the acid proteinase in human seminal fluid as a gastricsin originating in the prostateReid W.A., Vongsorasak L., Svasti J., Valler M.J., Kay J.1984Cell and Tissue Research
  236(3),pp. 597-600
  32
  65Expression and purification of dalcochinase, a β-glucosidase from Dalbergia cochinchinensis Pierre, in yeast and bacterial hostsToonkool P., Metheenukul P., Sujiwattanarat P., Paiboon P., Tongtubtim N., Ketudat-Cairns M., Ketudat-Cairns J., Svasti J.2006Protein Expression and Purification
  48(2),pp. 195-204
  31
  66Anthocyanin composition of wild bananas in ThailandKitdamrongsont K., Pothavorn P., Swangpol S., Wongniam S., Atawongsa K., Svasti J., Somana J.2008Journal of Agricultural and Food Chemistry
  56(22),pp. 10853-10857
  31
  67Production of amorphous silica nanoparticles from rice straw with microbial hydrolysis pretreatmentWattanasiriwech S., Wattanasiriwech D., Svasti J.2010Journal of Non-Crystalline Solids
  356(25-27),pp. 1228-1232
  30
  68Alkyl glucoside synthesis using Thai rosewood β-glucosidaseLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J.2000Biotechnology Letters
  22(23),pp. 1889-1894
  29
  69Proteomic profiling of cholangiocarcinoma cell line treated with pomiferin from Derris malaccensisSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Subhasitanont P., Keeratichamroen S., Chokchaichamnankit D., Ngiwsara L., Chimnoi N., Pisutjaroenpong S., Techasakul S., Techasakul S., Chen S.2005Proteomics
  5(17),pp. 4504-4509
  29
  70Purification of an isoflavonoid 7-O-β-apiosyl-glucoside β-glycosidase and its substrates from Dalbergia nigrescens KurzChuankhayan P., Hua Y., Svasti J., Sakdarat S., Sullivan P., Ketudat Cairns J.2005Phytochemistry
  66(16),pp. 1880-1889
  29
  71Luciferase from Vibrio campbellii is more thermostable and binds reduced FMN better than its homologuesSuadee C., Nijvipakul S., Svasti J., Entsch B., Entsch B., Ballou D., Chaiyen P.2007Journal of Biochemistry
  142(4),pp. 539-552
  28
  72Isolation and characterisation of crocosin, an antibacterial compound from crocodile (Crocodylus siamensis) plasmaPreecharram S., Jearranaiprepame P., Daduang S., Temsiripong Y., Somdee T., Fukamizo T., Svasti J., Araki T., Thammasirirak S.2010Animal Science Journal
  81(3),pp. 393-401
  27
  73Aberrant O-GlcNAcylated proteins: New perspectives in breast and colorectal cancerChaiyawat P., Netsirisawan P., Svasti J., Champattanachai V.2014Frontiers in Endocrinology
  5(NOV)
  27
  74Comparative proteomic analysis of oral squamous cell carcinoma and adjacent non-tumour tissue from ThailandChanthammachat P., Promwikorn W., Pruegsanusak K., Roytrakul S., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Boonyaphiphat P., K S., Thongsuksai P.2013Archives of Oral Biology
  58(11),pp. 1677-1685
  26
  75Homodimers of Vanillin and Apocynin Decrease the Metastatic Potential of Human Cancer Cells by Inhibiting the FAK/PI3K/Akt Signaling PathwayJantaree P., Jantaree P., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kaewsri W., Kaewsri W., Thongsornkleeb C., Thongsornkleeb C., Choowongkomon K., Atjanasuppat K., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2017Journal of Agricultural and Food Chemistry
  65(11),pp. 2299-2306
  25
  76Purification and characterization of α-glucosidase I from Japanese honeybee (Apis cerana japonica) and molecular cloning of Its cDNAWongchawalit J., Yamamoto T., Nakai H., Kim Y.M., Sato N., Nishimoto M., Okuyama M., Mori H., Saji O., Chanchao C., Wongsiri S., Surarit R., Svasti J., Chiba S., Kimura A.2006Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  70(12),pp. 2889-2898
  24
  77Inhibitory effects of Thai plants β-glycosides on Trichomonas vaginalisArthan D., Sithiprom S., Thima K., Limmatvatirat C., Chavalitshewinkoon-Petmitr P., Svasti J.2008Parasitology Research
  103(2),pp. 443-448
  24
  78Unveiling a novel biomarker panel for diagnosis and classification of well-differentiated thyroid carcinomasParicharttanakul N.M., Saharat K., Chokchaichamnankit D., Punyarit P., Srisomsap C., Svasti J.2016Oncology Reports
  35(4),pp. 2286-2296
  24
  79Alteration of O-GlcNAcylation affects serine phosphorylation and regulates gene expression and activity of pyruvate kinase M2 in colorectal cancer cellsChaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2015Oncology Reports
  34(4),pp. 1933-1942
  23
  80Clinical and molecular findings in Thai patients with isolated methylmalonic acidemiaVatanavicharn N., Champattanachai V., Liammongkolkul S., Sawangareetrakul P., Keeratichamroen S., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Srisomsap C., Sathienkijkanchai A., Shotelersuk V., Shotelersuk V., Kamolsilp M., Wattanasirichaigoon D., Svasti J., Svasti J., Wasant P.2012Molecular Genetics and Metabolism
  106(4),pp. 424-429
  23
  81Comparative proteomic analysis of lung cancer cell line and lung fibroblast cell lineRubporn A., Srisomsap C., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J., Sangvanich P.2009Cancer Genomics and Proteomics
  6(4),pp. 229-237
  23
  82Molecular characterization of type 3 (neuronopathic) Gaucher disease in Thai patientsSuwannarat P., Keeratichamroen S., Wattanasirichaigoon D., Ngiwsara L., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Svasti J., Svasti J., Visudtibhan A., Pangkanon S.2007Blood Cells, Molecules, and Diseases
  39(3),pp. 348-352
  10
  83Comparison of membrane-associated proteins in human cholangiocarcinoma and hepatocellular carcinoma cell linesSrisomsap C., Subhasitanont P., Sawangareetrakul P., Chokchaichamnankit D., Ngiwsara L., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J.2007Proteomics - Clinical Applications
  1(1),pp. 89-106
  9
  84Chiral protein scissors activated by light: Recognition and protein photocleavage by a new pyrenyl probeBuranaprapuk A., Buranaprapuk A., Malaikaew Y., Svasti J., Kumar C.2008Journal of Physical Chemistry B
  112(30),pp. 9258-9265
  9
  85Hb G-Coushatta [β22(B4)Glu→Ala] in ThailandItchayanan D., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Hemoglobin
  23(1),pp. 69-72
  9
  86Chemical modification of β-glucosidase/ β-fucosidase from dalbergia cochinchinensis pierre by conduritol b epoxideSurarit R., Surarit R., Matsui H., Chiba S., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.1996Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  60(8),pp. 1265-1268
  9
  87Evidence for a single active site in β-d-glucosidase/β-d-fucosidase from dalbergia cochinchinensis seedsSurarit R., Surarit R., Matsui H., Chiba S., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.1997Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  61(1),pp. 93-95
  9
  88Separation, Characterization, and Specificity of α-Mannosidases from Vigna umbellataWongvithoonyaporn P., Bucke C., Svasti J.1998Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  62(4),pp. 613-621
  9
  89A synthetic 2,3-diarylindole induces cell death via apoptosis and autophagy in A549 lung cancer cellsRukkijakan T., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Phetrak N., Chuawong P.2016Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  26(9),pp. 2119-2123
  9
  90Mycophenolic acid is a drug with the potential to be repurposed for suppressing tumor growth and metastasis in osteosarcoma treatmentKlangjorhor J., Chaiyawat P., Teeyakasem P., Sirikaew N., Phanphaisarn A., Settakorn J., Lirdprapamongkol K., Yama S., Svasti J., Pruksakorn D.2020International Journal of Cancer
  146(12),pp. 3397-3409
  9
  91Penetration of Oxidized Carbon Nanospheres through Lipid Bilayer Membrane: Comparison to Graphene Oxide and Oxidized Carbon Nanotubes, and Effects of pH and Membrane CompositionSeemork J., Sansureerungsikul T., Sathornsantikun K., Sinthusake T., Shigyou K., Tree-Udom T., Jiangchareon B., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Hamada T., Hamada T., Palaga T., Wanichwecharungruang S.2016ACS Applied Materials and Interfaces
  8(36),pp. 23549-23557
  9
  92Paclitaxel delivery using carrier made from curcumin derivative: Synergism between carrier and the loaded drug for effective cancer treatmentAmornwachirabodee K., Chiablaem K., Wacharasindhu S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Vchirawongkwin V., Wanichwecharungruang S.2012Journal of Pharmaceutical Sciences
  101(10),pp. 3779-3786
  9
  93Effective enrichment of cholangiocarcinoma secretomes using the hollow fiber bioreactor culture systemWeeraphan C., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chiablaem K., Khongmanee A., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2012Talanta
  99,pp. 294-301
  9
  94Photocleavage of avidin by a new pyrenyl probeMalaikaew P., Svasti J., Kumar C., Buranaprapuk A.2011Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
  103(3),pp. 251-255
  9
  95Proteomic analysis of Hemoglobin H-Constant Spring (Hb H-CS) erythroblastsSriiam S., Leecharoenkiat A., Lithanatudom P., Wannatung T., Svasti S., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Smith D.2012Blood Cells, Molecules, and Diseases
  48(2),pp. 77-85
  8
  96The role of the oligosaccharide binding cleft of rice BGlu1 in hydrolysis of cellooligosaccharides and in their synthesis by rice BGlu1 glycosynthasePengthaisong S., Withers S., Kuaprasert B., Svasti J., Ketudat Cairns J.2012Protein Science
  21(3),pp. 362-372
  8
  97Copper induction of laccases by Lentinus polychrous under liquid-state fermentationKhammuang S., Yuwa-amornpitak T., Svasti J., Sarnthima R.2013Biocatalysis and Agricultural Biotechnology
  2(4),pp. 357-362
  8
  98Knockdown of 14-3-3γ suppresses epithelial–mesenchymal transition and reduces metastatic potential of human non-small cell lung cancer cellsRaungrut P., Wongkotsila A., Champoochana N., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Thongsuksai P.2018Anticancer Research
  38(6),pp. 3507-3514
  8
  99Urinary biomarkers for the diagnosis of cervical cancer by quantitative label‑free mass spectrometry analysisChokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Subhasitanont P., Weeraphan C., Weeraphan C., Keeratichamroen S., Sritana N., Kantathavorn N., Ayudthaya P.D.N., Saharat K., Chantaraamporn J., Verathamjamras C., Phoolcharoen N., Wiriyaukaradecha K., Paricharttanakul N.M., Udomchaiprasertkul W., Sricharunrat T., Auewarakul C., Auewarakul C., Svasti J., Srisomsap C.2019Oncology Letters
  17(6),pp. 5453-5468
  8
  100Proteomic alterations during dormant period of curcuma longa rhizomesChokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Paricharttanakul N.M., Sangvanich P., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2009Journal of Proteomics and Bioinformatics
  2(9),pp. 380-387
  8
  101Association of Hb hope [β136(H14)Gly → Asp] and Hb H diseaseSvasti S., Yodsowon B., Sriphanich R., Winichagoon P., Boonkhan P., Suwanban T., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Ketudat-Cairns J., Svasti J., Fucharoen S.2001Hemoglobin
  25(4),pp. 429-435
  8
  102Phenylketonuria detected by the neonatal screening program in Thailand.Pangkanon S., Ratrisawadi V., Charoensiriwatana W., Techasena W., Boonpuan K., Srisomsap C., Svasti J.2003The Southeast Asian journal of tropical medicine and public health
  34 Suppl 3,pp. 179-181
  8
  103Novel mutations found in two genes of Thai patients with isolated methylmalonic acidemiaKeeratichamroen S., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Champattanachai V., Srisomsap C., Kamolsilp M., Wasant P., Svasti J., Svasti J.2007Biochemical Genetics
  45(5-6),pp. 421-430
  7
  104Effect of ligand binding on the conformation of human plasma vitamin D binding protein (group-specific component)Surarit R., Svasti J.1980Biochemical Journal
  191(2),pp. 401-410
  7
  105Decreased heat stability found in purified hemoglobin queens [α34(b15)leu→arg]Yongsuwan S., Svasti J., Fucharoen S.1987Hemoglobin
  11(6),pp. 567-570
  7
  106Structural differences between somatic H2B and testis-specific TH2B histones of the ratYongvanich T., Svasti J.1984Experientia
  40(8),pp. 845-846
  7
  107Gastricsin in the benign and malignant prostateReid W., Liddle C., Svasti J., Kay J.1985Journal of Clinical Pathology
  38(6),pp. 639-643
  7
  108Identification of HBC [ß6(a3)GLU→LYS] in a thai MaleSitiboon W., Sitiboon W., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.1993Hemoglobin
  17(5),pp. 419-425
  7
  109Hb Siam [α15(A13)Gly→Arg] is a GGT→CGT mutation in the α1-globin geneYodsowan B., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winishagoon P., Fucharoen S.2000Hemoglobin
  24(1),pp. 71-75
  7
  110Involvement of vimentin in neurite outgrowth damage induced by fipronil in SH-SY5Y cellsRuangjaroon T., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2017Biochemical and Biophysical Research Communications
  486(3),pp. 652-658
  7
  111Syringe-push membrane absorption as a simple rapid method of urine preparation for clinical proteomicsChutipongtanate S., Changtong C., Weeraphan C., Hongeng S., Srisomsap C., Svasti J.2015Clinical Proteomics
  12(1)
  7
  112Decreasing activity and altered protein processing of human iduronate-2-sulfatase mutations demonstrated by expression in COS7 cellsCharoenwattanasatien R., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Keeratichamroen S., Sawangareetrakul P., Tanpaiboon P., Wattanasirichaigoon D., Pangkanon S., Svasti J., Svasti J., Champattanachai V.2012Biochemical Genetics
  50(11-12),pp. 990-997
  6
  113Vernodalidimer L, a sesquiterpene lactone dimer from Vernonia extensa and anti-tumor effects of vernodalin, vernolepin, and vernolide on HepG2 liver cancer cellsThongnest S., Chawengrum P., Keeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Eurtivong C., Boonsombat J., Kittakoop P., Svasti J., Ruchirawat S., Ruchirawat S.2019Bioorganic Chemistry
  92
  6
  114Protein profiling of osteosarcoma tissue and soft callus unveils activation of the unfolded protein response pathwayChaiyawat P., Sungngam P., Teeyakasem P., Sirikaew N., Klangjorhor J., Settakorn J., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Pruksakorn D.2019International Journal of Oncology
  54(5),pp. 1704-1718
  6
  115Gossypol prevents activation of purified proenzyme of human seminal plasma acidic proteinaseVongsorasak L., Svasti J.1986BBA - General Subjects
  883(2),pp. 271-276
  6
  116The Parallel Nature of the Interchain Disulphide Bonds of Immunoglobulins: Studies on a Mouse IgGl Myeloma ProteinSvasti J., Milstein C.1972European Journal of Biochemistry
  31(3),pp. 405-422
  6
  117Update on Thai publications in ISI databases (1999-2005)Svasti M.R.J., Asavisanu R.2006ScienceAsia
  32(2),pp. 101-106
  6
  118Clinical and molecular characterization of an extended family with fabry diseaseWattanasirichaigoon D., Svasti J., Ketudat Cairns J.R., Tangnararatchakit K., Visudtibhan A., Keeratichamroen S., Ngiwsara L., Khowsathit P., Onkoksoong T., Lekskul A., Mongkolsiri D., Jariengprasert C., Thawil C., Ruencharoen S.2006Journal of the Medical Association of Thailand
  89(9),pp. 1528-1535
  5
  119The molecular basis of mucopolysaccharidosis type I in two Thai patientsKetudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Keeratichamroen S., Sukcharoen S., Champattanachai V., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Liammongkolkul S., Srisomsap C., Surarit R., Surarit R., Wasant P., Svasti J., Svasti J.2005Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  36(5),pp. 1308-1312
  5
  120Chicken egg yolk antibodies specific for the γ chain of human hemoglobin for diagnosis of thalassemiaJintaridth P., Srisomsap C., Vichittumaros K., Kalpravidh R.W., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti M.R.J., Svasti M.R.J., Kasinrerk W.2006International Journal of Hematology
  83(5),pp. 408-414
  5
  121Galectin-3 expression in human papillary thyroid carcinomaSawangareetrakul P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Svasti J.2008Cancer Genomics and Proteomics
  5(2),pp. 117-122
  5
  122Complete amino acid sequence of three reptile lysozymesPonkham P., Daduang S., Kitimasak W., Krittanai C., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Kawamura S., Araki T., Thammasirirak S.2010Comparative Biochemistry and Physiology - C Toxicology and Pharmacology
  151(1),pp. 75-83
  5
  123Molecular Characterization and Potential Synthetic Applications of GH1 β-Glucosidase from Higher Termite Microcerotermes annandaleiArthornthurasuk S., Jenkhetkan W., Suwan E., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Wattana-Amorn P., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2018Applied Biochemistry and Biotechnology
  186(4),pp. 877-894
  5
  124New variant of quail egg white lysozyme identified by peptide mappingThammasirirak S., Preecharram S., Ponkham P., Daduang S., Araki T., Svasti J.2007Comparative Biochemistry and Physiology - B Biochemistry and Molecular Biology
  147(2),pp. 314-324
  5
  125Normal plasma free amino acid levels in Thai childrenSvasti J., Svasti J., Wasant P., Tiensuwan M., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Pangkanon S., Boonpuan K., Liammongkolkul S.2001Journal of the Medical Association of Thailand
  84(11),pp. 1558-1568
  5
  126Epigallocatechin gallate-zinc oxide co-crystalline nanoparticles as an anticancer drug that is non-toxic to normal cellsSamutprasert P., Chiablaem K., Teeraseranee C., Phaiyarin P., Pukfukdee P., Pienpinijtham P., Svasti J., Palaga T., Lirdprapamongkol K., Wanichwecharungruang S.2018RSC Advances
  8(14),pp. 7369-7376
  5
  127Overcoming the diverse mechanisms of multidrug resistance in lung cancer cells by photodynamic therapy using pTHPP-loaded PLGA-lipid hybrid nanoparticlesPramual S., Pramual S., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Jouan-Hureaux V., Barberi-Heyob M., Frochot C., Svasti J., Niamsiri N.2020European Journal of Pharmaceutics and Biopharmaceutics
  149,pp. 218-228
  5
  128Identification of potential cervical cancer serum biomarkers in Thai patientsKeeratichamroen S., Subhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Weeraphan C., Saharat K., Sritana N., Kantathavorn N., Wiriyaukaradecha K., Sricharunrat T., Monique Paricharttanakul N., Auewarakul C., Auewarakul C., Svasti J., Srisomsap C.2020Oncology Letters
  19(6),pp. 3815-3826
  5
  129Perfluorooctanoic acid enhances invasion of follicular thyroid carcinoma cells through NF-ĸB and matrix metalloproteinase-2 activationSaejia P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2019Anticancer Research
  39(5),pp. 2429-2435
  5
  130Apigenin inhibits growth and induces apoptosis in human cholangiocarcinoma cellsSubhasitanont P., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Keeratichamroen S., Ngiwsara L., Paricharttanakul N.M., Lirdprapamongkol K., Weeraphan C., Svasti J., Srisomsap C.2017Oncology Letters
  14(4),pp. 4361-4371
  5
  131Activation Status of Receptor Tyrosine Kinases as an Early Predictive Marker of Response to Chemotherapy in OsteosarcomaChaiyawat P., Klangjorhor J., Settakorn J., Champattanachai V., Phanphaisarn A., Teeyakasem P., Svasti J., Pruksakorn D.2017Translational Oncology
  10(5),pp. 846-853
  4
  132Unravelling pathophysiology of crystalline nephropathy in ceftriaxone-Associated acute kidney injury: A cellular proteomic approachChatchen S., Pongsakul N., Srisomsap C., Chiangjong W., Hongeng S., Svasti J., Chutipongtanate S.2018Nephron
  139(1),pp. 70-82
  4
  133Aspirin suppresses components of lymphangiogenesis and lymphatic vessel remodeling by inhibiting the NF-κB/VCAM-1 pathway in human lymphatic endothelial cellsPrangsaengtong O., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Ngiwsara L., Svasti J., Koizumi K.2018Vascular Medicine (United Kingdom)
  23(3),pp. 201-211
  4
  134Effect of derris scandens extract on a human hepatocellular carcinoma cell lineKuljittichanok D., Diskul-Na-Ayudthaya P., Weeraphan C., Chokchaichamnankit D., Chiablaem K., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Srisomsap C.2018Oncology Letters
  16(2),pp. 1943-1952
  4
  135β-Elimination coupled with strong cation-exchange chromatography for phosphopeptide analysisBuncherd H., Roseboom W., Chokchaichamnankit D., Sawangareetrakul P., Phongdara A., Srisomsap C., de Jong L., Svasti J.2016Rapid Communications in Mass Spectrometry
  30(14),pp. 1695-1704
  4
  136Quantitative proteomic analysis of the association between decreasing O-GlcNAcylation and metastasis in MCF-7 breast cancer cellsNetsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Saharat K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2020International Journal of Oncology
  56(6),pp. 1387-1404
  4
  137Clinical course, mutations and its functional characteristics of infantile-onset Pompe disease in ThailandNgiwsara L., Wattanasirichaigoon D., Tim-Aroon T., Rojnueangnit K., Noojaroen S., Khongkraparn A., Sawangareetrakul P., Ketudat-Cairns J.R., Ketudat-Cairns J.R., Charoenwattanasatien R., Charoenwattanasatien R., Champattanachai V., Kuptanon C., Pangkanon S., Svasti J.2019BMC Medical Genetics
  20(1)
  4
  138Stress-induced upregulation of the ubiquitin-relative Hub1 modulates pre-mRNA splicing and facilitates cadmium tolerance in Saccharomyces cerevisiaeChanarat S., Svasti J.2020Biochimica et Biophysica Acta - Molecular Cell Research
  1867(2)
  4
  139Differentially expressed plasma proteins of β-thalassemia/hemoglobin E patients in response to curcuminoids/vitamin E antioxidant cocktailsPanachan J., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Weeraphan C., Srisomsap C., Masaratana P., Hatairaktham S., Panichkul N., Svasti J., Kalpravidh R.2019Hematology (United Kingdom)
  24(1),pp. 300-307
  4
  140Hb Siam [α15(A13)Gly → Arg (α1) (GGT → CGT)] is a typical α chain hemoglobinopathy without an α-thalassemic effectTurbpaiboon C., Svasti S., Sawangareetakul P., Winichagoon P., Srisomsap C., Siritanaratkul N., Fucharoen S., Wilairat P., Svasti J., Svasti J.2002Hemoglobin
  26(1),pp. 77-81
  4
  141Double heterozygosity for Hb Pyrgos [β83(EF7)Gly→Asp] and Hb E [β26(B8)Glu→Lys] found in association with α-thalassemiaSawangareetrakul P., Svasti S., Yodsowon B., Winichagoon P., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Fucharoen S.2002Hemoglobin
  26(2),pp. 191-196
  4
  142Identification of HB anantharaj [α11(a9)LYS→GLU] AS HB j-uenchang-wuming [α11(a9)LYS→GLN]Svasti J., Svasti J., Surarit R., Srisomsap C., Pravatmuang P., Wasi P., Fucharoen S., Blouquit Y., Galacteros F., Rosa J.1993Hemoglobin
  17(5),pp. 453-455
  4
  143Double heterozygosity for hemoglobin E and a Lepore-type hemoglobin found in a Thai woman.Boontrakoonpoontawee P., Svasti J., Fucharoen S., Winichagoon P.1987Birth defects original article series
  23(5 A),pp. 269-274
  4
  144Polylactic acid microparticles embedded porous gelatin scaffolds with multifunctional properties for soft tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Pengsuk C., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Dechtrirat D., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J.2020Journal of Science: Advanced Materials and Devices
  5(3),pp. 337-345
  4
  145A new procedure for the purification of rat testis-specific histone TH2B involving affinity-related chromatographyAnguravirutt S., Svasti J.1981Archives of Biochemistry and Biophysics
  210(1),pp. 412-416
  4
  146Improved purification and fluorescence changes upon activation of human seminal plasma acidic protease proenzymeSurinrut P., Svasti J., Surarit R.1981BBA - Enzymology
  659(1),pp. 38-47
  4
  147A biotin-coupled bifunctional enzyme exhibiting both glutamine synthetase activity and glutamate decarboxylase activityArunchaipong K., Sattayasai N., Sattayasai J., Svasti J., Rimlumduan T.2009Current Eye Research
  34(10),pp. 809-818
  4
  148Efficient photocleavage of lysozyme by a new chiral probeBuranaprapuk A., Chaivisuthangkura P., Svasti J., Kumar C.V.2005Letters in Organic Chemistry
  2(6),pp. 554-558
  4
  149Aspects of quality in academic journals: A consideration of the journals published in ThailandSvasti M.R.J., Asavisanu R.2007ScienceAsia
  33(2),pp. 137-143
  4
  150Two cases of compound heterozygosity for Hb Hekinan [α27(B8)Glu→ Asp (α1)] and α-thalassemia in ThailandNgiwsara L., Ngiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.2004Hemoglobin
  28(2),pp. 145-150
  4
  151Proteomic studies of galectin-3 expression in human thyroid diseases by immunodetectionSubhasitanont P., Srisomsap C., Punyarit P., Svasti J., Svasti J.2006Cancer Genomics and Proteomics
  3(6),pp. 389-394
  4
  152Urea cycle disorders in Thai infants: A report of 5 casesWasant P., Liammongkolkul S., Srisomsap C., Svasti J.2002Journal of the Medical Association of Thailand
  85(SUPPL. 2)
  4
  153Multiple mutations in the aglycone binding pocket to convert the substrate specificity of dalcochinase to linamaraseTongtubtim N., Thenchartanan P., Ratananikom K., Choengpanya K., Svasti J., Kongsaeree P.2018Biochemical and Biophysical Research Communications
  504(4),pp. 647-653
  3
  154Inhibition of liquefaction and protein degradation in human semen by gossypolVongsorasak L., Svasti J.1985International Journal of Andrology
  8(6),pp. 472-483
  3
  155Identification of Hb J-Buda [α61(E10)Lys→Asn] in a Thai femaleItchayanan D., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Hemoglobin
  23(2),pp. 183-186
  3
  156Tumor susceptibility gene 101 mediates anoikis resistance of metastatic thyroid cancer cellsSaharat K., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Paricharttanakul N.M.2018Cancer Genomics and Proteomics
  15(6),pp. 473-483
  3
  157Optimization and Standardization of Thermal Treatment as a Plasma Prefractionation Method for Proteomic AnalysisChiangjong W., Changtong C., Panachan J., Weeraphan C., Weeraphan C., Srisomsap C., Hongeng S., Svasti J., Chutipongtanate S.2019BioMed Research International
  2019
  3
  158Decreasing O-GlcNAcylation affects the malignant transformation of MCF-7 cells via Hsp27 expression and its O-GlcNAc modificationNetsirisawan P., Chaiyawat P., Chaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Lirdprapamongkol K., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2018Oncology Reports
  40(4),pp. 2193-2205
  3
  159Secretomic profiling of cells from hollow fiber bioreactor reveals PSMA3 as a potential cholangiocarcinoma biomarkerVerathamjamras C., Weeraphan C., Weeraphan C., Chokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Subhasitanont P., Diskul-Na-Ayudthaya P., Kwan K.M., Luevisadpaibul V., Chutipongtanate S., Champattanachai V., Svasti J., Srisomsap C.2017International Journal of Oncology
  51(1),pp. 269-280
  3
  160p.X654R IDUA variant among Thai individuals with intermediate mucopolysaccharidosis type I and its residual activity as demonstrated in COS-7 cellsNgiwsara L., Ketudat-Cairns J., Ketudat-Cairns J., Sawangareetrakul P., Charoenwattanasatien R., Champattanachai V., Kuptanon C., Pangkanon S., Tim-Aroon T., Wattanasirichaigoon D., Svasti J.2018Annals of Human Genetics
  82(3),pp. 150-157
  3
  161NOTCH1 regulates the viability of cholangiocarcinoma cells via 14-3-3 thetaSingrang N., Kittisenachai S., Roytrakul S., Svasti J., Svasti J., Kangsamaksin T.2019Journal of Cell Communication and Signaling
  13(2),pp. 245-254
  2
  162Analysis of Novel Mutations and Methylmalonyl-CoA Mutase Levels in Thai Patients with Isolated Methylmalonic AcidemiaSawangareetrakul P., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Vatanavicharn N., Liammongkolkul S., Wasant P., Svasti J., Champattanachai V.2015Biochemical Genetics
  53(11-12),pp. 310-318
  2
  163Functional expression and molecular characterization of Culex quinquefasciatus salivary α-glucosidase (MalI)Suthangkornkul R., Sirichaiyakul P., Sungvornyothin S., Thepouyporn A., Svasti J., Svasti J., Arthan D.2015Protein Expression and Purification
  110,pp. 145-150
  2
  164Enhancement of migration and invasion of gastric cancer cells by iqgap3Jinawath N., Jinawath N., Shiao M.S., Chanpanitkitchote P., Svasti J., Furukawa Y., Nakamura Y.2020Biomolecules
  10(8),pp. 1-18
  2
  165Effect of expression of human glucosylceramidase 2 isoforms on lipid profiles in cos-7 cellsJatooratthawichot P., Talabnin C., Ngiwsara L., Rustam Y.H., Svasti J., Reid G.E., Reid G.E., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R.2020Metabolites
  10(12),pp. 1-18
  2
  166Bioscience and its impact on developing countries. A view from ThailandSvasti J.2001EMBO Reports
  2(8),pp. 648-650
  2
  167A synthetic 2,3-diarylindole induces microtubule destabilization and G2/M cell cycle arrest in lung cancer cellsThanaussavadate B., Ngiwsara L., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Chuawong P.2020Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
  30(1)
  2
  168An addition at the C terminus of water buffalo immunoglobulin lambda chainsSvasti J.1977Biochemical Journal
  161(1),pp. 185-187
  2
  169Proteomic analysis of Chinese kale (B. alboglabra) leaves during growthMohamad Z.A., Chokchaichamnankit D., Bhinija K., Monique Paricharttanakul N., Svasti J., Svasti J., Huehne P.S., Srisomsap C.2011Journal of Integrated OMICS
  1(1),pp. 102-107
  2
  170Novel mutations in a Thai patient with methylmalonic acidemiaChampattanachai V., Cairns J., Cairns J., Shotelersuk V., Keeratichamroen S., Sawangareetrakul P., Srisomsap C., Kaewpaluek V., Svasti J., Svasti J.2003Molecular Genetics and Metabolism
  79(4),pp. 300-302
  22
  171Immobilized lipase from potential lipolytic microbes for catalyzing biodiesel production using palm oil as feedstockWinayanuwattikun P., Kaewpiboon C., Piriyakananon K., Chulalaksananukul W., Yongvanich T., Svasti J.2011African Journal of Biotechnology
  10(9),pp. 1666-1673
  22
  172The C-terminal domain of 4-hydroxyphenylacetate 3-hydroxylase from Acinetobacter baumannii is an autoinhibitory domainPhongsak T., Sucharitakul J., Thotsaporn K., Oonanant W., Yuvaniyama J., Svasti J., Ballou D.P., Chaiyen P.2012Journal of Biological Chemistry
  287(31),pp. 26213-26222
  21
  173Mechanism of ECM-induced dormancy and chemoresistance in A549 human lung carcinoma cellsKeeratichamroen S., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2018Oncology Reports
  39(4),pp. 1765-1774
  21
  174AFLP-based transcript profiling for cassava genome-wide expression analysis in the onset of storage root formationSojikul P., Kongsawadworakul P., Viboonjun U., Thaiprasit J., Intawong B., Narangajavana J., Svasti M.2010Physiologia Plantarum
  140(2),pp. 189-298
  20
  175Metabolic alteration of HepG2 in scaffold-based 3-D culture: Proteomic approachPruksakorn D., Lirdprapamongkol K., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Chiablaem K., Svasti J., Svasti J., Svasti J., Srisomsap C.2010Proteomics
  10(21),pp. 3896-3904
  19
  176Juice of Eclipta prostrata inhibits cell migration in vitro and exhibits anti-angiogenic activity in vivoLirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Kramb J.P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Surarit R., Surarit R., Sila-Asna M., Bunyaratvej A., Danhardt G., Svasti J., Svasti J.2008In Vivo
  22(3),pp. 363-368
  19
  177Mutations of Trp275 and Trp397 altered the binding selectivity of Vibrio carchariae chitinase ASuginta W., Songsiriritthigul C., Songsiriritthigul C., Kobdaj A., Opassiri R., Svasti J.2007Biochimica et Biophysica Acta - General Subjects
  1770(8),pp. 1151-1160
  19
  178β-Glucosidase catalyzing specific hydrolysis of an iridoid β-glucoside from Plumeria obtusaBoonclarm D., Sornwatana T., Arthan D., Kongsaeree P., Svasti J.2006Acta Biochimica et Biophysica Sinica
  38(8),pp. 563-570
  19
  179Improvement in the resolution of human sperm protamines by use of iodoacetamide as alkylating agentSvasti J., Talupphet N.1979BBA - Protein Structure
  577(1),pp. 221-225
  19
  180Detection and structural analysis of abnormal hemoglobins found in ThailandSvasti J., Svasti J., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  30(SUPPL. 2),pp. 88-93
  19
  181Detection of haemoglobin variants and inference of their functional properties using complete oxygen dissociation curve measurementsImai K., Imai K., Tientadakul P., Opartkiattikul N., Luenee P., Winichagoon P., Svasti J., Fucharoen S.2001British Journal of Haematology
  112(2),pp. 483-487
  19
  182Polymer-lipid-PEG hybrid nanoparticles as photosensitizer carrier for photodynamic therapyPramual S., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Svasti J., Bergkvist M., Jouan-Hureaux V., Jouan-Hureaux V., Arnoux P., Frochot C., Barberi-Heyob M., Barberi-Heyob M., Niamsiri N.2017Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology
  173,pp. 12-22
  18
  183Molecular analysis of the iduronate-2-sulfatase gene in Thai patients with Hunter syndromeKeeratichamroen S., Cairns J., Cairns J., Wattanasirichaigoon D., Wasant P., Ngiwsara L., Suwannarat P., Pangkanon S., Kuptanon J., Tanpaiboon P., Rujirawat T., Liammongkolkul S., Svasti J., Svasti J.2008Journal of Inherited Metabolic Disease
  31(SUPPL. 2)
  18
  184Overcoming multidrug resistance in human lung cancer with novel benzo[a]quinolizin-4-onesKanintronkul Y., Worayuthakarn R., Thasana N., Winayanuwattikun P., Pattanapanyasat K., Surarit R., Surarit R., Ruchirawat S., Svasti J., Svasti J.2011Anticancer Research
  31(3),pp. 921-927
  18
  185Proteomic analysis reveals important role of 14-3-3σ in anoikis resistance of cholangiocarcinoma cellsKhongmanee A., Lirdprapamongkol K., Tit-oon P., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Srisomsap C.2013Proteomics
  13(21),pp. 3157-3166
  16
  186Proteomic analysis reveals aberrant o-glcnacylation of extracellular proteins from breast cancer cell secretionNetsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2015Cancer Genomics and Proteomics
  12(4),pp. 201-209
  15
  187Cardanol isolated from Thai Apis mellifera propolis induces cell cycle arrest and apoptosis of BT-474 breast cancer cells via p21 upregulationBuahorm S., Puthong S., Palaga T., Lirdprapamongkol K., Phuwapraisirisan P., Svasti J., Chanchao C.2015DARU, Journal of Pharmaceutical Sciences
  23(1)
  15
  188Molecular cloning of cDNAs and genes for three α-glucosidases from European honeybees, Apis mellifera L., and heterologous production of recombinant enzymes in Pichia pastorisNishimoto M., Mori H., Moteki T., Takamura Y., Iwai G., Miyaguchi Y., Okuyama M., Wongchawalit J., Surarit R., Svasti J., Kimura A., Chiba S.2007Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  71(7),pp. 1703-1716
  15
  189Variability of interchain binding of immunoglobulins: Interchain bridges of mouse IgG1Svasti J., Milstein C.1970Nature
  228(5275),pp. 932-934
  15
  190Functional and structural differences between isoflavonoid β-glycosidases from Dalbergia sp.Chuankhayan P., Rimlumduan T., Tantanuch W., Mothong N., Kongsaeree P.T., Metheenukul P., Svasti J., Jensen O.N., Cairns J.R.K.2007Archives of Biochemistry and Biophysics
  468(2),pp. 205-216
  15
  191Hemagglutinating activity of Curcuma plantsSangvanich P., Kaeothip S., Srisomsap C., Thiptara P., Petsom A., Boonmee A., Svasti J.2007Fitoterapia
  78(1),pp. 29-31
  15
  192Studies on the transglucosylation reactions of cassava and Thai rosewood β-glucosidases using 2-deoxy-2-fluoro-glycosyl-enzyme intermediatesHommalai G., Chaiyen P., Svasti J.2005Archives of Biochemistry and Biophysics
  442(1),pp. 11-20
  15
  193The Asia Oceania Human Proteome Organisation Membrane Proteomics Initiative. Preparation and characterisation of the carbonate-washed membrane standardPeng L., Kapp E.A., Fenyö D., Kwon M.S., Jiang P., Wu S., Jiang Y., Aguilar M.I., Ahmed N., Baker M.S., Cai Z., Chen Y.J., Van Chi P., Chung M.C.M., He F., Len A.C.L., Liao P.C., Nakamura K., Ngai S.M., Paik Y.K., Pan T.L., Poon T.C.W., Hosseini Salekdeh G., Simpson R.J., Sirdeshmukh R., Srisomsap C., Svasti J., Tyan Y.C., Dreyer F.S., McLauchlan D., Rawson P., Jordan T.W.2010Proteomics
  10(22),pp. 4142-4148
  15
  194Synthesis of homo- and hetero-oligosaccharides by Thai rosewood β- glucosidaseSrisomsap C., Subhasitanont P., Techasakul S., Surarit R., Surarit R., Svasti J., Svasti J.1999Biotechnology Letters
  21(11),pp. 947-951
  14
  195Human testis-specific histone TH2B: Fractionation and peptide mappingWattanaseree J., Svasti J.1983Archives of Biochemistry and Biophysics
  225(2),pp. 892-897
  14
  196Identification of HB lepore-mashington-Boston in association with HB e [βb26(b8)GLU→LYS] in a thai femaleBoontrakoonpoontawee P., Svasti J., Fucharoen S., Winichagoon P.1987Hemoglobin
  11(4),pp. 309-316
  14
  197Bridging the gap between clinicians and systems biologists: From network biology to translational biomedical researchJinawath N., Jinawath N., Bunbanjerdsuk S., Chayanupatkul M., Chayanupatkul M., Ngamphaiboon N., Asavapanumas N., Svasti J., Svasti J., Charoensawan V.2016Journal of Translational Medicine
  14(1)
  14
  198Non-adherent culture induces paclitaxel resistance in H460 lung cancer cells via ERK-mediated up-regulation of βiVa-tubulinAtjanasuppat K., Lirdprapamongkol K., Lirdprapamongkol K., Jantaree P., Svasti J.2015Biochemical and Biophysical Research Communications
  466(3),pp. 493-498
  14
  199Comparative secretome analysis of cholangiocarcinoma cell line in three-dimensional cultureTit-Oon P., Chokchaichamnankit D., Khongmane A., Sawangaretrakul P., Svasti J., Srisomsap C.2014International Journal of Oncology
  45(5),pp. 2108-2116
  14
  200Enhanced Structural Stability and Controlled Drug Release of Hydrophilic Antibiotic-Loaded Alginate/Soy Protein Isolate Core-Sheath Fibers for Tissue Engineering ApplicationsChuysinuan P., Pengsuk C., Lirdprapamongkol K., Techasakul S., Svasti J., Nooeaid P.2019Fibers and Polymers
  20(1)
  14
  201Role of curcuminoids in ameliorating oxidative modification in β-thalassemia/Hb E plasma proteomeWeeraphan C., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Subhasitanont P., Hatairaktham S., Charoensakdi R., Panichkul N., Siritanaratkul N., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J., Kalpravidh R.W.2013Journal of Nutritional Biochemistry
  24(3),pp. 578-585
  13
  202Elevated O-GlcNAcylation of extracellular vesicle proteins derived from metastatic colorectal cancer cellsChaiyawat P., Weeraphan C., Netsirisawan P., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2016Cancer Genomics and Proteomics
  13(5),pp. 387-398
  13
  203Phosphoproteome Profiling of Isogenic Cancer Cell-Derived Exosome Reveals HSP90 as a Potential Marker for Human CholangiocarcinomaWeeraphan C., Phongdara A., Chaiyawat P., Diskul-Na-Ayudthaya P., Chokchaichamnankit D., Verathamjamras C., Netsirisawan P., Yingchutrakul Y., Roytrakul S., Champattanachai V., Svasti J., Srisomsap C.2019Proteomics
  19(12)
  12
  204Purification and characterization of three β-glycosidases exhibiting high glucose tolerance from Aspergillus niger ASKU28Thongpoo P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Kitpreechavanich V., Svasti J., Svasti J., Kongsaeree P.2014Bioscience, Biotechnology and Biochemistry
  78(7),pp. 1167-1176
  12
  205Analysis of non-photochemical energy dissipating processes in wild type dunaliella salina (green algae) and in zea1, a mutant constitutively accumulating zeaxanthinThaipratum R., Melis A., Svasti J., Yokthongwattana K.2009Journal of Plant Research
  122(4),pp. 465-476
  12
  206Purification, crystallization and preliminary X-ray analysis of rice BGlu1 β-glucosidase with and without 2-deoxy-2-fluoro-β-D-glucosideSvasti J., Chuenchor W., Opassiri R., Pengthaisong S., Yuvaniyama J., Ketudat Cairns J.2006Acta Crystallographica Section F: Structural Biology and Crystallization Communications
  62(8),pp. 798-801
  12
  207Anti-metastatic effects of aqueous extract of Helixanthera parasiticaLirdprapamongkol K., Mahidol C., Thongnest S., Prawat H., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Srisomsap C., Surarit R., Punyarit P., Svasti J., Svasti J.2003Journal of Ethnopharmacology
  86(2-3),pp. 253-256
  12
  208Substrate specificity in hydrolysis and transglucosylation by family 1 β-glucosidases from cassava and Thai rosewoodKongsaeree P., Ratananikom K., Choengpanya K., Tongtubtim N., Sujiwattanarat P., Porncharoennop C., Onpium A., Svasti J.2010Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic
  67(3-4),pp. 257-265
  11
  209Curcumin resistance induced by hypoxia in HepG2 cells is mediated by multidrug-resistance-associated proteinsSakulterdkiat T., Srisomsap C., Udomsangpetch R., Svasti J., Svasti J., Lirdprapamongkol K.2012Anticancer Research
  32(12),pp. 5337-5342
  11
  210Functional expression of a Bombyx mori cocoonase: Potential application for silk degummingRodbumrer P., Arthan D., Uyen U., Yuvaniyama J., Svasti J., Wongsaengchantra P.2012Acta Biochimica et Biophysica Sinica
  44(12),pp. 974-983
  11
  211Histopathological effect and stress response of mantle proteome following TBT exposure in the Hooded oyster Saccostrea cucullataKhondee P., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Svasti J., Simpson R.J., Kingtong S.2016Environmental Pollution
  218,pp. 855-862
  10
  212Plasma prefractionation methods for proteomic analysis and perspectives in clinical applicationsChutipongtanate S., Chatchen S., Svasti J.2017Proteomics - Clinical Applications
  11(7-8)
  10
  213Molecular mechanism of cardol, isolated from Trigona incisa stingless bee propolis, induced apoptosis in the SW620 human colorectal cancer cell lineKustiawan P.M., Lirdprapamongkol K., Palaga T., Puthong S., Phuwapraisirisan P., Svasti J., Chanchao C.2017BMC Pharmacology and Toxicology
  18(1)
  10
  214A Solanum torvum GH3 β-glucosidase expressed in Pichia pastoris catalyzes the hydrolysis of furostanol glycosideSuthangkornkul R., Sriworanun P., Nakai H., Okuyama M., Svasti J., Kimura A., Senapin S., Senapin S., Arthan D.2016Phytochemistry
  127,pp. 4-11
  10
  215The role of WT1 isoforms in vasculogenic mimicry and metastatic potential of human triple negative breast cancer cellsBissanum R., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Navakanitworakul R., Kanokwiroon K.2017Biochemical and Biophysical Research Communications
  494(1-2),pp. 256-262
  10
  216Shikonin suppresses lymphangiogenesis via NF-κB/HIF-1α axis inhibitionPrangsaengtong O., Jantaree P., Lirdprapamongkol K., Svasti J., Koizumi K.2018Biological and Pharmaceutical Bulletin
  41(11),pp. 1659-1666
  10
  217SDS-polyacrylamide gel electrophoresis: A simple explanation of why it worksSvasti J., Svasti J., Panijpan B.1977Journal of Chemical Education
  54(9),pp. 560-562
  10
  218Inherited metabolic disorders in Thailand - Siriraj experienceWasant P., Svasti J., Srisomsap C., Liammongkolkul S., Naylor E.W., Matsumoto I.1999Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  30(SUPPL. 2),pp. 124-137
  10
  219Retrospective study of patients with suspected inborn errors of metabolism at Siriraj Hospital, Bangkok, Thailand (1997-2001)Wasant P., Vatanavicharn N., Srisomsap C., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Svasti J.2005Journal of the Medical Association of Thailand
  88(6),pp. 746-753
  10
  220Glycoproteomic analysis reveals aberrant expression of complement C9 and fibronectin in the plasma of patients with colorectal cancerChantaraamporn J., Champattanachai V., Khongmanee A., Verathamjamras C., Prasongsook N., Mingkwan K., Luevisadpibul V., Chutipongtanate S., Svasti J.2020Proteomes
  8(3)
  1
  221Molecular analysis of the novel IDS allele in a thai family with mucopolysaccharidosis type II: The c.928C>T (p.Gln310*) transcript is sensitive to nonsense-mediated mRNA decayNgiwsara L., Rojnueangnit K., Wattanasirichaigoon D., Tim-Aroon T., Sawangareetrakul P., Champattanachai V., Ketudat-Cairns J.R., Ketudat-Cairns J.R., Svasti J.2017Experimental and Therapeutic Medicine
  13(6),pp. 2989-2996
  1
  222Physico-chemical and in vitro cytotoxic properties of alginate/soy protein isolated scaffolds for tissue engineeringNooeaid P., Chuysinuan P., Chuysinuan P., Techasakul S., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2017Key Engineering Materials
  757 KEM,pp. 46-51
  1
  223Conference report: the 5th Asia Pacific Protein Association Conference joint meeting with the 12th International Symposium of the Protein Society of ThailandKetudat Cairns J., Ketudat Cairns J., Champattanachai V., Srisomsap C., Paricharttanakul N., Verathamjamras C., Lirdprapamongkol K., Svasti J.2017Biophysical Reviews
  9(6),pp. 857-860
  0
  224Erratum: Sap phytochemical compositions of some bananas in Thailand (Journal of Agricultural and Food Chemistry (2010) 58 (8782) DOI: 10.1021/jf101220k)Pothavorn P., Kitdamrongsont K., Swangpol S., Wongniam S., Atawongsa K., Svasti J., Somana J.2011Journal of Agricultural and Food Chemistry
  59(5),pp. 2126
  0
  225Juberg-Hayward syndrome and Roberts syndrome are allelic, caused by mutations in ESCO2Kantaputra P.N., Kantaputra P.N., Dejkhamron P., Tongsima S., Ngamphiw C., Intachai W., Ngiwsara L., Sawangareetrakul P., Svasti J., Olsen B., Cairns J.R.K., Cairns J.R.K., Bumroongkit K.2020Archives of Oral Biology
  119
  0
  226Proteomic analysis reveals plasma haptoglobin, interferon-γ, and interleukin-1β as potential biomarkers of pediatric refractory epilepsySaengow V.E., Chiangjong W., Khongkhatithum C., Changtong C., Chokchaichamnankit D., Weeraphan C., Kaewboonruang P., Thampratankul L., Manuyakorn W., Hongeng S., Srisomsap C., Svasti J., Chutipongtanate S., Visudtibhan A.2021Brain and Development
  43(3),pp. 431-439
  0
  227Aberrant RL2 O-GlcNAc antibody reactivity against serum-IgA1 of patients with colorectal cancerVerathamjamras C., Sriwitool T.e., Netsirisawan P., Chaiyawat P., Chaiyawat P., Chokchaichamnankit D., Prasongsook N., Srisomsap C., Svasti J., Champattanachai V.2021Glycoconjugate Journal
  38(1),pp. 55-65
  0
  228Molecular characterization of Thai patients with phenylalanine hydroxylase deficiency and in vitro functional study of two novel PAH variantsNgiwsara L., Vatanavicharn N., Sawangareetrakul P., Liammongkolkul S., Ratanarak P., Boonyawat B., Srisomsap C., Champattanachai V., Ketudat-Cairns J., Ketudat-Cairns J., Wasant P., Svasti J.2021Molecular Biology Reports
  48(3),pp. 2063-2070
  0
  229Identification of new 3-phenyl-1H-indole-2-carbohydrazide derivatives and their structure–activity relationships as potent tubulin inhibitors and anticancer agents: A combined in silico, in vitro and synthetic studySaruengkhanphasit R., Butkinaree C., Butkinaree C., Ornnork N., Lirdprapamongkol K., Niwetmarin W., Svasti J., Ruchirawat S., Ruchirawat S., Eurtivong C., Eurtivong C.2021Bioorganic Chemistry
  110
  0
  230Aberrant proteins expressed in skin fibroblasts of Parkinson's disease patients carrying heterozygous variants of glucocerebrosidase and parkin genesSawangareetrakul P., Ngiwsara L., Champattanachai V., Chokchaichamnankit D., Saharat K., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R., Srisomsap C., Khwanraj K., Dharmasaroja P., Pulkes T., Svasti J.2021Biomedical Reports
  14(4)
  0
  231Serum proteomic profiling reveals differentially expressed IGHG3 and A1AG1 as potential predictors of chemotherapeutic response in advanced non-small cell lung cancerMon M.M., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Watcharatanyatip K., Weeraphan C., Svasti J., Maneechai K., Thongsuksai P., Raungrut P.2021Anticancer Research
  41(4),pp. 1871-1882
  0
  232Global analysis of protein expression in a549 cells after prolonged nicotine exposure by using label-free quantificationKOMKLEOW S., WEERAPHAN C., CHOKCHAICHAMNANKIT D., CHAISURIYA P., VERATHAMJAMRAS C., RUANGJAROON T., SVASTI J., SANGVANICH P., SRISOMSAP C.2021Anticancer Research
  41(8),pp. 3833-3842
  0
  233Adenosine induces autophagy in cholangiocarcinoma cellsLERTSUWAN J., SVASTI J., SATAYAVIVAD J.2021Anticancer Research
  41(8),pp. 3769-3778
  0
  234HMP-S7 is a novel anti-leukemic peptide discovered from human milkChiangjong W., Panachan J., Vanichapol T., Pongsakul N., Pongphitcha P., Siriboonpiputtana T., Lerksuthirat T., Nuntnarumit P., Supapannachart S., Srisomsap C., Svasti J., Svasti J., Hongeng S., Chutipongtanate S.2021Biomedicines
  9(8)
  0
  235Toxicity of DDT to the hooded oyster Saccostrea cucullata: Mortality, histopathology and molecular mechanisms as revealed by a proteomic approachChueycham S., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Hummel K., Nöbauer K., Hekmat O., Razzazi-Fazeli E., Kingtong S.2021Ecotoxicology and Environmental Safety
  225
  0
  236Application of the Magnetic Fraction of Fly Ash as a Low-Cost Heterogeneous Fenton Catalyst for Degrading Ethidium BromideWeeraphan C., Thawornpan P., Thanapongpichat S., Srinoun K., Win Tun A., Srisomsap C., Svasti J., Buncherd H., Buncherd H.2021Analytical Letters
  0
  237Chemoenzymatic and Protecting-Group-Free Synthesis of 1,4-Substituted 1,2,3-Triazole-α-d-glucosides with Potent Inhibitory Activity toward Lysosomal α-GlucosidaseGorantla J.N., Maniganda S., Pengthaisong S., Ngiwsara L., Sawangareetrakul P., Chokchaisiri S., Kittakoop P., Svasti J., Ketudat Cairns J.R., Ketudat Cairns J.R.2021ACS Omega
  0
  238Protein profiling as a useful diagnostic tool to classify patients with acute myeloid leukemia of different cytogenetic abnormalitiesSritana N., Srisomsap C., Chokchaichamnankit D., Svasti J., Promsuwicha O., Auewarakul C., Auewarakul C.2018Journal of the Medical Association of Thailand
  101(6),pp. S29-S35
  0
  239Potential new urinary biomarkers for cervical cancer screening using SELDI-TOF mass spectrometrySritana N., Kantathavorn N., Paricharttanakul N.M., Wiriyaukaradecha K., Chokchaichamnankit D., Srisomsap C., Udomchaiprasertkul W., Sricharunrat T., Auewarakul C., Svasti J.2018Journal of the Medical Association of Thailand
  101(6),pp. S107-S112
  0
  240Federation of asian and oceanian biochemists: where now after 20 years?Svasti J., Svasti J.1992Trends in Biochemical Sciences
  17(2),pp. 53-55
  0
  241Hb Kodaira II [β146(HC3)His→Gln] detected in ThailandNgiwsara L., Ngiwsara L., Srisomsap C., Winichagoon P., Fucharoen S., Svasti J., Svasti J.2003Hemoglobin
  27(1),pp. 37-39
  0
  242Improved synthesis of long-chain alkyl glucosides catalyzed by an engineered β-glucosidase in organic solvents and ionic liquidsThenchartanan P., Wattana-Amorn P., Svasti J., Kongsaeree P.T.2020Biotechnology Letters
  42(11),pp. 2379-2387
  0
  243Molecular dynamics, MM/PBSA and in vitro validation of a novel quinazoline-based EGFR tyrosine kinase inhibitor identified using structure-based in silico screeningOrnnork N., Kiriwan D., Lirdprapamongkol K., Choowongkomon K., Svasti J., Eurtivong C.2020Journal of Molecular Graphics and Modelling
  99
  0
  244Anticodon-binding domain swapping in a nondiscriminating aspartyl-tRNA synthetase reveals contributions to tRNA specificity and catalytic activityChuawong P., Likittrakulwong W., Likittrakulwong W., Suebka S., Suebka S., Wiriyatanakorn N., Saparpakorn P., Taweesablamlert A., Sudprasert W., Hendrickson T., Svasti J.2020Proteins: Structure, Function and Bioinformatics
  88(9),pp. 1133-1142
  0
  245Vitamin D binding and the heterogeneity of human group-specific componentSvasti J., Bowman B.1977American Journal of Human Genetics
  29(6)
  0
  246Human serum vitamin D binding protein: Characterization of the three major forms of the group-specific componentsCoppenhaver D., Svasti J., Kurosky A., Bowman B.1979Federation Proceedings
  38(3 I)
  0
  247A logical approach to the isolation of lactate dehydrogenase isozyme X from human tests: A general rationale for the isolation of homotetrameric LDH isozymesToowicharanont P., Svasti J.1980Experientia
  36(1),pp. 37-38
  0
  248Don't forget the name of your university/ institution and remember how it is spelled: Another look at ISI databasesSvasti M.R.J., Asavisanu R.2006ScienceAsia
  32(3),pp. 207-213
  0