Interest


Administrative Profile


  Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

  งานวิจัยในรอบ 5 ปี

  Project

  งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
  งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

  แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

  Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

  แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

  Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

  รางวัลที่ได้รับ

  Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

  นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


  Scopus h-index

  #Document titleAuthorsYearSourceCited by
  1Quantitative relationships between suckling-induced teat stimulation and the release of prolactin, gastrin, somatostatin, insulin, glucagon and vasoactive intestinal polypeptide in sowsAlgers B., Madej A., Rojanasthien S., Uvnäs-Moberg K.1991Veterinary Research Communications
  15(5),pp. 395-407
  62
  2Ecologic risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in ThailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
  199(12),pp. 1735-1743
  58
  3The relationship between teat stimulation, oxytocin release and grunting rate in the sow during nursingAlgers B., Rojanasthien S., Uvnäs-Moberg K.1990Applied Animal Behaviour Science
  26(3),pp. 267-276
  38
  4Identification of virulence-associated antigens and plasmids in Rhodococcus equi from patients with acquired immune deficiency syndrome and prevalence of virulent R. equi in soil collected from domestic animal farms in Chiang Mai, ThailandTakai S., Tharavichitkul P., Sasaki C., Onishi Y., Yamano S., Kakuda T., Tsubaki S., Trinarong C., Rojanasthien S., Sirimalaisuwan A., Tesaprateep T., Maneekarn N., Sirisanthana T., Kirikae T.2002American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
  66(1),pp. 52-55
  16
  5Investigation of dogs as a reservoir of Penicillium marneffei in northern ThailandChaiwun B., Vanittanakom N., Jiviriyawat Y., Rojanasthien S., Thorner P.2011International Journal of Infectious Diseases
  15(4)
  16
  6Prevalence and antimicrobial resistance of salmonella isolated from carcasses, processing facilities and the environment surrounding small scale poultry slaughterhouses in ThailandChotinun S., Rojanasthien S., Unger F., Tadee P., Patchanee P.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
  45(6),pp. 1392-1400
  16
  7Thailand Antimicrobial Resistance Containment and Prevention ProgramThamlikitkul V., Rattanaumpawan P., Boonyasiri A., Pumsuwan V., Judaeng T., Tiengrim S., Paveenkittiporn W., Rojanasthien S., Jaroenpoj S., Issaracharnvanich S.2015Journal of Global Antimicrobial Resistance
  3(4),pp. 290-294
  16
  8Gender, season and management affect fecal glucocorticoid metabolite concentrations in captive goral (naemorhedus griseus) in ThailandKhonmee J., Brown J.L., Rojanasthien S., Aunsusin A., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Punyapornwithaya V., Thitaram C.2014PLoS ONE
  9(3)
  14
  9Luteinizing hormone response to different doses of synthetic gonadotropin-releasing hormone during early and late lactation in primiparous sowsRojanasthien S., Madej A., Lundeheim N., Einarsson S.1987Animal Reproduction Science
  13(4),pp. 299-307
  13
  10Effect of Fractionated Weaning on Hormonal Patterns and Weaning to Oestrus Interval in Primiparous SowsRojkittikhun T., Rojanasthien S., Einarsson S., Madej A., Lundeheim N.1991Acta Veterinaria Scandinavica
  32(1),pp. 35-45
  12
  11Antimicrobial resistance in ESBL-producing Escherichia coli Isolated from layer and pig farms in ThailandNuangmek A., Nuangmek A., Rojanasthien S., Chotinun S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Patchanee P.2018Acta Scientiae Veterinariae
  46(1)
  11
  12Utero‐ovarian vein catheterization in the pig: Blood levels of oestradiol‐17β and progesterone during follicular and early luteal phases in the giltRojanasthien S., Henriksson A., Seguin B.E., Einarsson S.1988Journal of Veterinary Medicine Series A
  35(1-10),pp. 24-30
  10
  13Use of genital inspection and female urine tests to detect oestrus in captive Asian elephantsThitaram C., Thitaram C., Chansitthiwet S., Pongsopawijit P., Brown J.L., Wongkalasin W., Daram P., Roongsri R., Kalmapijit A., Mahasawangkul S., Rojanasthien S., Colenbrander B., van der Weijden G.C., van Eerdenburg F.J.C.M.2009Animal Reproduction Science
  115(1-4),pp. 267-278
  10
  14LH-patterns in jugular plasma and oestradiol-17 beta and progesterone in utero-ovarian and jugular plasma of primiparous sows around weaning.Rojanasthien S.1988Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe A
  35(7),pp. 498-505
  10
  15Clinical and endocrine responses to pulsatile administration of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) treatment during lactation in primiparous sowsRojanasthien S., Einarsson S., Kindahl H., Edqvist L.E., Lundeheim N.1988Animal Reproduction Science
  17(1-2),pp. 123-140
  9
  16Induction of the ovulatory LH surge in Asian elephants (Elephas maximus): A novel aid in captive breeding management of an endangered speciesThitaram C., Thitaram C., Pongsopawijit P., Chansitthiwet S., Brown J., Nimtragul K., Boonprasert K., Homkong P., Mahasawangkul S., Rojanasthien S., Colenbrander B., Van Der Weijden G., Van Eerdenburg F.2009Reproduction, Fertility and Development
  21(5),pp. 672-678
  8
  17Seasonality of fecal androgen and glucocorticoid metabolite excretion in male goral (Naemorhedus griseus) in ThailandKhonmee J., Brown J.L., Rojanasthien S., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Punyapornwithaya V., Thitaram C.2014Animal Reproduction Science
  146(1-2),pp. 70-78
  6
  18Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoringKhonmee J., Brown J.L., Taya K., Rojanasthien S., Punyapornwithaya V., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Pongpiachan P., Thitaram C.2014Theriogenology
  82(7),pp. 997-1006
  5
  19Intranasal immunization with a recombinant outer membrane protein H based haemorrhagic septicemia vaccine in dairy calvesMuangthai K., Tankaew P., Varinrak T., Uthi R., Rojanasthien S., Sawada T., Sawada T., Sthitmatee N.2018Journal of Veterinary Medical Science
  80(1),pp. 68-76
  5
  20Clinical, morphological and endocrinological studies in post-weaning anoestrous sows.Rojanasthien S., Einarsson S.1988Acta veterinaria Scandinavica. Supplementum
  83,pp. 117-127
  4
  21Non-invasive endocrine monitoring indicates seasonal variations in gonadal hormone metabolites in dholes (cuon alpinus)Khonmee J., Rojanasthien S., Thitaram C., Sumretprasong J., Aunsusin A., Chaisongkram C., Songsasen N.2017Conservation Physiology
  5(1)
  4
  22Effect of Transportation and Relocation in Post-Weaning Anoestrous Primiparous SowsRojanasthien S.1989Acta Veterinaria Scandinavica
  30(1)
  4
  23Knowledge, attitudes and practices toward antimicrobial usage: A cross-sectional study of layer and pig farm owners/managers in Chiang Mai, Lamphun, and Chonburi provinces, Thailand, May 2014 to February 2016Nuangmek A., Nuangmek A., Rojanasthien S., Patchanee P., Yano T., Yamsakul P., Chotinun S., Tadee P.2018Korean Journal of Veterinary Research
  58(1),pp. 17-25
  4
  24An integrative approach to enhancing small-scale poultry slaughterhouses by addressing regulations and food safety in northern -ThailandChotinun S., Rojanasthien S., Unger F., Suwan M., Tadee P., Patchanee P.2014Infectious Diseases of Poverty
  3(1)
  4
  25Plasma prolactin during pulsatile administration of GnRH and oestrus in lactating sowsRojkittikhun T., Rojanasthien S., Edqvist L.E., Einarsson S.1991Animal Reproduction Science
  24(3-4),pp. 355-360
  3
  26Pulsatile administration of gonadotropin releasing hormone (Gn-RH) to lactating sows using a portable automatic pump (“Zyklomat”)Rojanasthien S., Kunavongkrit A., Einarsson S., Thorell B.1985Acta Veterinaria Scandinavica
  26(4),pp. 442-448
  3
  27The Effect of Fractionated Weaning on Reproductive Performance in Primiparous Sows on a Commercial FarmRojkittikhun , Rojanasthien S., Einarsson S., Lundeheim N., Rojkittikhun A.1990Acta Veterinaria Scandinavica
  31(1),pp. 125-127
  3
  28Production of cloned Asian elephant embryos using an interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) techniqueSathanawongs A., Jarujinda Y., Jarujinda Y., Rojanasthien S., Oranratnachai A., Oranratnachai A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
  44(4),pp. 610-620
  3
  29Follicular Development in Lactating, Post Weaning and Anoestrous Primiparous SowsRojanasthien S., Einarsson S., Settergren I.1987Acta Veterinaria Scandinavica
  28(3-4),pp. 421-427
  2
  30Perspectives on antimicrobial use in pig and layer farms in thailand: Legislation, policy, regulations and potentialNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Prasertsee T., Chotinun S., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
  19(1),pp. 1-21
  1
  31Marker identification for mastitis and its association in Thai-Friesian cattle in Northern ThailandChomdej S., Pradit W., Nganvongpanit K., Rojanasthien S.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
  10(21),pp. 2783-2789
  1
  32Ecologie risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in thailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
  199(12),pp. 1736-1743
  1
  33Observation of Ruminococcus strains in captive Asian elephant (Elephas maximus)Sthitmatee N., Mahatnirunkul P., Keawmong P., Sirimalaisuwan A., Boontong P., Rojanasthien S., Boonmar S.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
  41(3),pp. 267-272
  0
  34Factors associated with irrational antimicrobial use on pig and layer farms in chiang mai–lamphun and chon buri provinces, thailandNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Chotinun S., Prasertsee T., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
  18(3),pp. 217-243
  0
  35Luteinizing Hormone (LH) Response to Different Doses of Synthetic Gonadotropin Releasing Hormone (Gnrh) in Prepubertal GiltsRojanasthien S., Kunavongkrit A., Einarsson S.1986Acta Veterinaria Scandinavica
  27(2),pp. 257-266
  0