Interest


Resource

  • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
  • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

งานวิจัยในรอบ 5 ปี

Project

งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ
งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
  • ทุนใน 0 โครงการ
  • ทุนนอก 0 โครงการ

แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

Output

  • บทความ 9 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 2 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 7 เรื่อง)

แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

Outcome

  • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

รางวัลที่ได้รับ

Award

  • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก


Scopus h-index

#Document titleAuthorsYearSourceCited by
1Quantitative relationships between suckling-induced teat stimulation and the release of prolactin, gastrin, somatostatin, insulin, glucagon and vasoactive intestinal polypeptide in sowsAlgers B., Madej A., Rojanasthien S., Uvnäs-Moberg K.1991Veterinary Research Communications
15(5),pp. 395-407
63
2Ecologic risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in ThailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
199(12),pp. 1735-1743
62
3The relationship between teat stimulation, oxytocin release and grunting rate in the sow during nursingAlgers B., Rojanasthien S., Uvnäs-Moberg K.1990Applied Animal Behaviour Science
26(3),pp. 267-276
39
4Thailand Antimicrobial Resistance Containment and Prevention ProgramThamlikitkul V., Rattanaumpawan P., Boonyasiri A., Pumsuwan V., Judaeng T., Tiengrim S., Paveenkittiporn W., Rojanasthien S., Jaroenpoj S., Issaracharnvanich S.2015Journal of Global Antimicrobial Resistance
3(4),pp. 290-294
23
5Prevalence and antimicrobial resistance of salmonella isolated from carcasses, processing facilities and the environment surrounding small scale poultry slaughterhouses in ThailandChotinun S., Rojanasthien S., Unger F., Tadee P., Patchanee P.2015Southeast Asian Journal of Tropical Medicine and Public Health
45(6),pp. 1392-1400
19
6Investigation of dogs as a reservoir of Penicillium marneffei in northern ThailandChaiwun B., Vanittanakom N., Jiviriyawat Y., Rojanasthien S., Thorner P.2011International Journal of Infectious Diseases
15(4)
18
7Identification of virulence-associated antigens and plasmids in Rhodococcus equi from patients with acquired immune deficiency syndrome and prevalence of virulent R. equi in soil collected from domestic animal farms in Chiang Mai, ThailandTakai S., Tharavichitkul P., Sasaki C., Onishi Y., Yamano S., Kakuda T., Tsubaki S., Trinarong C., Rojanasthien S., Sirimalaisuwan A., Tesaprateep T., Maneekarn N., Sirisanthana T., Kirikae T.2002American Journal of Tropical Medicine and Hygiene
66(1),pp. 52-55
16
8Gender, season and management affect fecal glucocorticoid metabolite concentrations in captive goral (naemorhedus griseus) in ThailandKhonmee J., Brown J.L., Rojanasthien S., Aunsusin A., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Punyapornwithaya V., Thitaram C.2014PLoS ONE
9(3)
16
9Luteinizing hormone response to different doses of synthetic gonadotropin-releasing hormone during early and late lactation in primiparous sowsRojanasthien S., Madej A., Lundeheim N., Einarsson S.1987Animal Reproduction Science
13(4),pp. 299-307
13
10Use of genital inspection and female urine tests to detect oestrus in captive Asian elephantsThitaram C., Thitaram C., Chansitthiwet S., Pongsopawijit P., Brown J.L., Wongkalasin W., Daram P., Roongsri R., Kalmapijit A., Mahasawangkul S., Rojanasthien S., Colenbrander B., van der Weijden G.C., van Eerdenburg F.J.C.M.2009Animal Reproduction Science
115(1-4),pp. 267-278
12
11Effect of Fractionated Weaning on Hormonal Patterns and Weaning to Oestrus Interval in Primiparous SowsRojkittikhun T., Rojanasthien S., Einarsson S., Madej A., Lundeheim N.1991Acta Veterinaria Scandinavica
32(1),pp. 35-45
12
12Utero‐ovarian vein catheterization in the pig: Blood levels of oestradiol‐17β and progesterone during follicular and early luteal phases in the giltRojanasthien S., Henriksson A., Seguin B.E., Einarsson S.1988Journal of Veterinary Medicine Series A
35(1-10),pp. 24-30
11
13Antimicrobial resistance in ESBL-producing Escherichia coli Isolated from layer and pig farms in ThailandNuangmek A., Nuangmek A., Rojanasthien S., Chotinun S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Patchanee P.2018Acta Scientiae Veterinariae
46(1)
11
14LH-patterns in jugular plasma and oestradiol-17 beta and progesterone in utero-ovarian and jugular plasma of primiparous sows around weaning.Rojanasthien S.1988Zentralblatt fur Veterinarmedizin. Reihe A
35(7),pp. 498-505
10
15Clinical and endocrine responses to pulsatile administration of gonadotropin-releasing hormone (GnRH) treatment during lactation in primiparous sowsRojanasthien S., Einarsson S., Kindahl H., Edqvist L.E., Lundeheim N.1988Animal Reproduction Science
17(1-2),pp. 123-140
9
16Seasonality of fecal androgen and glucocorticoid metabolite excretion in male goral (Naemorhedus griseus) in ThailandKhonmee J., Brown J.L., Rojanasthien S., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Punyapornwithaya V., Thitaram C.2014Animal Reproduction Science
146(1-2),pp. 70-78
9
17Knowledge, attitudes and practices toward antimicrobial usage: A cross-sectional study of layer and pig farm owners/managers in Chiang Mai, Lamphun, and Chonburi provinces, Thailand, May 2014 to February 2016Nuangmek A., Nuangmek A., Rojanasthien S., Patchanee P., Yano T., Yamsakul P., Chotinun S., Tadee P.2018Korean Journal of Veterinary Research
58(1),pp. 17-25
8
18Induction of the ovulatory LH surge in Asian elephants (Elephas maximus): A novel aid in captive breeding management of an endangered speciesThitaram C., Thitaram C., Pongsopawijit P., Chansitthiwet S., Brown J., Nimtragul K., Boonprasert K., Homkong P., Mahasawangkul S., Rojanasthien S., Colenbrander B., Van Der Weijden G., Van Eerdenburg F.2009Reproduction, Fertility and Development
21(5),pp. 672-678
8
19Assessment of ovarian activity in captive goral (Naemorhedus griseus) using noninvasive fecal steroid monitoringKhonmee J., Brown J.L., Taya K., Rojanasthien S., Punyapornwithaya V., Thumasanukul D., Kongphoemphun A., Siriaroonrat B., Tipkantha W., Pongpiachan P., Thitaram C.2014Theriogenology
82(7),pp. 997-1006
7
20Intranasal immunization with a recombinant outer membrane protein H based haemorrhagic septicemia vaccine in dairy calvesMuangthai K., Tankaew P., Varinrak T., Uthi R., Rojanasthien S., Sawada T., Sawada T., Sthitmatee N.2018Journal of Veterinary Medical Science
80(1),pp. 68-76
7
21Non-invasive endocrine monitoring indicates seasonal variations in gonadal hormone metabolites in dholes (cuon alpinus)Khonmee J., Rojanasthien S., Thitaram C., Sumretprasong J., Aunsusin A., Chaisongkram C., Songsasen N.2017Conservation Physiology
5(1)
5
22An integrative approach to enhancing small-scale poultry slaughterhouses by addressing regulations and food safety in northern -ThailandChotinun S., Rojanasthien S., Unger F., Suwan M., Tadee P., Patchanee P.2014Infectious Diseases of Poverty
3(1)
5
23Clinical, morphological and endocrinological studies in post-weaning anoestrous sows.Rojanasthien S., Einarsson S.1988Acta veterinaria Scandinavica. Supplementum
83,pp. 117-127
4
24Production of cloned Asian elephant embryos using an interspecies somatic cell nuclear transfer (iSCNT) techniqueSathanawongs A., Jarujinda Y., Jarujinda Y., Rojanasthien S., Oranratnachai A., Oranratnachai A.2010Kasetsart Journal - Natural Science
44(4),pp. 610-620
4
25Effect of Transportation and Relocation in Post-Weaning Anoestrous Primiparous SowsRojanasthien S.1989Acta Veterinaria Scandinavica
30(1)
4
26Plasma prolactin during pulsatile administration of GnRH and oestrus in lactating sowsRojkittikhun T., Rojanasthien S., Edqvist L.E., Einarsson S.1991Animal Reproduction Science
24(3-4),pp. 355-360
3
27Pulsatile administration of gonadotropin releasing hormone (Gn-RH) to lactating sows using a portable automatic pump (“Zyklomat”)Rojanasthien S., Kunavongkrit A., Einarsson S., Thorell B.1985Acta Veterinaria Scandinavica
26(4),pp. 442-448
3
28Perspectives on antimicrobial use in pig and layer farms in thailand: Legislation, policy, regulations and potentialNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Prasertsee T., Chotinun S., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
19(1),pp. 1-21
3
29The Effect of Fractionated Weaning on Reproductive Performance in Primiparous Sows on a Commercial FarmRojkittikhun , Rojanasthien S., Einarsson S., Lundeheim N., Rojkittikhun A.1990Acta Veterinaria Scandinavica
31(1),pp. 125-127
3
30Follicular Development in Lactating, Post Weaning and Anoestrous Primiparous SowsRojanasthien S., Einarsson S., Settergren I.1987Acta Veterinaria Scandinavica
28(3-4),pp. 421-427
2
31Marker identification for mastitis and its association in Thai-Friesian cattle in Northern ThailandChomdej S., Pradit W., Nganvongpanit K., Rojanasthien S.2011Journal of Animal and Veterinary Advances
10(21),pp. 2783-2789
1
32Ecologie risk factor investigation of clusters of avian influenza a (H5N1) virus infection in thailandTiensin T., Ahmed S., Rojanasthien S., Songserm T., Ratanakorn P., Chaichoun K., Kalpravidh W., Wongkasemjit S., Patchimasiri T., Chanachai K., Thanapongtham W., Chotinan S., Stegeman A., Nielen M.2009Journal of Infectious Diseases
199(12),pp. 1736-1743
1
33Observation of Ruminococcus strains in captive Asian elephant (Elephas maximus)Sthitmatee N., Mahatnirunkul P., Keawmong P., Sirimalaisuwan A., Boontong P., Rojanasthien S., Boonmar S.2011Thai Journal of Veterinary Medicine
41(3),pp. 267-272
0
34Factors associated with irrational antimicrobial use on pig and layer farms in chiang mai–lamphun and chon buri provinces, thailandNuangmek A., Rojanasthien S., Yamsakul P., Tadee P., Thamlikitkul V., Tansakul N., Suwan M., Chotinun S., Prasertsee T., Patchanee P.2020Veterinary Integrative Sciences
18(3),pp. 217-243
0
35Identification of Streptococcus suis carriage in healthy pigs in Chiang Mai, ThailandKittiwan N., Tadee P., Tadee P., Buawiratlert T., Eiamsam-Ang T., Boonma O., Rojanasthien S., Pascoe B., Patchanee P.2022Veterinary Integrative Sciences
20(2),pp. 363-376
0
36Luteinizing Hormone (LH) Response to Different Doses of Synthetic Gonadotropin Releasing Hormone (Gnrh) in Prepubertal GiltsRojanasthien S., Kunavongkrit A., Einarsson S.1986Acta Veterinaria Scandinavica
27(2),pp. 257-266
0