Person Image

  Education

  • Ph.D.(Food Tech. ), Texas A & M University , สหรัฐอเมริกา, 2522
  • M.S. (Food Tech. ), Texas A & M University , สหรัฐอเมริกา, 2519
  • วท.บ.(เทคโนโลยีการอาหาร), จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ไทย, 2517

  Expertise Cloud

  2-Acetyl-1-Pyrrolineacid toleranceAcid-stressed cellsalcalaseAloe vera gelAntimicrobial ActivitybiosensorCalcium lactatecartilageCasingchemical analysisChick embryo developmentchickenChicken combChicken intestine and pancreaschitosan beadchondroitin sulfateCoated ricedairy wastewaterdegree of hydrolysisduckduck intestine and pancreasEgg Product Technologyegg whiteeggshelleggshell calcium chlorideEggshell membraneElectrical conductivityelectropolymerizationemulsion capacityenzymeEssential oilextractionFa-Lun mangoesfibri self-assemblyfirming agentfish collagenfish protein hydrolysatefish skinFishery Product TechnologyFresh-cutgastrointestinal tractGellan gumheat toleranceListeria monocytogenesMeat ballOhmic heatingPhysical propertyproteolytic enzymeshrimpกรดไฮยาลูโรนิกกลิ่นหอมการเคลือบผิวการตรึงรูปเอนไซม์ (enzyme immobilizationการทดสอบทางประสาทสัมผัสการทำแห้งการยืดอายุการเก็บการวิเคราะห์คุณภาพการสกัดกรดไฮยาลูโรนิกการให้ความร้อนแบบโอห์มมิคข้าวไข่ขาวไข่ขาวจากไข่เป็ดไข่เค็มความคงตัวความสดของปลา (fish freshness)ความหนืดค่าการนำไฟฟ้าคุณภาพไข่เค็มคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องชูรสจากหัวและเปลือกกุ้งแคลเซียมแลคเตทเจลแลนกัมชนิดของสารเก็บกักเทคนิคฟลูอิดไดซ์เซชันน้ำกระเจี๊ยบน้ำเลี้ยงลูกตาแบบจำลองทางคณิตศาสตร์ใบเตยไบโอเซนเซอร์ (biosensor)ปลาทูน่าท้องแถบปลานิลโปรตีนไฮโดรไลเสตผลิตภัณฑ์จากไข่ขาวพันธุ์ฟ้าลั่นมะม่วงระบบไหลผ่าน (flow injection analysis, FIลูกชิ้นลูกนัยน์ตาปลาทูนาวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมวัสดุเศษเหลือจากอุตสาหกรรมขนาดย่อมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมวุ้นว่านหางจระเข้สารเคลือบไคโตแซนสารสกัดธรรมชาติหงอนไก่หัวและเปลือกกุ้งอุณหภูมิอุตสาหกรรมเกษตรขนาดย่อมเอนไซม์อิเล็กโทรด (enzyme electrode)

  Interest

  Fishery Product Technology, Meat Product Technology, Egg Product Technology

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 3 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 4 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)
   • ทุนนอก 4 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 3 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 36 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 14 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 22 เรื่อง)
   • ทรัพย์สินทางปัญญา 4 เรื่อง (อนุสิทธิบัตร 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 11 เรื่อง (เชิงวิชาการ 11 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 1 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 1 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Determination of chondroitin sulfate from different sources of cartilageGarnjanagoonchorn W., Wongekalak L., Engkagul A.2007Chemical Engineering and Processing: Process Intensification
   46(5),pp. 465-471
   111
   2Chicken eggshell matrix proteins enhance calcium transport in the human intestinal epithelial cells, Caco-2Daengprok W., Daengprok W., Garnjanagoonchorn W., Naivikul O., Pornsinlpatip P., Issigonis K., Mine Y.2003Journal of Agricultural and Food Chemistry
   51(20),pp. 6056-6061
   69
   3Fermented pork sausage fortified with commercial or hen eggshell calcium lactateDaengprok W., Daengprok W., Garnjanagoonchorn W., Mine Y.2002Meat Science
   62(2),pp. 199-204
   46
   4Solubilization and identification of hen eggshell membrane proteins during different times of chicken embryo development using the proteomic approachKaweewong K., Garnjanagoonchorn W., Jirapakkul W., Roytrakul S.2013Protein Journal
   32(4),pp. 297-308
   44
   5In vitro self-assembly of silver-line grunt type I collagen: Effects of collagen concentrations, pH and temperatures on collagen self-assemblyNoitup P., Noitup P., Morrissey M., Garnjanagoonchorn W.2006Journal of Food Biochemistry
   30(5),pp. 547-555
   30
   6Fish skin type I collagen: Characteristic comparison of albacore tuna (thunnus alalunga) and silver-line grunt (pomadasys kaakan)Noitup P., Garnjanagoonchorn W., Morrissey M.2005Journal of Aquatic Food Product Technology
   14(1),pp. 17-28
   28
   7The ohmic heating of meat ball: Modeling and quality determinationEngchuan W., Jittanit W., Garnjanagoonchorn W.2014Innovative Food Science and Emerging Technologies
   23,pp. 121-130
   23
   8Temperature effects on type I pepsin-solubilised collagen extraction from silver-line grunt skin and its in vitro fibril self-assemblyAukkanit N., Garnjanagoonchorn W.2010Journal of the Science of Food and Agriculture
   90(15),pp. 2627-2632
   23
   9Preparation and partial characterization of eggshell calcium chlorideGarnjanagoonchorn W., Changpuak A.2007International Journal of Food Properties
   10(3),pp. 497-503
   16
   10Effect of duck egg white addition on textural properties and microstructure of rice noodlesKerdsrilek S., Garnjanagoonchorn W.2014International Food Research Journal
   21(6),pp. 2155-2159
   5
   11Effect of kappa carrageenan on konjac glucomannan gelationPenroj P., Hill S., Mitchell J., Garnjanagoonchorn W.2006Gums and Stabilisers for the Food Industry 13
   ,pp. 211-226
   3
   12Proteolytic activity from chicken intestine and pancreas: Extraction, partial characterization and application for hyaluronic acid separation from chicken combSrisantisaeng P., Garnjanagoonchorn W., Thanachasai S., Choothesa A.2013Journal of the Science of Food and Agriculture
   93(13),pp. 3390-3394
   3
   13Characterization of lactobacillus johnsonii KUNN19-2 and pediococcus pentosaceus KUNNE6-1 isolated from Thai-style fermented pork (Nham) for their probiotic properties in the gastrointestinal tract and immunomodulationPrommadee P., Garnjanagoonchorn W., de Lange K., Nitisinprasert S.2012Kasetsart Journal - Natural Science
   46(3),pp. 440-450
   2
   14Acid and heat tolerance of acid-stressed Listeria monocytogenes inoculated in broth and shrimp modelPongkanpai V., Makakarnchanakul W., Garnjanagoonchorn W.2013Journal of Pure and Applied Microbiology
   7(2),pp. 837-843
   2
   15Proteolytic activity from duck intestine and pancreas: Extraction, partial characterization and application in hydrolysis of chicken egg whitePanyanuan S., Garnjanagoonchorn W., Thanachasai S.2014Chiang Mai Journal of Science
   41(2),pp. 403-413
   1
   16Film-Forming Ability of Duck Egg White and Its Water-Vapor Barrier PropertyGarnjanagoonchorn W., Yimjaroenpornsakul A., Poovarodom N., Praditdoung S.2010Water Properties in Food, Health, Pharmaceutical and Biological Systems: ISOPOW 10
   ,pp. 453-458
   1