Person Image

  Education

  • Ph.D.(Forest Resources), The Pennsylvania State University , U.S.A.
  • วท.ม.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • วน.บ.(วนศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย

  Expertise Cloud

  การอนุรักษ์ดินและน้ำAbove Ground Biomassaerial photographAerosolsAFOLU SectoralgorithmammoniumAnalysis Hierarchy Processanimal behaviorsAssessment toolbiome-biogeochemical cycles modelC stockscanopyCarbon Economic Valuecarbon isotopecarbon sequestrationCarbon Stockscassava productioncassava yield forecastingchannel headclimate changeCloud and rainfall characteristicsCO2 Emissions and RemovalsCoastal AreaCoefficient estimationcommunitycompostCropscultivationdata setDatabase SystemDecision support systemdeducing systematic environmental principledigital mapDisturbed forestsDrainage morphologyDrought Assessmentdry season evapotranspirationEffects of Land Use Change emissionsenvironmental degradationenvironmental educationevapotranspirationevapotranspiration estimatesevergreen forestExpansionfield surveyFirst-order stream watershedFlood and water quality managementFlood CharacteristicsFog gauge performanceFog-induced canopy dripforest dynamicsForest-derived CForestryFraxinus griffithiiFraxinus griffithii C.B.ClarkegeneticGeographic Information Systemgreenhouse gasHydrodynamic ModelHydrograph lag timeHydrologic balanceHydrologic Modelhydrological evaluationhydrological modelHydrological modelingHydrologyImage Processinginter-annual fluctuation in rainfall regimeInternational tradeisotopic compositionKhao Hin Sorn Royal Development Study Center areaKirkby topographic indexknowledge transferKwan Phayao wetlandLand useland use and land coverLand use changeLand-use changeLinear programmingLoei RiverLULC (land use and land cover)maizeMaize-derived CmodelingMODISNorthern ThailandQuality of LifeRemote SensingSamut Songkhram Provincesolar home systemstreamflowSWAT modelความยั่งยืนแบบจำลองด้านอุทกพลศาสตร์แบบจำลองด้านอุทกวิทยาระบบฐานข้อมูลลุ่มน้ำวนเกษตร

  Interest

  อุทกวิทยาป่าไม้ การจัดการลุ่มน้ำ, การอนุรักษ์ดินและน้ำ, การจำลองแบบคณิตศาสตร์เพื่อการจัดการลุ่มน้ำและระบบสิ่งแวดล้อม , การประยุกต์ 35 เทคโนโลยีในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 9 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 9 โครงการ)
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 5 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 5 โครงการ)
   • ทุนนอก 6 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 2 โครงการ, ที่ปรึกษาโครงการ 3 โครงการ, ผู้ร่วมวิจัย 1 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 33 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 28 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 5 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 1 เรื่อง (เชิงวิชาการ 1 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 0 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 0 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)


   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1Reevaluating FMOLP decision variable coefficients using the SWAT results for the optimization of sustainable agricultural land use in small watershedMahaarcha V., Tangtham N.2013Modern Applied Science
   7(7),pp. 59-76
   1
   2Animal behaviors implying to mudflow event as observed by local people in Thapla District, Uttaradit ProvinceSuphavimonphan M., Thanamai S., Tangtham N.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
   31(2),pp. 245-254
   0
   3Deducing systematic environmental principle in wastewater treatment: Case study of Bang Pharog community, Pathum Thani ProvinceWijarn L., Thanamai S., Tangtham N.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
   31(3),pp. 401-411
   0
   4Estimating above ground biomass of Fraxinus griffithii C. B. Clarke using remotely sensed data in royal project area, Chiang Mai, ThailandPattanasak P., Suanpaga W., Tangtham N.2017International Journal of Geoinformatics
   13(4),pp. 57-64
   0
   5Impacts of land use changes on carbon stocks, greenhouse gas, and carbon economic value of agriculture, forestry and other land use (AFOLU) sector in coastal area of yi san sub-district, Samut Songkhram province, Thailand between 2001 and 2015Jantawong S., Tangtham N., Jongkroy P.2019EnvironmentAsia
   12(3),pp. 12-22
   0
   6Structures of the agriculture environmental system of cassava in Khao Hin Sorn Royal Development Study Center areaManeekul T., Tanamai S., Tangtham N., Srinives P.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
   31(2),pp. 220-230
   0
   7Network modeling for forecasting cassava yield in Khao Hin Sorn Royal Development Study Center areaManeekul T., Tanamai S., Tangtham N., Srinives P.2010Kasetsart Journal - Social Sciences
   31(3),pp. 346-355
   0
   8Modeling appropriate solar home system operations for optimal quality of life in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2013Kasetsart Journal - Social Sciences
   34(1),pp. 92-104
   0
   9Influence of rainfall distortion on hydrograph lag time of naturally full-covered hill-evergreen forest watershed in mountainous landChunkao K., Chunkao K., Tangtham N., Boonyawat S., Dhammanonda P., Pukngam S., Tongdeenok P., Kheereemangkla Y., Nimpee C., Duangmal K., Wichittrakarn P., Semvimol N., Semvimol N., Mokatip S.2018EnvironmentAsia
   11(3),pp. 45-64
   0
   10Relationships between rainfall, fog, and throughfall at a hill evergreen forest site in northern ThailandTanaka N., Kuraji K., Tantasirin C., Takizawa H., Tangtham N., Suzuki M.2011Tropical Montane Cloud Forests: Science for Conservation and Management
   ,pp. 324-331
   0
   11A review of evapotranspiration estimates from tropical forests in Thailand and adjacent regionsTanaka N., Kume T., Yoshifuji N., Yoshifuji N., Tanaka K., Takizawa H., Shiraki K., Tantasirin C., Tangtham N., Suzuki M.2008Agricultural and Forest Meteorology
   148(5),pp. 807-819
   93
   12Soil respiration and soil CO2 concentration in a tropical forest, ThailandHashimoto S., Tanaka N., Suzuki M., Inoue A., Takizawa H., Kosaka I., Tanaka K., Tantasirin C., Tangtham N.2004Journal of Forest Research
   9(1),pp. 75-79
   75
   13Transpiration peak over a hill evergreen forest in northern Thailand in the late dry season: Assessing the seasonal changes in evapotranspiration using a multilayer modelTanaka K., Takizawa H., Tanaka N., Kosaka I., Yoshifuji N., Tantasirin C., Piman S., Suzuki M., Tangtham N.2003Journal of Geophysical Research: Atmospheres
   108(17)
   67
   14Carbon budget and sequestration potential in a sandy soil treated with compostJaiarree S., Chidthaisong A., Tangtham N., Polprasert C., Sarobol E., Tyler S.2014Land Degradation and Development
   25(2),pp. 120-129
   34
   15Soil Organic Carbon Loss and Turnover Resulting from Forest Conversion to Maize Fields in Eastern ThailandJaiarree S., Chidthaisong A., Tangtham N., Polprasert C., Sarobol E., Tyler S.2011Pedosphere
   21(5),pp. 581-590
   31
   16Return-flow prediction and buffer designation in two rainforest headwatersChappell N., Vongtanaboon S., Jiang Y., Tangtham N.2006Forest Ecology and Management
   224(1-2),pp. 131-146
   20
   17Relationships between rainfall, fog and throughfall at a hill evergreen forest site in northern ThailandTanaka N., Kuraji K., Tantasirin C., Takizawa H., Tangtham N., Suzuki M.2011Hydrological Processes
   25(3),pp. 384-391
   18
   18The impact of para rubber expansion on streamflow and otherwater balance components of the Nam Loei River Basin, ThailandWangpimool W., Pongput K., Tangtham N., Prachansri S., Gassman P.W.2017Water (Switzerland)
   9(1)
   12
   19Hydrologic evaluation and effect of climate change on the at Samat watershed, Northeastern Region, ThailandGraiprab P., Pongput K., Tangtham N., Gassman P.2010International Agricultural Engineering Journal
   19(2),pp. 12-22
   10
   20Three-year monitoring results of nitrate and ammonium wet deposition in ThailandParamee S., Chidthaisong A., Towprayoon S., Asnachinda P., Bashkin V., Bashkin V., Tangtham N.2005Environmental Monitoring and Assessment
   102(1-3),pp. 27-40
   9
   21Ecological structure of a tropical urban forest in the Bang Kachao Peninsula, BangkokSommeechai M., Wachrinrat C., Dell B., Thangtam N., Srichaichana J.2018Forests
   9(1)
   5
   22Modeling community quality of life indicators for developing solar home system in remote areasIemsomboon P., Tangtham N., Kanjanasuntorn S., Bualert S.2011Energy Procedia
   9,pp. 44-55
   5
   23Synthesizing drainage morphology of tectonic watershed in upper Ing watershed (Kwan Phayao Wetland Watershed)Ket-ord R., Tangtham N., Udomchoke V.2013Modern Applied Science
   7(1),pp. 13-27
   4
   24Problems and barriers on SHSs management in Thailand's rural areas based on SWOT analysisIemsomboon P., Tangtham N.2014Energy Procedia
   56(C),pp. 598-603
   3
   25Calibration of a biome-biogeochemical cycles model for modeling the net primary production of teak forests through inverse modeling of remotely sensed dataImvitthaya C., Honda K., Lertlum S., Tangtham N.2011Journal of Applied Remote Sensing
   5(1)
   2