Person Image

  Education

  • กส.บ.(เกษตรศาสตร์), มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์, ไทย
  • M.S. (Soil Science), University of Philippines at Los Banos , ฟิลิปปินส์
  • Dr. Agr. (Soil Chem. & Fertility), Kyoto Universtiy , ญี่ปุ่น

  Expertise Cloud

  Smart-FarmingAcid soilANAEROBIC-DIGESTIONBachieng soilBray I. Bray IICALCAREOUS SOILScapacity buildingCentral Plain of ThailandChampasak provincecommunicationconcentrationdairy effluentdairy wastewater treatmentdecision aidsdecision-aidsdissemination of technologyDSSATfertilizerflooded rice soilGrain yieldsHoythakoune soilincubation under submerged conditioninorganic nitrogen removal effectivenessiron oxide-impregnated filter paper methodiron oxide-impregnated filter paper methodirrigated riceK fertilizationKINETICSLao PDRLaotian soilsLimelime predictionlime responsemaizemaize soilsMehlich 1MODELSMorganmulti-soil-layer systemN fertilizer predictionN mineralizationN responsenitratenitrate distributionnitrate statusnitrogen fertilizernitrogen mineralization in paddy soilsNONEXCHANGEABLE POTASSIUMNuMaSSPBC and soil propertiesPERFORMANCEphosphate removal effectivenessPHOSPHORUSphosphorus buffer coefficientPhosphorus Buffer Coefficient (PBC)phosphorus sorptionrecommendationReturnsriceroots depthSite-specific nutrient managementSODIUM TETRAPHENYLBORON METHODsoil aciditySoil Chemistry & FertilitySoil Clinicsoil dynamicssoil information systemsSoil seriessoil series identificationsoil taxonomysoil test kitsoybeanSubmerged Soilssubsoilsugarcanesugarcane soilsTailor-Made Fertilizer Technologytechnologytropical soilsWASTE-WATER TREATMENTการจัดการเฉพาะพื้นที่การปรับปรุงดินการปลูกการผลิตอย่างยั่งยืนข้าวโพดข้าวหอมมะลิ วิเคราะห์ดิน คุณภาพจ.จำปาสักดินกรดดินบาเจียงดินห้วยตะกวนถั่วเหลืองธาตุอาหารพืชปุ๋ยเคมีปูนขาวผลตอบแทนเศรษฐกิจมันสำปะหลังมันสำปะหลัง ชุดดินระบบสนับสนุนการตัดสินใจสมบัติทางเคมีและกายภาพของดินสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

  Interest

  Soil Chemistry & Fertility, Submerged Soils

  Administrative Profile


   Resource

   • จำนวนหน่วยปฏิบัติการที่เข้าร่วม 0 หน่วย
   • จำนวนเครื่องมือวิจัย 0 ชิ้น

   งานวิจัยในรอบ 5 ปี

   Project

   งานวิจัยที่อยู่ระหว่างการดำเนินการ
   • ทุนใน 0 โครงการ
   • ทุนนอก 0 โครงการ
   งานวิจัยที่เสร็จสิ้นแล้ว
   • ทุนใน 2 โครงการ (ที่ปรึกษาโครงการ 2 โครงการ)
   • ทุนนอก 5 โครงการ (หัวหน้าโครงการ 5 โครงการ)

   แนวโน้มผลงานทั้งหมดเทียบกับแนวโน้มผลงานในรอบ 5 ปี

   Output

   • บทความ 22 เรื่อง (ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ 18 เรื่อง, นำเสนอในการประชุม/สัมมนา 4 เรื่อง)

   แนวโน้มการนำผลงานไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

   Outcome

   • การนำผลงานไปใช้ประโยชน์ 0 เรื่อง (เชิงวิชาการ 0 เรื่อง, เชิงนโยบาย/บริหาร 0 เรื่อง, เชิงสาธารณะ 0 เรื่อง, เชิงพาณิชย์ 0 เรื่อง)

   รางวัลที่ได้รับ

   Award

   • รางวัลที่ได้รับ 2 เรื่อง (ประกาศเกียรติคุณ/รางวัลนักวิจัย 2 เรื่อง, รางวัลผลงานวิจัย/สิ่งประดิษฐ์ 0 เรื่อง, รางวัลผลงานนำเสนอในการประชุมวิชาการ 0 เรื่อง)

   นักวิจัยที่มีผลงานงานร่วมกันมากที่สุด 10 คนแรก

   Person Relation

   Show All (59)

   Scopus h-index

   #Document titleAuthorsYearSourceCited by
   1The efficiency of a multi-soil-layering system on domestic wastewater treatment during the ninth and tenth years of operationLuanmanee S., Attanandana T., Masunaga T., Wakatsuki T.2001Ecological Engineering
   18(2),pp. 185-199
   57
   2Effect of intermittent aeration regulation of a multi-soil-layering system on domestic wastewater treatment in ThailandLuanmanee S., Boonsook P., Attanandana T., Saitthiti B., Panichajakul C., Wakatsuki T.2002Ecological Engineering
   18(4),pp. 415-428
   53
   3Improving multi-soil-layer (MSL) system remediation of dairy effluentPattnaik R., Yost R.S., Porter G., Masunaga T., Attanandana T.2008Ecological Engineering
   32(1),pp. 1-10
   40
   4Multi-media-layering system for food service wastewater treatmentAttanandana T., Saitthiti B., Thongpae S., Kritapirom S., Luanmanee S., Wakatsuki T.2000Ecological Engineering
   15(1-2),pp. 133-138
   38
   5Factors affecting rice growth on acid sulfate soilsMoore P.A., Attanandana T., Patrick W.H.1990Soil Science Society of America Journal
   54(6),pp. 1651-1656
   33
   6A comparative study of permeable layer materials and aeration regime on efficiency of multi-soil-layering system for domestic wastewater treatment in ThailandBoonsook P., Luanmanee S., Luanmanee S., Attanandana T., Kamidouzono A., Kamidouzono A., Masunaga T., Wakatsuki T., Masunaga T., Wakatsuki T.2003Soil Science and Plant Nutrition
   49(6),pp. 873-882
   27
   7Effect of organic components and aeration regimes on the efficiency of a multi-soil-layering system for domestic wastewater treatmentLuanmanee S., Boonsook P., Attanandana T., Wakatsuki T.2002Soil Science and Plant Nutrition
   48(2),pp. 125-134
   26
   8Acid sulfate soils: their characteristics, genesis, amelioration and utilization.Attanandana T., Vacharotayan S.1986Southeast Asian Studies (Kyoto)
   24(2),pp. 154-180
   19
   9Potassium release in representative maize-producing soils of ThailandNilawonk W., Attanandana T., Phonphoem A., Yost R., Shuai X.2008Soil Science Society of America Journal
   72(3),pp. 791-797
   15
   10Removing the N and P in dairy effluent using multi-soil-layer (MSL) systemsPattnaik R., Yost R.S., Porter G., Masunaga T., Attanandana T.2008Applied Engineering in Agriculture
   24(4),pp. 431-437
   9
   11Empowering farmer leaders to acquire and practice site-specific nutrient management technologyAttanandana T., Yost R., Verapattananirund P.2007Journal of Sustainable Agriculture
   30(1),pp. 87-104
   9
   12Predicting the dissolution of rock phosphates in flooded acid sulfate soilsYampracha S., Attanandana T., Sidibe-Diarra A., Yost R.S.2005Soil Science Society of America Journal
   69(6),pp. 2000-2011
   8
   13Field identification of soil series: Indexing and retrieving soil information while sharing experience and knowledgeBoonsompopphan B., Vearasilp T., Yost R., Attanandana T.2008Soil Science
   173(10),pp. 736-744
   6
   14Refining and disseminating site-specific nutrient management technology in ThailandAttanandana T., Verapattananirund P., Yost R.2008Agronomy for Sustainable Development
   28(2),pp. 291-297
   5
   15Subsoil nitrate and maize root distribution in two important maize soils in ThailandSipaseuth N., Attanandana T., Vichukit V., Yost R.2007Soil Science
   172(11),pp. 861-875
   4
   16Predicting and testing site-specific potassium fertilization of maize in soils of the tropics - An example from ThailandYost R., Attanandana T.2006Soil Science
   171(12),pp. 968-980
   4
   17SimCorn - A software designed to support site-specific nutrient management for farmers of small parcels in the tropicsAttanandana T., Phonphoem A., Pinchongskuldit A., Yost R.2006Computers in Agriculture and Natural Resources - Proceedings of the 4th World Congress
   ,pp. 418-424
   3
   18An Algorithm for Estimating Amounts of Rock Phosphate Needed to Meet Crop Phosphorus Requirements in West African SoilsDiarra A.S., Yost R.S., Doumbia M.D., Attanandana T., Bagayoko A., Kouyate A.B., Kablan R., Wang X.2004Communications in Soil Science and Plant Analysis
   35(3-4),pp. 385-397
   3
   19Phosphorus-Sorption Characteristics and Phosphorus Buffer Coefficients of Some Important Soils in Lao PDRSouliyavongsa X., Yampracha S., Attanandana T., Yost R., Kanghae P.2015Communications in Soil Science and Plant Analysis
   46(5),pp. 666-681
   2
   20Predicting the dissolution of four rock phosphates in flooded acid sulfate soils of ThailandYampracha S., Attanandana T., Sidibé-Diarra A., Srivihok A., Yost R.S.2006Soil Science
   171(3),pp. 200-209
   2
   21Lime application to two acidic upland soils for soybean production in Champasak Province, Lao PDRPhengsouvana V., Attanandana T., Yost R.S.2009Kasetsart Journal - Natural Science
   43(5 SUPPL.),pp. 19-27
   2
   22Site-specific nutrient management of irrigated rice in the central plain of ThailandAttanandana T., Kongton S., Boonsompopphan B., Polwatana A., Verapatananirund P., Yost R.2010Journal of Sustainable Agriculture
   34(3),pp. 258-269
   2
   23Nitrogen mineralization and different methods of ammonium determination of some paddy soils in the North, Central, and Northeast regions of ThailandKhaokaew W., Attanandana T., Chanchareonsook J., Sripichitt P., Yost R.2007Kasetsart Journal - Natural Science
   41(1),pp. 96-108
   1
   24Predicting phosphorus buffer coefficients of representative maize soils in LaosSouliyavongsa X., Attanandana T., Yost R.2010Kasetsart Journal - Natural Science
   44(2),pp. 174-181
   0
   25An international crop nutrient management decision support system for personal digital assistant devices: NuMaSS-PDALi H., Kou H., Attanandana T., Yost R.2006Computers in Agriculture and Natural Resources - Proceedings of the 4th World Congress
   ,pp. 445-450
   0
   26ACID SULPHATE SOILS, INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 1972, 2 VOLUMES.Gebhardt W., Gous P.J., Foelscher W.J., Fouche P.S., Scheltema W., Driessen P.M., Beye G., van Holst A.F., Westerveld C.J.W., Kanapathy K., Ponnamperuma F.N., Attanandana T.1972[No source information available]
   0
   27Erratum: Field identification of soil series: Indexing and retrieving soil information while sharing experience and knowledge (Soil Science 173 (736-744))Boonsompopphan B., Vearasilp T., Yost R., Attanandana T.2009Soil Science
   174(1),pp. 65
   0