Petty Patent

Article
อุปกรณ์รับแรงกดและถอดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช
Proprietor
Kasetsart University
License ID
3490
Class
ชาติ
Grant Date
5 กันยายน 2007
Related Link
-

Author

Outcome

  • เชิงวิชาการ :- ใช้ต่อยอดโครงการวิจัย ชื่อโครงการ :การพัฒนาเครื่องอัดแท่งวัสดุปลูกต้นกล้าพืช แหล่งทุน :ทุนอุดหนุนวิจัย มก.,1 ต.ค. 2008 - 30 ก.ย. 2009