บางเขน
คณะสังคมศาสตร์
Show

Summary

Equipment and Resource Research

Resources

#ProjectUniv. Grants
(Unit: Baht Million)
Ext. Grants
(Unit: Baht Million)
#Univ. Project#Ext. PRojectAmountAmount
56 660 20.122 679.544
716 699.666
Academic PositionEducation Background
Prof.Assoc. Prof.Asst. Prof.Lect.Res.Ph.D.M.B.
6 46 77 50 15 ---
194 -
#Research Unit
(Unit: ea)
#District
(Unit: m2)
#Equipment
(Unit: ea)
#Equip Amount
(Unit: Baht Million)
AmountAmountAmountAmount
2 0.00 12 4.510

Productions

JournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant & Animal
Regis. And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
138 581 120 379 0 1 0 1 0 0 89 3 3
1,309 6

Detail Report

Equipment and Resource Research

Resources

Productions

DepartmentJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
 Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคม0866000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา2511733330000001300
สำนักงานเลขานุการ1583132132110000100
ภาควิชานิติศาสตร์52933001100600
ภาควิชาประวัติศาสตร์83866000000300
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์24159146146000000200
ห้องปฏิบัติการที่ขึ้นต่อคณะ0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์47395757110000800
ภาควิชาจิตวิทยา352462122120000006000

Research Unit

Research Unit and Equipment

Research Unit

DepartmentResearch UnitDistrict
(Unit: m2)
Head of
Research Unit
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่-ผศ.สุจิตราเจริญหิรัญยิ่งยศ
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่-รศ.พันธ์ทิพย์จงโกรย

Equipment

DepartmentResearch UnitEquipmentEquip. Amount
(Unit: Baht)
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เครื่องฉายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง475,000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์779,923.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์286,570.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์214,000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์99,510.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้พร้อม 5 เครื่อง400,000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่เครื่องฉายภาพดาวเทียมรายละเอียดสูง475,000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์779,923.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์286,570.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์214,000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์99,510.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่โปรแกรมสารสนเทศภูมิศาสตร์ใช้พร้อมกัน 5 เครื่อง400,000.00

Person

Person in Organization

Head of Research Unit

ดร. พันธ์ทิพย์ จงโกรย, รองศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
Email: puntip.j@ku.ac.th
โทร. 025613484 ต่อ 725
การประยุกต์แนวคิดภูมิศาสตร์ในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GTASA)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)
ดร. สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ภาควิชาภูมิศาสตร์
Email: fsocsjc@ku.ac.th
โทร. 025613480
การประยุกต์เทคโนโลยี ภูมิสารสนเทศในการวิเคราะห์เชิงพื้นที่ (GIASA)
Member: 6 (Int: 6 Nisit: 0 Ext: 0)

สำหรับ Resource

ภาควิชาชื่อ-สกุลProjectGrants#Research
Unit
#District
(m2)
#Equip#Equip Price
  Univ. ProjectExt. ProjectUniv. GrantsExt. Grants    
ภาควิชาจิตวิทยางามลมัย ผิวเหลือง113340,000.002,920,68000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาจำรอง เงินดี010.001,000,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาเฉลิมขวัญ สิงห์วี222300,000.00980,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาถวัลย์ เนียมทรัพย์050.002,674,10000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาทรรศนะ ใจชุ่มชื่น030.00290,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาทิพทินนา สมุทรานนท์010.00135,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาทิพย์วัลย์ สุรินยา46880,000.002,295,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาธนพล เลี้ยงสุขสันต์000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน2170.00995,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยานรุตม์ พรประสิทธิ์25300,000.001,031,28000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยานฤมล เพ็ชรทิพย์010.00135,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาบังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาบัวทอง สว่างโสภากุล040.00120,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาบุณฑริกา นาคนิศร0170.0079,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาปนัดดา ชำนาญสุข0130.0014,709,58000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาปองกมล สุรัตน์010.00150,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาพนมพร พุ่มจันทร์050.001,790,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาพลอยวไล ทองรักษ์020.00165,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาพวงเพชร์ วัชรอยู่000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยารัก ชุณหกาญจน์050.00430,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยารัตติกรณ์ จงวิศาล7267,229,000.0010,394,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาวิริยาภรณ์ อุดมระติ020.0090,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาศยามล เอกะกุลานันต์216160,000.004,744,10000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาศรสลัก นิ่มบุตร000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาศิรินภา จามรมาน020.0060,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาสมรรถพงศ์ ขจรมณี000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาสายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาสุชา จันทร์เอม000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาสุปาณี สนธิรัตน030.0090,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาเสาวภา วัชรกิตติ000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาหนึ่งฝัน เจนจิรัฐิติกาล000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาอภิญญา หิรัญวงษ์6141,240,000.001,220,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาอรพิน สถิรมน050.002,255,00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาอารี เพชรผุด000.00000.0000.00
ภาควิชาจิตวิทยาเอื้ออนุช ถนอมวงษ์040.00285,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ไฉไล ศักดิวรพงศ์010.00500,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ชีวิน มัลลิกะมาลย์000.00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์นฤมล ช้างบุญมี030.00680,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์นิติ ผดุงชัย000.00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก000.00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ปราโมทย์ ลำใย000.00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ060.001,509,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ยงยุทธ ชื่นชีพ000.00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์รุ่งนภา อดิศรมงคล030.00420,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์วรพจน์ สืบประเสริฐกุล040.00210,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์วรภัทร รัตนาพาณิชย์260.005,620,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์ศุภพงศ์ ตันเงิน010.00500,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ0180.00137,344,30000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์สรียา กาฬสินธุ์090.005,920,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์สุนิสา เบาเออร์040.00450,00000.0000.00
ภาควิชานิติศาสตร์สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา010.00200,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์กนิษฐา ชิตช่าง030.00320,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์กรกิต ชุ่มกรานต์120.00451,50000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์เก่งกิจ กิติเรียงลาภ000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์จิรบดี เตชะเสน000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฑารัตน์ จิตโสภา010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ธิบดี บัวคำศรี000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์นันทนา กปิลกาญจน์000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์นิสารัตน์ ขันธโภค000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์พรภิรมณ์ เชียงกูล010.0040,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์พวงเพชร สุรัตนกวีกุล020.00350,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์เพ็ญศรี กาญจโนมัย000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ภควุฒิ ทวียศ000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ภูวดล ทรงประเสริฐ060.007,713,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์เรวัตร หินอ่อน000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ลลิตา หาญวงษ์020.002,100,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศรัญญู เทพสงเคราะห์010.00150,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า16120,000.00680,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์สิทธารถ ศรีโคตร000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา น. วรรณพิณ010.00250,00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา น. วรรณพิณ000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ000.00000.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์26300,000.00447,07500.0000.00
ภาควิชาประวัติศาสตร์อาวุธ ธีระเอก000.00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์กนก วีรวงศ์010.00265,10000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์กุลปราโมช ประทุมชัย050.008,517,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชนมณี ทองใบ030.00355,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชมชิด พรหมสิน34405,000.003,655,58600.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์040.008,600,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ทัศนีย์ อนมาน000.00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์เทพไท ไชยทอง28600,000.005,986,30000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ธีรพร ชื่นพี23600,000.00350,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์040.00510,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์พันธ์ทิพย์ จงโกรย481,500,000.0024,616,56810.0060.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์060.009,107,35700.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ภาวิณี เพ็งเพชร040.007,755,58600.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์มานิตา สมรูป000.00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์รัชนีวรรณ เวชพฤติ000.00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช010.00500,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์สอนกิจจา บุญโปร่ง030.002,452,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์สากล สถิตวิทยานันท์2062,112,000.00894,73600.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์สิริกร กาญจนสุนทร01640.00250,791,30000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ080.0015,981,48610.0060.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์สุพรรณิกา โกยสิน220.002,575,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว030.007,920,00000.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์อรสา สุกสว่าง6504,520,000.0022,683,58400.0000.00
ภาควิชาภูมิศาสตร์อสมาภรณ์ สิทธิ010.0010,000,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กณิกนันต์ แสงมหาชัย030.009,094,87000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กิ่งกนก ชวลิตธำรง0120.001,166,74000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เกวลิน ศีลพิพัฒน์250.005,217,62000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โกวิท วงศ์สุรวัฒน์020.00200,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จตุพร บานชื่น060.0015,171,12000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุฑาทิพ คล้ายทับทิม060.00600,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล202,000,000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน22300,000.004,000,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ณัฐวีณ์ บุนนาค090.005,160,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล010.00100,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์060.0011,251,66700.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นิตยา เงินประเสริฐศรี110650,000.004,850,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย020.00200,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เปรมฤดี เพ็ชรกูล040.003,622,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์พรพรรณ เหมะพันธุ์010.00100,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไพลิน กิตติเสรีชัย030.00358,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภิรดา ชัยรัตน์060.00850,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ010.00100,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มานิตย์ นวลละออ000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ยุทธศักดิ์ คนบุญ010.00200,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ลดาวัลย์ ไข่คำ040.00500,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต0110.004,065,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วรปรัชญ์ ล่ามกิจจา000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วริศรา อิ่มพิทักษ์000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วัชรินทร์ ชาญศิลป์0120.00605,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วัลลภ รัฐฉัตรานนท์0160.0011,367,70000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์020.003,000,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ศรีรัฐ โกวงศ์050.00500,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ศาสตรินทร์ ตันสุน060.002,488,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สนธิ เตชานันท์000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สมเกียรติ วันทะนะ080.001,020,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุพัตรา จุณณะปิยะ030.00372,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุรีย์ฉาย พลวัน020.002,690,00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อรนันท์ กลันทปุระ060.001,470,40000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อัณณพ ชูบำรุง000.00000.0000.00
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เอกลักษณ์ ไชยภูมี050.002,830,87800.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากังสดาล เชาว์วัฒนกุล6166,750,000.0011,588,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากานดา ผรณเกียรติ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจุรี สุวรรณพาณิชย์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชลิตา บัณฑุวงศ์472,200,000.001,567,60000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์010.00100,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาณรงค์ ศรีสวัสดิ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎี เจริญสุข22600,000.004,711,80000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธนารดี คำยา39980,000.0022,480,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธีราพร ทองปัญญา15800,000.004,876,31600.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานิยพรรณ วรรณศิริ000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประชาธิป กะทา21450,000.00600,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปฬาณี ฐิติวัฒนา0100.0059,980,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปาณิภา สุขสม080.009,754,70000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปิยรัตน์ ปั้นลี้050.007,730,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปิยาพร อรุณพงษ์000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปุรินทร์ นาคสิงห์050.00560,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพรเทพ พัฒธนานุรักษ์0370.0053,218,10000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพวงทิพย์ เกิดทรัพย์020.00662,71100.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย)0150.0017,448,03600.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารัชนีกร เศรษโฐ000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวรชัย วิริยารมภ์030.004,192,71100.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวัชรี บุญวิทยา040.002,818,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวุฒิเลิศ เทวกุล000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุดา ภิรมย์แก้ว000.00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุรพันธ์ เพชราภา27400,000.006,610,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์220.001,265,80000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโสวัตรี ณ ถลาง26520,000.003,485,23000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอมต จันทรังษี050.00955,84000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอรนัดดา ชิณศรี512460,000.001,850,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์060.009,930,00000.0000.00
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอัมพร สุคันธวนิช000.00000.0000.00
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร060.004,806,00000.0000.00
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมพายัพ พยอมยนต์000.00000.0000.00
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมยุวัฒน์ วุฒิเมธี000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการBartholomeus Wilhelmus Lambregts000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้210450,000.004,215,40400.0000.00
สำนักงานเลขานุการจารุนีย์ วรรณสิทธิ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชนิภรณ์ บัวจันทร์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง0330.0015,088,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการชุติมน ศรีนวกะตระกูล000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการณัฐพล ขันธไชย000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทวิกา อินสอน000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการทิพวัลย์ รามรง0180.006,758,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธวัชพงศ์ หาเรือนโภค000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการธัญพัฒน์ ไกรจริยาเวทย์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการนาถ พันธุมนาวิน000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปัญจวรรณ มณีโทน000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการปัญญา พราหมณ์แก้ว010.002,490,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมนัธญา นิลพันธุ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการมาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย010.0040,00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์000.00000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสากล สถิตวิทยานันท์2062,112,000.00894,73600.0000.00
สำนักงานเลขานุการสานิต ฤทธิ์มนตรี0280.0015,188,14000.0000.00
สำนักงานเลขานุการสิริกร กาญจนสุนทร01640.00250,791,30000.0000.00
สำนักงานเลขานุการอรสา สุกสว่าง6504,520,000.0022,683,58400.0000.00

สำหรับ Output

ภาควิชาชื่อ-สกุลJournalConferencePatent /
Petty Patent
Trademark /
Copyrights
Plant &
Animal Regis.
And Cert. /
KU Invention
Practical
Research
Output
Graduate
Education
  Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat.Int.Nat. Ph.D. & M.B.
ภาควิชาจิตวิทยางามลมัย ผิวเหลือง01533000000000
ภาควิชาจิตวิทยาจำรอง เงินดี0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาเฉลิมขวัญ สิงห์วี091313000000000
ภาควิชาจิตวิทยาถวัลย์ เนียมทรัพย์52433000000000
ภาควิชาจิตวิทยาทรรศนะ ใจชุ่มชื่น1144000000000
ภาควิชาจิตวิทยาทิพทินนา สมุทรานนท์11211000000000
ภาควิชาจิตวิทยาทิพย์วัลย์ สุรินยา21011000000000
ภาควิชาจิตวิทยาธนพล เลี้ยงสุขสันต์0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาธนรัตน์ ทรงสมบูรณ์0266000000000
ภาควิชาจิตวิทยาธีรพัฒน์ วงศ์คุ้มสิน1361212000000000
ภาควิชาจิตวิทยานรุตม์ พรประสิทธิ์0633000000000
ภาควิชาจิตวิทยานฤมล เพ็ชรทิพย์1344000000000
ภาควิชาจิตวิทยาบังอร ชินกุลกิจนิวัฒน์0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาบัวทอง สว่างโสภากุล0644000000000
ภาควิชาจิตวิทยาบุณฑริกา นาคนิศร3433000000000
ภาควิชาจิตวิทยาปนัดดา ชำนาญสุข1600000000000
ภาควิชาจิตวิทยาปองกมล สุรัตน์0044000000000
ภาควิชาจิตวิทยาพนมพร พุ่มจันทร์2103131000000000
ภาควิชาจิตวิทยาพลอยวไล ทองรักษ์0266000000000
ภาควิชาจิตวิทยาพวงเพชร์ วัชรอยู่0400000000000
ภาควิชาจิตวิทยารัก ชุณหกาญจน์001010000000000
ภาควิชาจิตวิทยารัตติกรณ์ จงวิศาล83233000000000
ภาควิชาจิตวิทยาวิริยาภรณ์ อุดมระติ0055000000000
ภาควิชาจิตวิทยาศยามล เอกะกุลานันต์02355000000000
ภาควิชาจิตวิทยาศรสลัก นิ่มบุตร0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาศิรินภา จามรมาน0044000000000
ภาควิชาจิตวิทยาสมรรถพงศ์ ขจรมณี1233000000000
ภาควิชาจิตวิทยาสายทิพย์ เหล่าทองมีสกุล0455000000000
ภาควิชาจิตวิทยาสุชา จันทร์เอม0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาสุชาดา สกลกิจรุ่งโรจน์062323000000000
ภาควิชาจิตวิทยาสุปาณี สนธิรัตน1533000000000
ภาควิชาจิตวิทยาเสาวภา วัชรกิตติ0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาหนึ่งฝัน เจนจิรัฐิติกาล0011000000000
ภาควิชาจิตวิทยาอภิญญา หิรัญวงษ์8141515000000000
ภาควิชาจิตวิทยาอรพิน สถิรมน041010000000000
ภาควิชาจิตวิทยาอารี เพชรผุด0000000000000
ภาควิชาจิตวิทยาเอื้ออนุช ถนอมวงษ์062727000000000
ภาควิชานิติศาสตร์ไฉไล ศักดิวรพงศ์1311000000000
ภาควิชานิติศาสตร์ชีวิน มัลลิกะมาลย์0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์นฤมล ช้างบุญมี0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์นิติ ผดุงชัย0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์ปราโมทย์ ประจนปัจจนึก0100001100000
ภาควิชานิติศาสตร์ปราโมทย์ ลำใย0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์พรรณรัตน์ ดิษฐ์เจริญ0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์ยงยุทธ ชื่นชีพ0100000000000
ภาควิชานิติศาสตร์รุ่งนภา อดิศรมงคล0700000000000
ภาควิชานิติศาสตร์วรพจน์ สืบประเสริฐกุล0100000000000
ภาควิชานิติศาสตร์วรภัทร รัตนาพาณิชย์0300000000000
ภาควิชานิติศาสตร์ศุภพงศ์ ตันเงิน0000000000000
ภาควิชานิติศาสตร์เศรษฐบุตร อิทธิธรรมวินิจ0311000000000
ภาควิชานิติศาสตร์สรียา กาฬสินธุ์4300000000000
ภาควิชานิติศาสตร์สุนิสา เบาเออร์0211000000000
ภาควิชานิติศาสตร์สุภัชลี เทพหัสดิน ณ อยุธยา0500000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์กนิษฐา ชิตช่าง1800000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์กรกิต ชุ่มกรานต์2111000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์เก่งกิจ กิติเรียงลาภ0100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์จิรบดี เตชะเสน0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฑารัตน์ จิตโสภา0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ธิบดี บัวคำศรี0100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์นันทนา กปิลกาญจน์0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์นิสารัตน์ ขันธโภค0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์พรภิรมณ์ เชียงกูล0200000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์พวงเพชร สุรัตนกวีกุล0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์เพ็ญทิพย์ภา ดุลยจินดา0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์เพ็ญศรี กาญจโนมัย0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ภควุฒิ ทวียศ0200000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ภูวดล ทรงประเสริฐ0100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์เรวัตร หินอ่อน0100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ลลิตา หาญวงษ์0100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศรัญญู เทพสงเคราะห์01422000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์ศุภกาญจน์ พงศ์ยี่หล้า3522000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์สิทธารถ ศรีโคตร0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา น. วรรณพิณ0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา น. วรรณพิณ0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์สุภัทรา นีลวัชระ วรรณพิณ0000000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์อภิชา ชุติพงศ์พิสิฏฐ์2100000000000
ภาควิชาประวัติศาสตร์อาวุธ ธีระเอก0011000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์กนก วีรวงศ์1000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์กุลปราโมช ประทุมชัย0233000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชนมณี ทองใบ2000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชมชิด พรหมสิน2011000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ชุติพงศ์ ร่มสนธิ์1200000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ทัศนีย์ อนมาน0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์เทพไท ไชยทอง8122000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ธีรพร ชื่นพี4300000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์พรทิพย์ ลิ้มฬหะพันธ์4000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์พันธ์ทิพย์ จงโกรย6344000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์พูนศักดิ์ ไม้โภคทรัพย์3022000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ภาวิณี เพ็งเพชร0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์มานิตา สมรูป0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์รัชนีวรรณ เวชพฤติ0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์ศรีเพ็ญ ดุรงค์เดช0000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์สอนกิจจา บุญโปร่ง4166000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์สากล สถิตวิทยานันท์0600000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์สิริกร กาญจนสุนทร4385050000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์สุจิตรา เจริญหิรัญยิ่งยศ3433000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์สุพรรณิกา โกยสิน2000000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์อนิศรา เพ็ญสุข ติ๊บแก้ว1144000000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์อรสา สุกสว่าง601414220000000
ภาควิชาภูมิศาสตร์อสมาภรณ์ สิทธิ1000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กณิกนันต์ แสงมหาชัย0100000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์กิ่งกนก ชวลิตธำรง1422000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เกวลิน ศีลพิพัฒน์2722000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์โกวิท วงศ์สุรวัฒน์0211000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จตุพร บานชื่น1888000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์จุฑาทิพ คล้ายทับทิม1151212000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เชี่ยวชาญ อาศุวัฒนกูล0022000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ณัฐภัทร์ รักวงศ์วาน2300000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ณัฐวีณ์ บุนนาค0455000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นวลจันทร์ ทัศนชัยกุล0333000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นันท์รพัช ไชยอัครพงศ์1322000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์นิตยา เงินประเสริฐศรี0511000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ปรีห์ปราง ถนอมศักดิ์ชัย0200000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เปรมฤดี เพ็ชรกูล0300000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์พรพรรณ เหมะพันธุ์0200000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ไพลิน กิตติเสรีชัย0700000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภิรดา ชัยรัตน์11355000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มนฤตย์พล อุรบุญนวลชาติ0300000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์มานิตย์ นวลละออ0000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ยุทธศักดิ์ คนบุญ0200000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ลดาวัลย์ ไข่คำ31211000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ลลิตา นิพิฐประศาสน์ สุนทรวิภาต0022000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วรปรัชญ์ ล่ามกิจจา0000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วริศรา อิ่มพิทักษ์0200000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วัชรินทร์ ชาญศิลป์0300000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วัลลภ รัฐฉัตรานนท์0133000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์วิเชียร ปรีชาธรรมวงศ์0500000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ศรีรัฐ โกวงศ์12288989000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ศาสตรินทร์ ตันสุน0122000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สนธิ เตชานันท์0000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สมเกียรติ วันทะนะ0411000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุทธิศักดิ์ สินธุนาวา0000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุพัตรา จุณณะปิยะ0022000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สุรีย์ฉาย พลวัน0300000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อรนันท์ กลันทปุระ0933000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์อัณณพ ชูบำรุง0000000000000
ภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์เอกลักษณ์ ไชยภูมี0400000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากังสดาล เชาว์วัฒนกุล31122000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยากานดา ผรณเกียรติ์0100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจำนงค์ อดิวัฒนสิทธิ์0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาจุรี สุวรรณพาณิชย์0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเฉลียว ฤกษ์รุจิพิมล0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาชลิตา บัณฑุวงศ์2511000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเฌอมาลย์ ราชภัณฑ์รักษ์0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาณรงค์ ศรีสวัสดิ์0100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาดุษฎี เจริญสุข1322000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธนารดี คำยา1533000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาธีราพร ทองปัญญา1622000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยานิยพรรณ วรรณศิริ0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาประชาธิป กะทา0100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปฬาณี ฐิติวัฒนา0100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปาณิภา สุขสม1655000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปิยรัตน์ ปั้นลี้0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปิยาพร อรุณพงษ์0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาปุรินทร์ นาคสิงห์0300000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพรเทพ พัฒธนานุรักษ์0455000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาพวงทิพย์ เกิดทรัพย์0011000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาภัทรพรรณ ทำดี (เล้านิรามัย)51833000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยารัชนีกร เศรษโฐ0100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวรชัย วิริยารมภ์2100000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวัชรี บุญวิทยา0500000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาวุฒิเลิศ เทวกุล0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุดา ภิรมย์แก้ว0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาสุรพันธ์ เพชราภา0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาเสาวคนธ์ สุดสวาสดิ์0000000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาโสวัตรี ณ ถลาง13277000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอมต จันทรังษี1711000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอรนัดดา ชิณศรี7311000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอังกูร หงษ์คณานุเคราะห์0300000000000
ภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยาอัมพร สุคันธวนิช0000000000000
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมณัฐสุภรณ์ เตียวเพชรภัสกร0000000000000
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมพายัพ พยอมยนต์0311000000000
สาขาวิชาการบริหารและพัฒนาสังคมยุวัฒน์ วุฒิเมธี0555000000000
สำนักงานเลขานุการBartholomeus Wilhelmus Lambregts0000000000000
สำนักงานเลขานุการกนิษฐา แย้มโพธิ์ใช้1577000000000
สำนักงานเลขานุการจารุนีย์ วรรณสิทธิ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการชนิภรณ์ บัวจันทร์0000000000000
สำนักงานเลขานุการชัยรัตน์ วงศ์กิจรุ่งเรือง3397373000000000
สำนักงานเลขานุการชุติมน ศรีนวกะตระกูล0000000000000
สำนักงานเลขานุการณัฐพล ขันธไชย0122000000000
สำนักงานเลขานุการทวิกา อินสอน0000000000000
สำนักงานเลขานุการทิพวัลย์ รามรง0400000000000
สำนักงานเลขานุการธวัชพงศ์ หาเรือนโภค0000000000000
สำนักงานเลขานุการธัญพัฒน์ ไกรจริยาเวทย์0000000000000
สำนักงานเลขานุการนาถ พันธุมนาวิน0277000000000
สำนักงานเลขานุการปัญจวรรณ มณีโทน0000000000000
สำนักงานเลขานุการปัญญา พราหมณ์แก้ว0000000000000
สำนักงานเลขานุการมนัธญา นิลพันธุ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการมาตรินี รักษ์ตานนท์ชัย2477000000000
สำนักงานเลขานุการสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์0000000000000
สำนักงานเลขานุการสากล สถิตวิทยานันท์0600000000000
สำนักงานเลขานุการสานิต ฤทธิ์มนตรี4644000000000
สำนักงานเลขานุการสิริกร กาญจนสุนทร4385050000000000
สำนักงานเลขานุการอรสา สุกสว่าง601414220000000