Journal

การนำสารสมุนไพรไปใช้ยับยั้งการเจริญของเชื้อจุลินทรีย์ในผลิตภัณฑ์เค้กชิฟฟอน
วารสารวิทยาศาสตร์เกษตร (ISSN: 01250369)
49
2
673-676
มกราคม - เมษายน 2018
ชาติ
-
-
-
-