Journal

Article
การใช้ภาษาไทยของนักศึกษาจีน : กรณีศึกษางานเขียนเรียงความของนักศึกษาชั้นปีที่ 4 มหาวิทยาลัยชนชาติยูนนาน เมืองคุนหมิง ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน
Journal
วารสารภาษาไทยและวัฒนธรรมไทย (ISSN: 00000000)
Volume
5
Issue
10
Year
ธันวาคม 2011 - พฤษภาคม 2012
Page
154-165
Class
ชาติ
DOI
-
Related Link
-