การพัฒนาระบบการผลิตและปริมาณสารสำคัญของต้นอ่อนผักสีม่วงแดงด้วยเทคโนโลยีแสงเทียม