การผลิตเปปไทด์ที่เป็นพิษต่อเซลล์จากสมุนไพรไทยบางชนิด

Publish Year International Journal 2
2013 exChanthakan Nuchsuk, exNuanchawee Wetprasit, exSittiruk Roytrakul, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, inดร.โชติกา หยกทองวัฒนา, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Bioactivities of Jc-SCRIP, a type 1 ribosome-inactivating protein from Jatropha curcas seed coat", Chemical Biology and Drug Design, ปีที่ 82, ฉบับที่ 4, ตุลาคม 2013
2011 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exนายคุณันต์ บางภูมิ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล, รองศาสตราจารย์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Chebulin, Terminalia chebula Retz. fruit-derived peptide with angiotensin I-converting enzyme inhibitory activity", Biotechnology and Appllied Biochemistry, ปีที่ *-*, ฉบับที่ *-*, ธันวาคม 2011 - ธันวาคม 2014
Publish Year International Conference 2
2013 exนายฐากรณ์ สอนวัฒนา, exรศ. ธีรกุล อาภรณ์สุวรรณ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, exรศ. นวลฉวี เวชประสิทธิ์, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of antihypertensive activities and cytotoxicities of medicinal plant protein hydrolysates", The 8th INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF THE PROTEIN SOCIETY OF THAILAND, 5 - 7 สิงหาคม 2013, กทม กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
2013 exนายชาติชาย ไชยชนะ, exนายสิทธิรักษ์ รอยตระกูล, inดร.สุนันทา รัตนาโภ, รองศาสตราจารย์, "Evaluation of cytotoxic effect of peptides derived from ninety-four medicinal plants against a gastric carcinoma cell line", The 10th Australian Peptide Conference, 8 - 13 กันยายน 2013, ปีนัง มาเลเซีย