การผลิตเปปไทด์ยับยั้งการทำงานของไทโรซีนไคเนส ของ EGFR