ศักยภาพของผักพื้นบ้านในการต้านไวรัสตับอักเสบบีในระดับชีวโมเลกุล

Publish Year International Journal 1
2014 exJiraphorn Issara-Amphorn, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Preliminary in vitro pro-apoptotic effects of Cratoxylum formosum crude leaf extracts", International Journal of Applied Research in Natural Products, ปีที่ 7, ฉบับที่ 4, พฤษภาคม 2014, หน้า 26-30
Publish Year International Conference 1
2014 exJiraphorn Issara-Amphorn, exSunchai Payungpornb, inดร.ณัฐนันท์ ต.เทียนประเสริฐ, รองศาสตราจารย์, "Buffer extract of Cratoxylum formosum Dyer exhibits anti-liver cancer activity and activates p53 protein through apoptosis independent pathway.", Proceeding and Oral presentation of The 4th International Biochemistry and Molecular Biology conference. April 2nd-3rd 2014, Rama Gardens Hotel & Resort, Bangkok, Thailand., 2 - 3 เมษายน 2014, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย