การศึกษาคำยืมภาษาสันสกฤตในภาษาประเทศเพื่อนบ้านเน้นภาษาอินโดนีเซีย