การวิเคราะห์ไฟโตลิทของข้าวและความสัมพันธ์กับการเคลื่อนย้ายซิลิคอนด้วยเทคโนโลยีโอมิกส์