ความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติในจังหวัดท่องเที่ยวหลักของไทยด้วยการวิเคราะห์ข้อความ

Publish Year International Conference 1
2023 inดร.บัณฑิต ชัยวิชญชาติ, รองศาสตราจารย์, "Carrying Capacity of Foreign Tourists in Major Province in Thailand: A Text Analytic Approach", The Annual Symposium on Management and Social Sciences, 23 - 25 พฤศจิกายน 2023, เกียวโต ญี่ปุ่น