โครงการนำร่องการตรวจจับวัตถุระเบิดโดยวิธีสั่นพ้องควอดรูโพลนิวเคลียร์รวมกับการวัดสนามแม่เหล็กเชิงอะตอม (โครงการวิจัยย่อย)