การพัฒนาตัวแบบเพื่อการค้นหาสถานที่ที่น่าสนใจและนำเสนอข้อมูลสำหรับการท่องเที่ยวประเทศไทย