ผลกระทบของยาปฏิชีวนะซัลโฟนาไมด์ (SAs) ผสมร่วมทริมเมโทพริม (TMP) ต่อประสิทธิภาพกระบวนการย่อยสลายแบบไร้อากาศ และการเปลี่ยนแปลงปริมาณประชากรจุลินทรีย์เมทาโนจีนิคอาร์เคีย(ทุนพัฒนาศักยภาพในการทำงานของอาจารย์รุ่นใหม่ ปี 2565)