การพัฒนาการชุดทดสอบอย่างรวดเร็วของการติดเชื้อ Ehrlichia canis แบบ Combo ที่ตรวจจับแอนติเจน gp36 และแอนติบอดี IgM/IgG (ทุนพัฒนานักวิจัยรุ่นกลาง เริ่มปี 2565)