ภูมิทัศน์ภาษาศาสตร์ของป้ายริมทางในแหล่งท่องเที่ยวชายหาดทางภาคตะวันออกของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2022 inนางปิยะดา โล, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "The Linguistic Landscape and Prospects of a Seaside Destination in the East of Thailand", Journal of Language Teaching and Research, ปีที่ 13, ฉบับที่ 5, กันยายน - ตุลาคม 2022, หน้า 965-973