สภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียน จังหวัดนครสวรรค์

Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, อาจารย์, "Diversity of Permian gastropods from the Indochina Terrane of Thailand", Pastbiodivsea-2021: Current studies on past biodiversity in South-East Asia, 11 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย