สภาพแวดล้อมบรรพกาลและความหลากหลายของซากดึกดำบรรพ์ยุคเพอร์เมียน จังหวัดนครสวรรค์

Publish Year International Journal 1
2022 exBaran Karapunar, exAlexander Nuetzel, inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "A low-diversity Peruvispira-dominated gastropod assemblage from the Permian Ratburi Group of Central Thailand", Alcheringa, ปีที่ 46, ฉบับที่ 2, กันยายน 2022, หน้า 147-155
Publish Year International Conference 1
2021 inดร.ฉัตรเฉลิม เกษเวชสุริยา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Diversity of Permian gastropods from the Indochina Terrane of Thailand", Pastbiodivsea-2021: Current studies on past biodiversity in South-East Asia, 11 มิถุนายน 2021, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย