โครงการวิจัยเพื่อการพัฒนาเทคโนโลยีพลาสมาเย็นที่บรรยากาศ เพื่อรองรับการทำงานจริงสำหรับเกษตรกรและอุตสาหกรรมชีววิศวกรรม

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.ศิวพล ศรีสนพันธุ์, รองศาสตราจารย์, exVarakorn Kasemsuwan, "Field electron emission enhanced streamer cold plasma interaction on seed surface wettability", Surfaces and Interfaces, ปีที่ 22, ฉบับที่ -, กุมภาพันธ์ 2021, หน้า 100877-1-8