โครงการการพัฒนาแบบจำลองแบบคู่ควบ COAWST เพื่อคาดการณ์พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเนื่องจากพายุหมุนเขตร้อนบริเวณพื้นที่ชายฝั่งอ่าวไทย