การพัฒนากระบวนการสกัดและการนำไปใช้ประโยชน์ทางเครื่องสาอางของว่านเพชรหึงเพื่อชะลอวัยและลดผลเสียที่เกิดจากมลภาวะ