การพัฒนาอุปกรณ์สำหรับสกัดสารสำคัญจากพืชด้วยกระแสไฟฟ้า