การศึกษาและพัฒนาวิธีการสังเคราะห์สารผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ Chrysosporazines A-C ซึ่งมีฤทธิ์ในการยับยั้งการทำงานของ P?Glycoprotein และ การพัฒนาปฏิกิริยา C-H activation ของ benzamides กับ cinnamyl alcohols โดยใช้โลหะนิกเกิลตัวเป็นเร่งปฏิกิริยา เพื่อสังเคราะห์ 3,4-dihydroisoquinolin-1(2H)-one ที่เป็นสารมัธยันต์ของ chrysosporazines A-C