ผลของสารควบคุมการเจริญเติบโตต่อการชักนำยอดและการชักนำรากของกลุ่มไม้มีค่าบางชนิดเพื่อเพิ่มการผลิตต้นแม่ไม้