การจัดหมวดหมู่รอยโรคผิวหนังที่เป็นเม็ดสีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม

Publish Year International Conference 1
2019 inนายประสิทธิชัย ณรงค์เลิศฤทธิ์, อาจารย์, exIosif Mporas, exIsidoros Perikos, exMichael Paraskevas, "การจัดหมวดหมู่รอยโรคผิวหนังที่เป็นเม็ดสีโดยใช้โครงข่ายประสาทเทียม", International Conference on Biomedical Innovations and Applications (BIA) 2019, 8 - 9 พฤศจิกายน 2019, Varna สาธารณรัฐบัลแกเรีย