การพัฒนาผลิตภัณฑ์โปรไบโอติกส์ชนิดใหม่ Acinetobacter clariasiae เพื่อป้องกันการเกิดโรคและเร่งการเจริญเติบโตของปลาดุก