ความบกพร่องและโพลารอนขนาดเล็กในออกไซด์ที่มีทองแดงเป็นองค์ประกอบ