การค้นหาหน้าที่ของทรานสคริปชั่นแฟคเตอร์ที่ควบคุมการตอบสนองของถั่วเขียวต่อความเครียดจากสิ่งแวดล้อมได้หลายชนิด