การวิเคราะห์ท่อใต้ทะเลระหว่างการติดตั้งบนดินที่มีคุณสมบัติเป็นแบบพลาสติกโดยอาศัยวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์ในระบบพิกัดอินทรินสิก

Publish Year International Journal 2
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Nonlinear Response of Marine Riser with Large Displacement Excited by Top-End Vessel Motion using Penalty Method", International Journal of Structural Stability and Dynamics, ปีที่ 20, ฉบับที่ 4, เมษายน 2020, หน้า 1-25
2020 inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exChainarong Athisakul, exSomchai Chucheepsakul, "Large amplitude vibrations of a deepwater riser conveying oscillatory internal fluid flow", Ocean Engineering, ปีที่ 217, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2020, หน้า 107966-1-15
Publish Year National Conference 2
2020 exWichawat Nathabumrung, exPanithan Padthomfang, exTanakorn Tima, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "พฤติกรรมหลังการโก่งเดาะของท่อที่มีความยาวส่วนโค้งแปรเปลี่ยนได้เนื่องจากการเคลื่อนที่ของของไหลภายในท่อ", The 25th National Convention on Civil Engineering, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย
2020 exธนิยพรรธน์ ศรีมนตริภักดี, inดร.การันต์ คล้ายฉ่ำ, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exชัยณรงค์ อธิสกุล, exสมชาย ชูชีพสกุล, exชัยยุทธ ชินณะราศรี, "ผลตอบสนองทางพลศาสตร์สำหรับเคเบิ้ลยึดโยงแผงโซล่าเซลล์ลอยน้ำเมื่อรับการกระตุ้นที่ปลายด้านบน", การประชุมวิชาการวิศวกรรมโยธาแห่งชาติ ครั้งที่ 25, 15 - 17 กรกฎาคม 2020, ชลบุรี ประเทศไทย