การกำจัดสีย้อมประจุลบในสารละลายน้ำโดยใช้ซิลิกาที่ตรึงด้วยพอลิไดเมทิลอะมิโนเมทาคริเลต