การศึกษาขีดความสามารถของหมู่กล้องโทรทรรศน์รังสีเชเรนคอฟ (CTA) ในงานวิจัยด้านสสารมืด

Publish Year International Journal 2
2019 exBrandon Khan Cantlay, inดร.มณีเนตร เวชกามา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Constraints on dark matter annihilation with electron spectrum from VERITAS", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 1380, ฉบับที่ -, ธันวาคม 2019, หน้า 1-012071-4-012071
2019 inดร.มณีเนตร เวชกามา, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, exBrandon Khan Cantlay, "Upper limits on dark matter annihilation with the teraelectronvolt cosmic ray spectrum of electrons and positrons from DAMPE", Journal of Physics: Conference Series, ปีที่ 2019, ฉบับที่ 1380, ธันวาคม 2019