การจัดทำรายงานสถานการณ์ครั้งแรกเรื่อง "กิจกรรมการออกกำลังกายและสุขภาพในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้"

Publish Year International Conference 1
2018 exOrana Chandrasiri, inดร.Sigit Dwiananto Arifwidodo, รองศาสตราจารย์, exNiramon Rasri, "Fostering Partnership to Advance Global and National Physical Activity Agenda: Lesson Learned from Thailand", Proceeding of the 7th ISPAH Congress, London, United Kingdom, 15 ตุลาคม - 17 ธันวาคม 2018, สหราชอาณาจักรบริเตนใหญ่และไอร์แลนด์เหนือ