การจำแนกคำสั่งควบคุมเงื่อนไขเพื่อสนับสนุนการทำงานของตัวถอดรหัสย้อนกลับในภาษาจาวา