โครงการถอดรหัสพันธุกรรมงูพิษในประเทศไทยเพื่อนำไปสู่การพัฒนาวิธีการวินิจฉัยและรักษาโรค