การวิเคราะห์ความสามารถทางด้านภาษาอังกฤษในการสัมภาษณ์งานของว่าที่เจ้าหน้าฝ่ายบุคคลชาวไทย

Publish Year International Journal 1
2020 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Job Interview: An Analysis of Communication Strategies Used by Thai Prospective Employees", Theory and Practice in Language Studies, ปีที่ 10, ฉบับที่ 9, กันยายน - ตุลาคม 2020, หน้า 1025-1031
Publish Year International Conference 1
2019 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Exploring Oral Communication Strategies among Prospective Thai Employees Used during Job Interviews", The 9th International Conference on 2019 Language and Communication (ICLC 2019), 1 - 2 สิงหาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย
Publish Year National Conference 1
2019 inนายปฐมวัฒน์ สุระประจิต, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "An Investigation of Communication Strategies among Adult ESL Learners: A Case Study of Students at Kasetsart University Sriracha Campus", การประชุมวิชาการระดับชาติด้านภาษาวัฒนธรรมและสังคม THE 1ST KU-NCLCS, 29 พฤศจิกายน 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย