การศึกษาการทำความเย็นด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ด้วยเครื่องทำน้ำเย็นระบบดูดซับชนิดซิลิกาเจลและน้ำ