ผลของสารสกัดกระชายดำที่มีต่อสมรรถนะทางกายในผู้หญิง