ชุดโครงการ"ยางพารา"

Publish Year International Conference 1
2018 exนางสาวสุคนธ์ทิพย์ เสือเฒ่า, inดร.วีรศักดิ์ สมิทธิพงศ์, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Adhesion and heat build-up of rubber for energy-saved tyre", International Conference on Materials Research and Innovation (ICMARI 2018), 17 - 21 ธันวาคม 2018, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย