โครงการหาลักษณะอุทกธรณีวิทยาน้ำใต้ดินเพื่อพัฒนาแหล่งน้ำใต้ดินและสนับสนุนการออกแบบเติมกลับด้วยการวัดค่าสภาพต้านทานไฟฟ้าเชิง 2 มิติ

Publish Year International Conference 1
2018 inนายดีเซลล์ สวนบุรี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์, "Scan Cave with 2D Resistivity and EM Approaches for Alternative Strategy of 13 Lives Tham Luang Cave Rescue at Chiang Rai Province.", 8th International Conference on Applied Geophysics, 8 - 10 พฤศจิกายน 2018, สงขลา ประเทศไทย