การประเมินผลกระทบของงานวิจัยด้านสัตว์เศรษฐกิจของประเทศไทย

Publish Year International Journal 1
2021 inดร.กัมปนาท วิจิตรศรีกมล, รองศาสตราจารย์, "Economic Impact Evaluation of Livestock Research Investments in Thailand", Journal of the Austrian Society of Agricultural Economics, ปีที่ 17, ฉบับที่ 05, พฤษภาคม 2021, หน้า 515-527