การปรับเทียบภายในระหว่างกล้องสีและกล้องวัดความลึกของกล้อง Kinect version 2 เพื่อการซ้อนทับข้อมูลที่แม่นยำ

Publish Year International Conference 1
2019 exSukkpranhachai Gatesichapakorn, inดร.มิติ รุจานุรักษ์, รองศาสตราจารย์, exPished Bunnun, exTsuyoshi Isshiki, "ROS Based mobile robot pose planning for a good view onboard camera using costmap", 10th International Conference on Information and Communication Technology for Embedded Systems (IC-ICTES), 25 - 27 มีนาคม 2019, กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย